Blogg

Sida 3

Frågor och svar om skilsmässobarn

11 dec 2018

Att skilja sig och dessutom vara föräldrar till barn som man har gemensamt är inte roligt. Att överhuvudtaget skilja sig när man kanske har en lång gemensam historia, man har varit kär, förhoppningsfull och hoppats på många, lyckliga år tillsammans, bara för att inse att det inte kommer att hända, är olyckligt för alla parter. Många tänker att det är skadligt för barn att gå igenom en skilsmässa, och det är jobbigt även för barn att gå igenom en skilsmässa, men det är inte skadligt. Det kan däremot vara skadligt om hon, eller han är med om att föräldrarna inte tycker om varandra, grälar och kanske inte säger så snälla saker till varandra. Barn känner av de känslor som föräldrarna känner för varandra. Då kan det vara bättre att skilja sig så att både barn och föräldrar får leva i fred.

Vad menas med gemensam vårdnad?

Med gemensam vårdnad menas att båda har vårdnaden om sina barn. Föds barnet in i ett äktenskap, blir båda makarna automatiskt vårdnadshavare för de gemensamma barnen. Är inte föräldrarna gifta, måste pappan erkänna faderskapet hos socialtjänsten. När man skiljer sig, förblir båda vårdnadshavare till barnet och har då "gemensam vårdnad". Om inte en av dem vill ha ensam vårdnad. Kommer vårdnadshavarna överens om det, kan alltså bara den ena vara vårdnadshavare. Det är först om den ena motstrider beslut att bara den ena ska vara vårdnadshavare som det blir en vårdnadstvist i en tingsrätt.

Vad händer med barn då föräldrar tvistar om vårdnaden?

Gemensam vårdnad har båda föräldrarna tills tingsrätten har beslutat något annat. Är det så att det skulle vara skadligt för ett barn att föräldrarna har en gemensam vårdnad kan tingsrätten ta ett snabbt beslut, som kallas interremistiskt, vilket betyder att det som tingsrätten beslutar verkställs på en gång. Annars kan tingsrättsbeslut verkställas inom några veckor eller månader.

Om den ena förälderna är farlig för barnet – vad händer då?

Om den ena föräldern är farlig för sitt eget barn, till exempel om föräldern använder våld mot barnet, förgriper sig på det, tar barnet utomslands och lämnar det där, då bör den andra parten begära ensam vårdnad, interremistiskt för att försöka skydda barnet. Även om tingsrätten skulle besluta att den förälder som är farlig för sitt barn skulle mista vårdnaden om barnet och på så sätt förhindra att den föräldern tar med barnet och lämnar det utomlands, så har den föräldern ändå rätt att umgås med sitt barn. Den föräldern kan till och med ha barnet boende hos sig. Lagen skiljer nämligen mellan barns vårdnad, boende och umgänge och kan besluta att den ena ska ha ensam vårdnad, båda ska ha barnets boende hos sig. Eller att båda har vårdnaden, men endast den ena har boendet och den andra har umgänge med sitt barn. Eller att den ena har vårdnaden och boendet och den andra endast umgås med sitt barn.

Är det så att du har funderingar om barns vårdnad, boende och umgänge kan du läsa mer här.

Välj rätt flyttfirma för er flytt

29 nov 2018

Det har blivit allt vanligare att privatpersoner tar hjälp av en professionell flyttfirma i samband med en flytt. Av förklarliga skäl: det underlättar, skapar mindre friktion, minskar stressen och gör att man kan bibehålla den positiva energi som en flytt ofta för med sig. Vi ska dock höja ett varningens finger i samband med detta: ordet professionell är inget man kan ta för givet i kombination med en flyttfirma.

Tyvärr så hamnar fler och fler personer också i tvister med flyttföretag. Det kan handla om att dyrbara saker gått sönder, det kan handla om att föremål försvunnit och det kan handla om att kostnaden blivit avsevärt mycket högre än vad man från början kommit överens om. Det talande i sammanhanget är att en sådan tvist är svår att lösa och att man måste räkna med att den tar tid, att den kan kosta pengar och att det inte finns någon säker utgång.

Vårt råd är därför att man kostar på sig att anlita en seriös flyttfirma som verkligen håller vad de lovar. En sådan kostar kanske några kronor mer, men det ger alltid valuta för pengarna. Det här gäller framförallt i Stockholm där det växer tretton flyttföretag på ett dussin och detta som en följd av att Stockholm är den stad där överlägset flest flyttar äger rum: där blir också riskerna med att bli lurad större.

Klarar företaget en pianoflytt i Stockholm?

Vi tänkte ge några tips kring hur man kan undvika de oseriösa aktörerna på marknaden i Stockholm. Dessa ser ut som följer:

 • Ansvarsförsäkring. Se till att företaget har en täckande försäkring som gör att du blir ersatt om någonting händer. Det är extremt viktigt!
 • Betalningen. Tänk på att du kan betala per timme eller för en uppskattad timkostnad. Det senare innebär att flyttfirman besiktigar ditt bohag och gör en bedömning av hur mycket en flytt kommer att kosta. Du ska aldrig betala kontant; det brukar som regel innebära att svarta pengar kommer i omlott. Därför ska du du betala mot faktura och du ska även se till att flyttfirman är registrerad för F-skatt om du vill använda ditt rut-avdrag.
 • Referenser: Den här punkten spelar en stor roll. I synnerhet i Stockholm. Begär alltid nummer och kontaktuppgifter till tidigare kunder och se till att ringa dessa också.
 • Pianoflytt. Om du har något speciellt som måste flyttas så bör du kolla att företaget har vana av detta också. En pianoflytt är ett tydlig exempel på en flytt som kräver extra kompetens, erfarenhet och speciella verktyg och hjälpmedel. Om du anlitar ett flyttföretag på måfå för en pianoflytt så kan du också räkna med att någonting kommer att gå fel. Antingen genom det uppenbara - att en pianoflytt blir för tung, att pianot tappas och går sönder - eller genom att kostnaden skjuter i höjden då timpenningen eskalerar bortom kontroll. En pianoflytt måste planeras för att den ska kunna genomföras på den tid man kommit överens om. Ditt ansvar är att informera om detta också: har du ett piano eller något annat föremål som är otympligt så måste detta delges flyttföretaget som kan planera utifrån den informationen.

