Vad är rättsskydd och vad bör jag tänka på?

En av anledningarna till att rättsskyddet i nuvarande form såg dagens ljus var att minska på samhällskostnaderna vid tvister och mål i civilrätten. Den nuvarande formen i fråga innebär att kostnaden för en advokat, en jurist eller någon annan lämplig person (som då ska godkännas) täcks av hemförsäkringen och att man som privatperson således – i de flesta fall – indirekt och löpande själv betalar. Det kallas för rättsskyddsförsäkring och det är faktiskt en viktigare fråga än vad många tror. Vem som helst kan hamna i en tvist och det kan ske lika otippat som plötsligt.  

Ett vanligt svar på en sådan kommentar ser ut som följer: ”jag kommer aldrig att hamna i en tvist; jag är inte kriminell på något sätt ”! Nej, men en tvist är heller inte synonymt med ett brott. Det handlar om att en person av någon anledningen inte kan reda ut något typ av förehavande med en annan person och där man måste låta en domstol fälla avgörande kring vem som har rätt och vem som har fel.

Om du exempelvis säljer en bil och inte får några pengar, om du köper en lägenhet och inser att den är betydligt mindre än vad som står angivet i kontraktet eller om du ärver och inte kan komma överens med övriga arvingar om vem som ska ha vad – typiska exempel på tvister och typiska exempel på där ett rättsskydd ger dig trygghet att kunna gå vidare och hålla på in rätt.

Skulle du exempelvis hamna i en tvist gällande en bil och en utebliven betalning av fordonet i fråga så skulle A) ditt rättsskydd täcka 80 % av kostnaderna och B) kostnader som består av arvodet till advokaten, dennes övriga omkostnader, utredning om denne beställt (det är viktigt att just denne gjort det) samt för eventuell bevisning i rätten. Du kommer – som vid alla annan försäkring – att få betala en självrisk och gällande rättsskydd så ligger den på 20 % av kostnaderna. Viktigt att tillägga att en dom som inte går i din riktning – du förlorar målet och tilldöms att betala rättegångskostnaderna för motparten – även där har rättsskyddet som trygghet.

Detta till skillnad mot rättshjälp som är det andra alternativet (egentligen det tredje; du kan själv välja att betala allting också) och där man med statliga medel bekostar ditt försvar. För att få rättshjälp så ska man sakna hemförsäkring och man ska dessutom ha ett årlig ekonomiskt underlag underskridande 260.000 kronor. Ungefär 90% av alla svenskar har hemförsäkring och därmed också ett rättsskydd; rättshjälp är ett system som finns som hjälp för de med lite mindre ekonomiska muskler.

Så, då är det bara att kasta sig huvudstupa in i diverse tvister med andra ord? Nej, naturligtvis inte. Dels så är det inte säkert att ditt rättsskydd gäller – det avgörs alltid efter att den advokat du kontaktat skickat in en ansökan – och dels så ska du också vara medveten om att rättsskyddet har ett maxtak. Hur högt detta ligger skiljer sig beroende på vilket försäkringsbolag man har, men någonstans mellan 75.000 och upp till 200.000 kronor brukar detta tak ligga på.

Vi råder dig att se över vilka villkor du har. Det kan finnas ett värde i att byta försäkringsbolag och få bättre villkor där. Hur många försäkringsbolag du haft din hemförsäkring hos spelar nämligen ingen roll. Däremot så spelar det en stor roll när du tecknade din försäkring. Två år brukar vara minst antal år som gäller för att rättsskyddet ska gälla. Du kan således inte inleda en tvist idag och teckna en försäkring imorgon och tro att ditt försvar i och med är att anse som delvis – 80% - finansierat.

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.