Välj rätt flyttfirma för er flytt

Det har blivit allt vanligare att privatpersoner tar hjälp av en professionell flyttfirma i samband med en flytt. Av förklarliga skäl: det underlättar, skapar mindre friktion, minskar stressen och gör att man kan bibehålla den positiva energi som en flytt ofta för med sig. Vi ska dock höja ett varningens finger i samband med detta: ordet professionell är inget man kan ta för givet i kombination med en flyttfirma.

Tyvärr så hamnar fler och fler personer också i tvister med flyttföretag. Det kan handla om att dyrbara saker gått sönder, det kan handla om att föremål försvunnit och det kan handla om att kostnaden blivit avsevärt mycket högre än vad man från början kommit överens om. Det talande i sammanhanget är att en sådan tvist är svår att lösa och att man måste räkna med att den tar tid, att den kan kosta pengar och att det inte finns någon säker utgång.

Vårt råd är därför att man kostar på sig att anlita en seriös flyttfirma som verkligen håller vad de lovar. En sådan kostar kanske några kronor mer, men det ger alltid valuta för pengarna. Det här gäller framförallt i Stockholm där det växer tretton flyttföretag på ett dussin och detta som en följd av att Stockholm är den stad där överlägset flest flyttar äger rum: där blir också riskerna med att bli lurad större.

Klarar företaget en pianoflytt i Stockholm?

Vi tänkte ge några tips kring hur man kan undvika de oseriösa aktörerna på marknaden i Stockholm. Dessa ser ut som följer:

  • Ansvarsförsäkring. Se till att företaget har en täckande försäkring som gör att du blir ersatt om någonting händer. Det är extremt viktigt!
  • Betalningen. Tänk på att du kan betala per timme eller för en uppskattad timkostnad. Det senare innebär att flyttfirman besiktigar ditt bohag och gör en bedömning av hur mycket en flytt kommer att kosta. Du ska aldrig betala kontant; det brukar som regel innebära att svarta pengar kommer i omlott. Därför ska du du betala mot faktura och du ska även se till att flyttfirman är registrerad för F-skatt om du vill använda ditt rut-avdrag.
  • Referenser: Den här punkten spelar en stor roll. I synnerhet i Stockholm. Begär alltid nummer och kontaktuppgifter till tidigare kunder och se till att ringa dessa också.
  • Pianoflytt. Om du har något speciellt som måste flyttas så bör du kolla att företaget har vana av detta också. En pianoflytt är ett tydlig exempel på en flytt som kräver extra kompetens, erfarenhet och speciella verktyg och hjälpmedel. Om du anlitar ett flyttföretag på måfå för en pianoflytt så kan du också räkna med att någonting kommer att gå fel. Antingen genom det uppenbara - att en pianoflytt blir för tung, att pianot tappas och går sönder - eller genom att kostnaden skjuter i höjden då timpenningen eskalerar bortom kontroll. En pianoflytt måste planeras för att den ska kunna genomföras på den tid man kommit överens om. Ditt ansvar är att informera om detta också: har du ett piano eller något annat föremål som är otympligt så måste detta delges flyttföretaget som kan planera utifrån den informationen.
29 Nov 2018

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.