Vad är umgängesrätt?

7 okt 2018

När det kommer till en skilsmässa mellan ett par som även har barn ihop, kommer skilsmässan att även omfatta barnets förhållande till de båda föräldrarna. Cirka hälften av alla gifta par och sambopar väljer att gå skilda vägar. Det är ju gott så, om det inte finns barn med i bilden. Är man inte föräldrar till något barn kan man skilja sig på stört. Får man bara en annan bostad att flytta in i så är det bara att skilja sig. Har man gemensamma barn blir det genast en mycket svårare och mer komplicerad fråga. Så länge det handlar om "normala" (vem är egentligen normal?) föräldrar, som är väl fungerande, inte missbrukare, dokumenterat psykiskt sjuk, våldsam och misshandlande förälder, så brukar skilsmässan och barnens omvårdnad ändå fungera på hyfsat sätt. Det är om någon av föräldrarna är dokumenterat psykiskt sjuk, våldsam och misshandlande förälder, eller förgriper sig på sitt eget barn – som det blir problem.

Vad kan man göra för att skydda sitt barn?

Är den andra föräldern våldsam, dokumenterat psykiskt sjuk eller missbrukar narkotika eller alkohol, bör man absolut ta kontakt med en advokat och inleda en process för att få vårdnaden och boendet för barnet, så att man kan skydda det på största möjliga vis. En duktig advokat kan innebära förlust eller seger för dig som tar fajten för att skydda dina barn. Det är en så pass snårig fråga med myndigheter, utredningar och rättsprocesser, så att om du inte har fått tag i en duktig advokat inom detta område, kan du lika bra ge upp. Du kommer inte att få hjälp av barnpsykolog, socialtjänst eller av domstolen om du inte har anlitat bästa möjliga advokat som kan vägleda dig. Och det är stor skillnad på advokaterna; de som kan och förstår vad du som förälder kan göra, och de som tror blint på socialtjänsten och barnpsykologer. Det är nämligen stor skillnad mellan landets socialtjänster, om du får hjälp eller inte. I vissa kommuner fungerar socialtjänsten hur bra som helst, men i andra kommuner har socialtjänsten helt enkelt gett upp och har varken styrsel eller bra rutiner för sitt arbete. Tyvärr.

Så hittar du en bra advokat

Det är mycket viktigt att ta kontakt med andra i samma situation som du. Många har gått igenom svåra hinder i sitt försök att skydda sitt barn. De människorna vet ofta vilka advokater som är duktiga och vilka man bör undvika. Det som är viktigt när man väljer advokat som tar fajten för umgängesrätt med sina barn, vårdnaden och boendet för barnet, är att de har kunskapen om hur myndigheterna fungerar, kring ett barn. Vilka fällor som kan finnas och vad du som förälder bör göra. 

Om du vill läsa mer om umgängesrätt och möjligheter att skydda sina barn kan du läsa mer här.

Barns rättsskydd vid skyddat boende

12 sep 2018

Varje år söker sig tiotusentals kvinnor bort från hemmet på grund av att de utsätts för misshandel eller övergrepp av sin partner. Dessa kvinnor får i regel någon form av skyddat boende; en fristad där mannen inte kan komma åt dem och där de får tid och lugn och ro för att tillsammans med utbildad personal reda ut sin situation och få hjälp att gå vidare i livet. Ett skyddat boende är tänkt som en tillfällig lösning, en sluss vidare ut till ett självständigt liv.

Många av de kvinnor som flyr hemmet har med sig barnen. Det har länge varit så att de medföljande barnen hamnar i ett rättsligt ingenmansland där deras rättigheter inte på ett tillfredsställande sätt tillgodoses av lagen. Vem som har ansvaret för att barnen ska få sina behov tillgodosedda har varit högst oklart. Nu utreder regeringen hur barnens rättsskydd kan stärkas och hur man kan få ansvaret att bli tydligare definierat.

Kvinnornas situation i fokus

Länge har barn som följt med flyende föräldrar bara ”hängt på” och helt enkelt setts som medföljande. Det är kvinnornas situation som varit det centrala, vilket i sig inte är konstigt. Men vistelsen på de skyddade boendena blir långt ifrån alltid den tillfälliga lösning den är tänkt att vara. Tvärtom gör bostadsbristen i många kommuner att det är näst intill omöjligt att lösa boendesituationen för många kvinnor och de blir kvar på de skyddade boendena i mer än ett år, ibland längre.

Skyddat boende är ingen bra miljö för ett barn

Även om skyddade boenden i regel har god förberedelse för att ta hand om barn och erbjuder aktiviteter, utflykter och samtal med barnen, handlar det i grunden egentligen bara om förströelser och ett sätt att spela upp en normal tillvaro. Ett skyddat boende är en plats där kvinnor med hemska erfarenheter samlas och det ligger ofta ångest och oro i luften. Ur ett barnrättsligt perspektiv är det inte försvarbart att barn ska vistas i en sådan miljö under längre tid.

Hur tas barnets rättigheter tillvara?

Frågan som regeringen vill utreda är hur man tillgodoser barnens rätt till skolgång, hälso- och sjukvård, tandvård, fritidsaktiviteter och umgänge med släktingar. Det är en tuff situation för ett barn att ryckas från sin tillvaro med skola, kompisar och aktiviteter. Inte sällan upphör umgänget med mannens sida av släkten helt, vilket egentligen inte gynnar barnet alls. Skyddat boende är en mycket speciell form av tillvaro. Det är av yttersta vikt att platsen inte röjs för den misshandlande mannen och rädslan är ofta stor att ett barn skulle kunna berätta för någon oansvarig vuxen, som en släkting till mannen eller dylikt. Barnets sociala liv begränsas inte sällan i samma utsträckning som mammans.

Ska barnet få träffa sin pappa?

En kontroversiell fråga är hur barnens behov av sin pappa ska kunna tillgodoses. Många menar att mannen försummat sin rätt att träffa barnet på grund av misshandeln mot mamman, men det är inte vad lagen säger. Det som många glömmer bort i sammanhanget är att om pappa slår mamma är det att även utsätta barnet för våldet, och den man som anser sig ha rätten att slå mamman, varför skulle han inte anse sig ha rätten att slå sina barn. Den som utövar våld, har en annan logik än andra som inte utövar våld. Alla myndigheter måste ta hänsyn till barnet, och skydda barnet mot det våldet, man kan inte skilja på våld mot kvinnan och att barnen inte riskerar utsättas för samma våld. Tyvärr!

Kvinnor och barn ställs mot varandra på grund av den som misshandlar

Det är stora och komplexa frågor som i grunden skapar en rättslig konflikt mellan mamman och barnet. Och det på grund av en tredje part; den misshandlande mannen. Hur orättvist det än kan verka så är det viktigt att frågan om barnets rättsskydd utreds och att det finns tydligare rutiner kring vad som händer med ett barn som följer med sin mamma till ett skyddat boende.

Mer information: http://www.curbosverige.se.

Vad innebär det att ha företrädaransvar?

21 jul 2018

Den som sitter i ett aktiebolags styrelse har flera olika plikter och krav kopplade till att man är en medlem av styrelsen; bland annat plikten att värna om företagets välmående och ekonomi samt en lojalitetsplikt som innebär att du ska värna om företagets affärsverksamhet. Ett annat krav är sekretess som innebär att man inte får yppa företagshemligheter för konkurrenter eller andra utomstående. Utöver dessa har också ägare och styrelse ett så kallat företrädaransvar. 

Vad är ett företrädaransvar?

En person som sitter i styrelsen i ett företag har ett personligt ansvar för att den juridiska personen betalar sina skatter i tid och därmed inte får skatteskulder. Ansvaret sträcker sig över alla skulder i företaget men när det kommer till just skatteskulder så är kraven på att agera med aktsamhet speciellt hårda. Varje månad så måste styrelseledamoten på något sätt säkerställa att bolaget har betalat alla sina skatter till skatteverket. 

Om företaget har likviditetsproblem?

Ansvaret för skatteskulder är så omfattande att om företaget har problem med sin likviditet så måste styrelsen vidta åtgärder så fort som möjligt. Om företaget inte bara är försenade med skatterna så att de inte betalas på förfallodagen utan dessutom inte har betalningsmedel nog att genomföra betalningarna så måste styrelse agera direkt. Har man inte gjort någonting för att hantera situationen innan skatteskuldens förfallodag så anses styrelsen ha agerat med oaktsamhet. Det innebär att ett personligt betalningsansvar kan komma att träda i kraft. 

Det som styrelsen kan göra är att antingen ansöka om att försätta företaget i konkurs eller söka om företagsrekonstruktion hos tingsrätten. Det är de enda två alternativen som i den här situationen är att anse som att agera ansvarsfullt och aktsamt vid försenade skatteinbetalningar och en oförmåga att genomföra betalningarna inom en snar framtid.

Är det vanligt?

Företrädaransvaret för skattepliktighet träder i kraft oftare än de flesta tror. Under 2017 föll inte mindre än 350 domar om personligt ansvar vid försenade skatteinbetalningar. Att vara försenade med skatteinbetalningarna är alltså något som staten ser som mycket allvarligt hos ett företag och något som alla styrelser bör ta på största allvar.

Vad innebär det i praktiken?

Tyvärr så är det skatterättsliga ansvaret så pass strikt att det på många sätt hämmar entreprenörskap. Företag och styrelser kommer att behöva begränsa sitt risktagande för att minimera riskerna för personligt ansvar i ett företag som har stor tillväxtpotential men också agerar i en riskfylld och kapitalintensiv marknad. 

Vilka rättigheter har den som blir misstänkt för ett brott?

26 jun 2018

Att någon blir misstänkt för ett brott hör ju inte till vanligheterna. Det skulle ju kunna vara så illa att man råkar vara på fel plats vid fel tidpunkt. Säg att vi skulle besöka ett fängelse och frågar om de som sitter där är skyldiga till det som de har dömts för, hävdar ju så gott som alla där att de är oskyldigt dömda. Det är mycket ovanligt att någon erkänner ett brott. Inte ens barnmördaren och pedofilen Anders Eklund, erkände annat än precis det som han blev bevisad inför, sådant som visade vad han hade gjort sig skyldig till. Tyvärr är det ofta så; en som är kriminell erkänner inte mer än det han eller hon är bevisat skyldig till.

Och så är det. Även kriminella och misstänkta har rättigheter, till exempel så har alla rätt till en offentlig försvarare. Det är så om man är en rättsstat. Då kan man inte frånta någon rättigheter. Därför går vi igenom vilka rättigheter den person har som råkar vara misstänkt, eller kanske till och med skyldig till ett brott.

1. Rätt att samarbeta eller tiga

Alla har rätt att antingen tiga under ett förhör. Däremot kan man göra sig skyldig till att ”försvåra” en utredning; undanröja bevis, få någon att ljuga om någon alibi, hindra åklagare och polis från att kunna göra sin utredning. Som misstänkt kan man alltså antingen samarbeta, eller inte samarbeta med polisen. Man ”måste” inte samarbeta, men gör man det, kan man hjälpa polisen att komma fram till att man är oskyldig, eller är man skyldig men samarbetar, kan det vägas in i straffet.

2. Rätt till advokat

Alla har alltid rätt till advokat. Även om man inte skulle har några pengar, eller saknar en hemförsäkring som kan täcka en advokat, har man alltid rätt till en advokat, som domstolen i så fall betalar. Alla har rätt till rättshjälp, som det heter om man inte kan betala sin egen advokat.

3. Rätt att få ta del av misstankarna

En misstänk och hans eller hennes advokat har alltid rätt att få veta VAD någon är misstänkt för och VARFÖR. En advokat kan få göra egen utredning, som kan bevisa att någon är oskyldig. Men polis och åklagare kan ge en advokat rätt att prata med massmedier eller med andra människor om utredningen, så kallat ”yppandeförbud”.

4. Rätt att tiga under rättegången

En person har rätt att tiga i rättegången, men en person som tiger under en hel rättegång, kan få ett strängare straff. En domstol vill kunna få svar av en person som är misstänkt.

5. Rätt överklaga till hovrätten 

En dömd person har alltid rätt att överklaga en dom till högre instans vilket är hovrätten, men ibland kan hovrätten välja att inte ta upp överklagan. 

Svårt att få rätt om dolda fel

20 jun 2018

Att som nybliven husägare stöta på ett dolt fel är inte kul. Har man tur så rör det sig om något mindre mögelangrepp som kan åtgärdas genom att riva ut och renovera. Det är dock inte alltid som det går att klassa mögelangrepp som ett dolt fel. Mögel och fuktskador kan upptäckas vid en noggrann besiktning, något du som spekulant alltid är tvungen att göra innan du köper ett hus. Saker som däremot vanligtvis inte går att upptäcka vid en besiktning är till exempel felaktigt dragna elledningar (ofta av säljaren eller annan tidigare boende) eller gamla eller illa skarvade vattenledningar.

Ansvarsperiod på tio år

Det går aldrig att skydda sig helt mot dolda fel. Felet är dolt om även säljaren var omedveten om problemet vid överlåtelsen, vilket ju är en tydlig indikation på att felet verkligen är svårt eller omöjligt att upptäcka. Det finns en ansvarsperiod på hela tio år för dolda fel, så när ett sådant fel upptäcks är det säljaren du ska kontakta. Den vanligaste överenskommelsen mellan köpare och säljare vid ett dolt fel är att köpeskillingen skrivs ner, i alla fall om felet innebär att husets marknadsvärde sänks eller om huset måste renoveras. Vanligtvis täcks säljarens kostnader för detta av hans eller hennes försäkringsbolag, och även du bör vända dig till ditt försäkringsbolag och låta dem sköta förhandlingarna.

Se upp med gamla hus

Men det är som sagt ibland svårt att få ett fel klassat som dolt. Åldern på huset spelar stor roll, liksom de byggregler som gällde när huset byggdes. Att till exempel tätskikt i badrummet saknas, något som låter helt osannolikt idag, är inte ett dolt fel om badrummet byggdes på den tiden när de inte var ett krav. Sådana saker är därför mycket viktiga att ta reda på genom att fråga säljaren och att alltid ta in en erfarne besiktningsman som kan gamla hus och vet vad som brukar kunna vara på tok. Felet ska inte kunnat förutses om det ska klassas som ett dolt fel. Det innebär att om huset är gammalt och materialen slitna så kan det knappas röra sig om et dolt fel utan möglet, fuktskadan eller det läckande röret är vad man kunde vänta sig.

Den som är orolig för att få ett dolt fel på halsen gör därför rätt i att undvika gamla hus eller hus som till exempel byggda av ägaren själv. Kolla vem som dragit elen och att badrummet är byggt av en riktig firma med behöriga våtrumstekniker. Låt en erfaren besiktningsman besiktiga huset noggrant och var uppmärksam på dennes misstankar. Dra er hellre ur en affär, även om det verkar vara drömhuset, än att hoppas på det bästa. Dolda fel är ovanliga, och genom att vidta rät försiktighetsåtgärder kan du ytterligare minimera risken för att råka ut för en obehaglig överraskning efter ditt husköp.

Kontakta en jurist vid en tvist

Om du inte kan komma överens med säljaren om ett fel ska klassas som dolt bör du kontakta en jurist, som kan hjälpa dig att bedöma situationen. Anser juristen att felet kan klassas som dolt kan du stämma säljaren vid tingsrätten och där få en dom i frågan. Detta ska dock alltid göras i samråd med en jurist kunnig inom fastighetsrätt. Förlorar du ett stämningsmål är det du som får betala både dina egna och säljarens omkostnader, samt dessutom förstås kostnaden för att åtgärda felet. Å andra sidan kan ett hot om stämning göra att säljaren ändrar sig och går med på ett ersätta dig.

Tandimplantat är inget riskfritt ingrepp

12 jun 2018

I en fråga om att ersätta skadade tänder eller om att få rätt hjälpmedel vid exempelvis tandlossning så kommer man som patient att komma i kontakt med ordet tandimplantat. Förr var tandproteser - läs löständer - det vanligaste alternativet vid tandlossning eller vid olyckor där en- eller flera - tänder slagits ut. Tandproteser, ska tilläggas, har blivit betydligt bättre. De ser mer äkta ut än förr och de fungerar bättre att tugga med.

Men, det handlar fortfarande om tänder som man tar ut och sätter in och det är ingen permanent lösning. Det är dock tandimplantat. Eller, tandimplantat har all potential att fungera som riktiga, ordinarie tänder. Där spelar tre stycken faktorer in:

  • Din fysiska status. Ett tandimplantat innebär - förenklat - att man opererar in skruvar i käkbenet. Skruvarna är gjorda av titan, något som ger bättre odds för att kroppen ska ta upp dem. I dessa fäster man sedan kronorna som kommer att se ut som riktiga tänder. Av naturliga skäl så måste man alltså ha ett tillräckligt starkt käkben för att få skruvarna att fästa. Det är avgörande och det första som kommer att undersökas. Många rökare bedöms som sämre kandidater då rökning försvagar muskulaturen i käkbenet.
  • Skötseln: Ett tandimplantat måste rengöras och skötas på samma sätt som vanliga tänder. Plus lite extra. Det är tyvärr inte ovanligt att se att patienter slarvar med skötseln och att man därigenom får konsekvenser såsom exempelvis tandlossning. Bara för att det i egentlig mening inte handlar om en “riktig” tand så måste man ändå vara noggrann med skötseln och munhygienen.
  • Tandläkaren: Naturligtvis så spelar den här punkten också en stor roll. Vilken tandläkare som utför operationen är direkt avgörande för hur goda möjligheter en patient har att se tandimplantat som en permanent lösning för resten av livet.

Mer info om tandimplantathttps://www.tandimplantatstockholm.nu/.

Har du blivit felbehandlad av en tandläkare?

Det finns inga garantier på att ett tandimplantat ska sitta för resten av livet. De tre punkterna ovans samspel ger dig bättre odds för detta. Vi tänkte dock lysa lite extra på den sista punkten - nämligen tandläkarens roll i det hela. Det kan vara så att operationen inte blivit bra och att man som patient därigenom vill blir ersatt och kompenserad rent ekonomiskt.

Det är inte helt lätt då det handlar om en bedömningsfråga. Den tandläkare som utfört ingreppet kan helt enkelt vägra att ersätta dig för sveda och värk eller utföra ett nytt ingrepp om det första inte blivit bra. Det går då att ta det hela vidare och rent juridisk söka upprättelse. Ett första steg då är att anmäla ärendet till exempelvis patientnämnden i ditt landsting.

Om detta kan vi säga följande: det är alltid bra att se över vilka branschorganisationer som tandläkaren tillhör innan man besöker en sådan. En sak som visat sig är att om en privattandläkare är medlem i exempelvis Privattandläkarna så brukar resan till en lösning bli lite lättare då man som patient kan anmäla ärendet även den vägen och få en grundlig undersökning och prövning där. Det är alltså något som gäller för all typ av tandvård och tandläkare; se alltid till att mottagningen seglar under någon typ av branschorganisations flagga.

Vem ersätter fuskjobbet?

21 maj 2018

Vattenskador är något som bär en enorm kostnad i Sverige. Man talar om att fem miljarder kronor varje år går till att reparera sådana. Om man dessutom säger att den genomsnittliga vattenskadan kostar ungefär 30.000 kronor att laga, ja, då förstår man också att det handlar om en hel del.

Tre saker sticker ut som orsaker till varför en vattenskada äger rum:

 • Naturen: Den största boven i dramat handlar om vårt svenska klimat. Då det kan vara varmt på dagen och iskallt under en natt så kan det innebära att rör- och ledningar fryse och spricker så fort de tinar. Här kan man dock inte fullt ut slå ut med armarna och skylla på klimatet. Ett nytt rör spricker inte. Det handlar alltså om en kombination av väder och av bristande kontroller av en fastighetsägare eller en ägare av en villa. Här kan man förebygga genom att kontakta ett företag inom VVS för att - gärna årligen - undersöka skicket på stammarna.
 • Eget arbete: Tyvärr så är det så att många privatpersoner får för sig att de klarar av att dra vatten- och avlopp själva, att de kan jobba i adrum och säkerställa att fuktskydd och fuktspärrar fungerar enligt konstens alla regler utan att ta någon professionell hjälp. Det är till stor del därför många vattenskador ser sin början. Du som privatperson kopplar in en ny diskmaskin i huset i Malmö utan att ta hjälp av en rörmokare från ett företag inom VVS och plöstligt så springer denna läck. Din installation är orsaken. Här kan vi direkt säga att du också är den som kommer att få betala. Anlitar du inte ett företag inom VVS utan renoverar på egen hand - ja, då kommer ditt försäkringsbolag heller inte att ersätta dig.
 • Fuskjobb. Den tredje orsaken till vattenskador handlar om att man som privatperson gör rätt - men där allt ändå blir fel. Du kanske anlitar ett företag för jobb med VVS och så visar det sig att detta företag fuskat så pass mycket att du får en vattenskada. Här ska du naturligtvis bli ersatt - men du kan inte räkna med att bli det. Tyvärr så brukar en process mot ett företag bli extremt långdragen och det är inte sällan som företaget i fråga fördröjer, lovar och drar ut på tiden i syfte att du inte ska orka längre. Det kan kosta mycket. Även om du har en advokat vars arvode till stor del täcks av din hemförsäkring så kommer det att kosta dig pengar. Orkar du driva en process med en oviss utgång? Vi skulle därför, i första hand, rekommendera dig att välja företag med större omsorg.

Hitta rätt företag och slipp bekymmer

Som vi sa. Det bästa sättet att undvika fuskjobb är att minimera riskerna som finns i att anlita ett oseriöst företag inom VVS. Här kommer därför några snabba tips om hur du kan utesluta de värsta fuskarna:

 • Behörighet och certifikat. Se till att företaget är anslutet till någon branschorganisation. Säker Vatten är en kvalitetsstämpel att hålla utkik efter. Företaget ska ha behörighet för arbete i våtrum - annars gäller inte försäkringen.
 • Referenser. Kolla vilka tidigare kunder i Malmö som anlitat företaget och se till att ringa dessa. Ju fler du ringer, desto bättre är det. Referenser är viktiga!
 • Uteslut. Ta in offerter från så många företag som möjligt. Därefter kan du sålla bort de som är billigast - och de som är dyrast. En väldigt lågt pris bör sätta igång varningsklockorna. varför kan just det här företaget inom VVS erbjuda sina tjänster till ett så pass mycket lägre pris än konkurrenterna? Det handlar förmodligen inte om att de håller en högre kvalitet, så mycket törs vi definitivt lova.

På denna sida kan du läsa mer om VVS-arbeten: http://www.vvsmalmö.biz.

Tandläkare - för- och nackdelar med utvecklingen

30 apr 2018

Tandvård som bransch har haft en enorm utveckling. Från att ha varit statligt bundna och baktunga både sett till utveckling för behandlingar och sett till den egna ekonomin så har man nu alla möjligheter att kunna öppna en egen mottagning och, så att säga, bli sin egen dräng. Detta som en följd av en nödvändig avreglering.

Tandläkare var ett av de första områden som reformerades och där även privata aktörer och mottagningar blev tillåtna. Det kan således vara dags att summera detta och ge några plus och minus. Vi börjar med fördelarna:

 • Bättre för kunderna: Som patient så har man ett större urval (beroende på var man bor, något vi ska återkomma till) och man kan även få till stånd bättre priser än förr. En tandläkare på exempelvis Södermalm kan erbjuda en undersökning för en bråkdel av priset jämfört med en konkurrent vars mottagning ligger på Östermalm. En tandläkare har fri prissättning och det är på det stora hela en stor fördel för kunderna.
 • Bättre tjänster: Antalet specialisttandläkare har ökat. Det är extremt positivt då även svårare dentala problem kan lösas utan någon längre väntetid. Även den rent estetiska tandvården har kommit att blivit bättre och fått ett större urval. Tandblekningar, botox och fillers är enbart några exempel på vad man kan få utfört hos en tandläkare.

På det stora hela: väldigt, väldigt positivt. Men, det finns även två stycken negativa aspekter som måste nämnas:

 • Centraliseringen: Att det finns ett gigantiskt urval av tandläkare på Södermalm är en sak som får anses som positiv - om det inte vore för det faktum att många av dessa behövs mer i andra svenska städer och orter. Hur ser det ut i Junsele, Bräcke, Lycksele och i Sveg? Där - och i andra orter - tvingas invånare åka långt enbart för att få sina tänder undersökta av en tandläkare. Det hela är orättvist och här måste en lösning - lägre skatt, avskrivet studielån? - hittas.
 • Felbehandlingar: Om du exempelvis besöker en tandläkare för att få ett tandimplantat inopererat och du drabbas av komplikationer så är det självklart att detta ska gå att anmäla och får korrigerat. Tyvärr så är detta lätt att säga i teorin; i praktiken har det visat sig vara svårare. Många tandläkare väljer att stå utanför olika branschorganisationer - PrivatTandläkarna exempelvis - och det gör det hela svårare. Många patienter upplever attd e får kalla handen. Något som även kan bevisas av tandläkare (privata sådana) har en väldigt låg andel av Lex Maria-anmälningar. Att det kan bli fel är en sak - att man som tandläkare inte står för sitt misstag är en helt annan. Som patient så bör man därför alltid se över om den tandläkare man besöker är bunden till någon branschorganisation. Det är en kvalitetsstämpel.

Vikten av korrekta vägmarkeringar

15 apr 2018

Att vägarna vi kör på är målade överallt är förmodligen någonting du har noterat, och är du bilförare har du förhoppningsvis också ett hum om vad de olika markeringarna i vägen betyder, till exempel varför mittlinjen ibland är heldragen och ibland streckad, eller vad en triangel innan du ska svänga innebär.

Att kunna tyda vägmarkeringarna är precis lika viktigt som att veta vad trafikskyltarna betyder och är en del av ditt trafiksäkerhetstänk. Bryter du mot något som avses med en vägmarkering gör du dig skyldig till ett brott. Faktum är att vägmarkeringarna och trafikskyltarna har ett helt eget avsnitt i lagboken, det kallas vägmärkesförordningen. Vägmärkesförordningen innehåller direktiv till den som ska uppföra en väg, oavsett om den är statlig eller privatägd.

Du ska kunna lita på markeringarna

Som bilförare ska du kunna lita på att en väg är korrekt markerad för att förhindra missförstånd och olyckor. Sker en olycka på en väg måste man alltid konstatera att inget fel föreligger i vägmarkeringarna innan skuldfrågan avgörs. Du kan och bör så gott som alltid lita på vägmarkeringarna, de kontrolleras regelbundet, men det händer faktiskt att vägmarkeringar utsätts för sabotage och målas om, något som naturligtvis är livsfarligt och straffbart, men säkert roligt för stunden för den antagligen berusade gärningsmannen.

Vem ansvarar för vägmarkeringarna?

Om du råkar ut för en olycka på grund av felaktigt målade vägmarkeringar kan du inte antas vara skyldig till något brott, utan skulden ligger hos den som ansvarar för vägen, oftast staten. Dock ska du inte åka runt och fundera över om vägmarkeringar är rimliga eller äkta, utan alltid förhålla dig till dem som om de vore korrekta. Om du är osäker, sakta ner och håll koll på trafiken runt om dig. En del vägmarkeringar förekommer bara sällan och kan se märkliga ut för en ovan förare. Dra ner på tempot och följ övriga bilförares exempel.

Gula markeringar först

Övergår vägmarkeringarna i gult någonstans är det dessa du ska följa. Gula markeringar betyder att trafiken läggs om tillfälligt och du kommer att se att de vita och gula markeringarna leder olika. Ofta är det rätt uppenbart hur man ska köra men ibland kan det vara svårare. Lita alltid på gult, är tumregeln.

Vägmarkeringar utomlands

De flesta vägmarkeringar på europeiska vägar är snarlika dem i Sverige. De följer en europeisk standard som funnits sedan 1968. Kör du bil i Storbritannien eller på Irland där det är vänstertrafik ska du helt enkelt tänka tvärtom, något som kan kännas en smula ovant till en början, men man vänjer sig snabbt.

De första vägmarkeringarna målade i USA 1911, och det var mittlinjer som först började användas. Tidigare hade sunt förnuft fått avgöra, och vänstertrafik var det som gällde när man möttes med hästdragna kärror. Allteftersom trafiken blev alltmer komplicerad uppkom behov av allt tydligare och mer omfattande vägmarkeringar, och det ledde slutligen fram till det reglerade system av vägmarkeringar och trafikskyltar vi har idag.

Tyck till om vägmarkeringar

Vägmarkeringar är påbjudna enligt lag, och du ska kunna lita på att de är dragna i enlighet med vägmärkesförordningen. Upptäcker du en vägmarkering som du tycker verkar märkligt, kontakta vägverket omedelbart så att de kan kontrollera den. Tycker du att en vägmarkering kanske är korrekt men kunde dras på ett bättre eller tydligare sätt, gör din röst hörd genom att skicka in ett medborgarförslag till kommunen så hjälper de dig att ta upp frågan till rätt instans.

Vill du veta mer? Här finns ett företag som arbetar med vägmarkeringar.

Dina rättigheter om du blir misstänkt för brott

12 mar 2018

Om du blir misstänkt för ett brott och blir inkallad till ett polisförhör har du vissa rättigheter som kan vara bra att känna till. I en brottsutredning kan saker gå väldigt snabbt och i en stressad och ovan situation kan det ibland vara svårt att ta till sig av det som sägs angående rättigheter.

Det kan även vara så att polisen är stressad och underlåter att informera dig om dina rättigheter. Enligt ett par domar i Europadomstolen har det slagits fast att en dom, som bygger på ett första polisförhör där den misstänkte inte hade fått en offentlig försvarare, ska upphävas. Det råder dock delade meningar om huruvida svensk lagstiftning överensstämmer med rätten till försvarare enligt europakonventionen. Vi tänkte här i korthet förklara vad som gäller enligt svensk lag och praxis.

Förundersökning

När polisen får in en anmälan om brott läses anmälan först igenom av stationsbefälet, som avgör om det finns skäl att misstänka brott, och om det finns möjlighet att i så fall utreda det. Finner stationschefen att så är fallet kontaktar han en åklagare, som beslutar om att en förundersökning ska inledas. Vid små fall är det inte ovanligt att polisen själva företar en förundersökning och sedan presenterar den för åklagaren.

Under förundersökningen kan det hända att bevis eller vittnesmål pekar mot dig. Du blir i så fall misstänkt i utredningen, och kallad till förhör. Beroende på hur stark bevisningen är kan du bli misstänkt enligt fyra misstankegrader; kan misstänkas, skäligen misstänkt, på sannolika skäl misstänkt och tillräckliga skäl för åtal. Den sistnämnda graden innebär att åklagaren i princip är helt säker på att bevisningen håller i domstol och du kommer att bli åtalad för brottet. Den förstnämnda innebär att du skulle kunna ha begått brottet, men det kan också lika gärna ha begåtts av någon annan som också är lika misstänkt.

Inkallad till förhör

Du blir kallad till förhör via telefon eller brev. Om du inte dyker upp på förhöret kan du bli hämtad av polis till förhöret. Innan förhöret inleds har du rätt att få veta vad saken gäller, och om du är misstänkt har du rätt att få veta det. Polisen ska också informera dig om du har rätt till en offentlig försvarare. Den som misstänks för ett brott som har en straffsats på minst sex månader har alltid rätt  till en offentlig försvaret, alltså en försvarsadvokat som bekostas av staten. Du har också rätt att själv utse en advokat som du vill ha som offentlig försvarare och få det godkänt, förutsatt att advokaten i fråga har tid och möjlighet.

Vid mindre brott, som inte förväntas ge mer än sex månader fängelse, har man i regel oftast inte rätt till en offentlig försvarare utom i vissa specifika fall. Däremot har du alltid rätt att begära en advokat som du bekostar själv.

Under förhöret

Under förhöret ställer förhörsledaren, polisen, frågor till dig angående omständigheterna kring brottet och försöker avgöra om du varit delaktig. Syftet med förhöret är inte att det ska hålla i en domstolsförhandling utan att att avgöra om det finns skäl nog att väcka åtal mot dig.

Det du säger i ett förhör har inte lika stor vikt som det som sägs under en eventuell domstolsförhandling senare. Du har också rätt att vara tyst under ett förhör, även om det kanske inte alltid är det bästa. Du har också rätt att ta del av de anteckningar som förts under förhöret, och om du har några invändningar ska de noteras.

Det händer vid en bodelning

5 mar 2018

Det är inte ofta vi råkar i någon rättslig tvist av något slag (som tur är). De flesta av oss håller oss inom lagens långa arm, och har inte på något sätt att göra med en polis, eller råkar ut för något annat otrevligt, som har med juridiken att göra. Men helt säker kan ingen vara. Allt möjligt kan hända, som det är omöjligt att förbereda sig på. Det är därför vi har försäkringsbolag och betalar våra försäkringspremier till. Äger man en bil är man skyldig enligt lagen att betala en bilförsäkring, eftersom allt möjligt (och mindre otrevligt) kan hända i trafiken. Händer det något då och där, så måste man betala för den skada som man har orsakat.

Olyckor händer så lätt hemma

På samma sätt kan det hända otrevliga saker i ens hem. Det kan brinna, du kan (dessvärre) drabbas av inbrott, och annat oväntat. Därför betalar vi (de flesta av oss) en hemförsäkring som i händelse av något av detta går in och betalar för skadorna. På samma sätt är det om något skulle hända som drar in dig i någon tvist. Då är det hemförsäkringen som utlöses och betalar rättegångskostnader och för en eventuell advokat.

Du måste dock alltid betala egenavgiften, som brukar ligga på mellan 20.000 till 30.000 kronor. Har du en lägre inkomst än 200.000 kronor i årsinkomst, räknar man inte med att du har kunnat betala en hemförsäkring. Det är då du kan få rättshjälp och domstolen går in och betalar för din advokat. Har du inte en hemförsäkring när man räknar med att du skulle ha haft råd med det, får du ändå betala. Så på sätt är det alltid bäst att faktiskt teckna en hemförsäkring.

Arvtvist

Ett sådant tillfälle som egentligen vem som helst kan råka behöva juridisk hjälp är om man inte är överens, till exempel i ett skifte av arvet. Historien är full med människor som har börjat träta på grund av ett arv som arvingarna inte är nöjda med. Många bra relationer har slagits i spillror pågrund av detta. Det är en klassisk tvist.

Är någon inte nöjd med skiftet av arvet, kan man kalla in en boutredningsman, som tingsrätten utser. Det kan man inte själv välja vem som gör det jobbet. Det en boutredningsman gör är att hen utreder först vad som finns i arvet. Finns det eventuella skulder betalas de av först. Sedan föreslår hen ett skifte av arvet. Är man inte nöjd med det heller kan någon av parterna stämma de andra i en domstol; tingsrätt. Då blir det en rättegång.

Bodelning

Ett annat tillfälle som man (tyvärr) kan råka ut för är vid en eventuell skilsmässa. Är man inte överens om hur man ska dela på det gemensamma bohaget som man har haft, kan man kalla in en bodelningsman, som också på samma sätt som en boutredare, utses av tingsrätten. Inte här kan man välja vem som ska göra det åt en. Det som en bodelningsman gör är att upprätta en bodelningshandling.

Den personen upprättar då en bodelningshandling. Då har man 4 veckor på sig att överklaga den, om man inte är nöjd med resultatet. Då blir det en rättegång, vilket är mycket kostsamt – för alla inblandade. Att stämma någon i en domstol är alltid en ekonomisk risk. Här kan en advokat råda en till vad som är utsiktslöst, eller vad som kan vara till en fördel för en själv.  Det är alltid bra att lyssna på vad advokaten har att säga då det är deras jobb att kunna juridiken i bodelningsärenden. Läs mer om bodelning på: svenskbodelning.se.

Rätt advokat vid en våldtäkt

19 feb 2018

Många tror att en våldtäkt är något som sker i skydd av mörkret och där en okänd gärningsman ligger bakom dådet. Det finns åtskilliga exempel på där en sådan våldtäkt ägt rum - men faktum är att de flesta våldtäkter sker i hemmet och av en gärningsman som man känner. Det är också det dom gör det hela så svårt. Mannen - vi säger att det är en man då de är i klar majoritet bland förövare - hävdar att han var berusad, att han inte minns, att det aldrig kommer att ske igen, att kvinnan var vag i sina nekanden - att kvinnan kanske ville - och där kan de personliga känslorna stå i vägen för en anmälan.

En våldtäkt är en våldtäkt, oavsett vem som är gärningsman. Är det något som MeToo-upproret visat så är det att män i alla samhällsklasser finns representerade bland de utpekade. En våldtäkt utförd av en närstående är att jämföra med det första slaget som en misshandlad kvinna mottar av sin make/sambo/pojkvän. Hur mycket han än bedyrar att det var sista gången så är det aldrig så. Man måste anmäla och man måste lämna: annars fortsätter detta beteende och drabbar andra kvinnor. Vi säger ordet måste med viss reservation. Det är aldrig enkelt att anmäla en våldtäkt.

En anmäld våldtäkt kan leda till förnedrande frågor vid både polisförhör och vid rättegången. Vad hade du på dig, hur mycket hade du druckit och sa du verkligen nej? Irrelevanta frågor som en skicklig advokat avleder

Därför krävs det ofta stöd. Dels så finns det kvinnojourer som erbjuder psykologiskt stöd vid en våldtäkt. Dels så är rätt stöd rent juridiskt också avgörande. En advokat som har specialkunskaper vid våldtäktsmål kan verkligen hjälpa till att få en fällande dom. Ditt målsägarbiträde - som en advokat kallas om du som offer behöver hjälp kan dels hjälpa dig vid förhör och dels också vid rätten.

Inte minst så kan denne få dig att slippa de irrelevanta frågor som kan ställas; hur mycket hade du druckit, vilka kläder bar du och var inte ditt nej i själva verket mer av ett kanske eller ett svagt ja? Du sa inte behöva svara på sådana kränkande frågor och det ser också ditt målsägarbiträde till.

Även en i efterhand anmäld våldtäkt kan leda till en fällande dom

Det handlar om en process som sätter det mentala och känslomässiga på sin spets. Har du blivit våldtagen så är de psykiska skadorna ofta mer svårläkta än de rent fysiska. Därför fungerar den advokat du anlitar även som ett stort stöd rent psykiskt. En axel att luta sig mot och gråta ut mot då det är som allra värst.

Om våldtäkten skett nyligen eller för flera år sedan spelar ingen roll. Det går att bevisa att en våldtäkt ägt rum för flera år sedan. Naturligtvis är det lättare om den skett nyligen då man kan säkra fysisk bevisning på sjukhuset och där exempelvis sperma och annan dna kan bindas till gärningsmannen. Men, det är definitivt inte omöjligt att få upprättelse även om det flutit vatten under broarna.

Läs mer: https://www.våldtäkt.com.

Underhållsskyldigheten vid vårdnadstvister

30 jan 2018

Varje år sker många vårdnadstvister runt om i landet. Givetvis är detta inte något att sträva efter, men ibland är föräldrarna oförmögna att samarbeta av olika skäl, och då kan juridisk hjälp krävas för att situationen ska lösas. Något som ibland kan ge upphov till problem är att föräldern som inte bor med barnet inte betalar underhållsbidrag. Det här gäller oavsett om det handlar om ensam eller gemensam vårdnad.

Båda föräldrarna ska bidra

Det är upp till båda föräldrarna att förse barnet med det han eller hon behöver. Åtminstone är det upp till båda föräldrarna ekonomiskt. Om den ena förälder har ensam vårdnad är det han eller hon som kommer att stå för den mesta faktiska vårdnaden, så som att köpa mat och kläder till exempel. Dock ska den förälder som inte gör detta fortfarande bistå på ekonomisk väg. Det här står skrivet i lagboken.

Men det finns inga krav på att en förälder ska betala mer än vad denne egentligen har resurser till. Båda föräldrarna ska bidra barnets underhåll på ett som är skäligt och som görs efter ekonomisk förmåga. Utöver det här räknas även barnets egna inkomster in, om det finns några. Exempel på det är barnbidrag eller andra intäkter. Om två föräldrar har gemensam vårdnad, men den ena inte bidrar efter förmåga? Då kan det bli tal om en rättslig process om de inte kommer överens. I längden kan det här leda till en vårdnadstvist.

En formel används

För att räkna ut den exakta summan på underhållsbidraget, använder man sig av en särskild formel. Vidare används några schabloner, i administration av Försäkringskassan. Utöver det här kan föräldrarna dessutom avtala om ett underhåll. Genom ett avtal kan man eventuellt ha mer skydd om det skulle bli en vårdnadstvist lite längre fram i tiden.

Vissa undantag finns dock. Om föräldrarna har gemensam vårdnad, men inte bor tillsammans, är det inte alltid som underhållsbidrag behöver betalas. Det här gäller främst när boendet sker växelvist, det vill säga att barnet vistas ungefär lika mycket hos respektive förälder. Om en vårdnadstvist har skett, eller att en talan i domstol helt enkelt har väckts, kan underhållsbidrag krävas tre år framåt i tiden. Snarare gäller detta visserligen konflikter ett tag efter, och ersättning kan då alltså krävas tre år tillbaka istället.

Barnbidraget betalas till mamman

Vad gäller barnbidraget, betalas det till mamman. Det här sker visserligen inte om det är så att föräldrarna har anmält något annat till Försäkringskassan. Har man barnet ungefär lika mycket, kan det delas lika.

Du kan läsa mer om vårdnadstvister och annan familjejuridik på http://lege.se/.

← Äldre inlägg

 • En guide till rättsskydd

  Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.