Blogg

RSS

Den enkla vägen till arbetstillstånd

27 Feb 2022

För den hugade som vill arbeta i Sverige finns inga genvägar att gå. Däremot finns det mer eller mindre effektiv hjälp. En certifierad byrå är enklaste vägen till ditt arbetstillstånd.

Arbetstillstånd kan vara enkelt eller snårigt beroende på omständigheterna. Är man inte EU-medborgare är chansen eller risken att man behöver skaffa arbetstillstånd stor till mycket stor. Det finns en mängd kriterier som spelar in när en ansökan ska skickas in och allt är inte självklart.

Det primära som gäller i en majoritet av fallen är att den som ska söka arbetstillstånd ska ha ett erbjudande om arbete redan innan ansökan påbörjas. Arbetet ska ha varit utannonserat på ett korrekt sätt och fackföreningen som hanterar det aktuella arbetsområdet ska också ha godkänt det hela.

Vägen till arbetstillståndet

När dessa kriterier uppfyllts är det arbetsgivaren som påbörjar ansökan. Då detta är gjort ska den som söker arbetstillstånd fylla i resterande punkter i ansökan och sedan se till att lämpliga dokument medföljer. Det kan gälla betyg eller intyg om tidigare arbeten. Dessa dokument ska vara översatta till svenska eller engelska av en godkänd översättare.

Då ansökan är korrekt ifylld ska den betalas och skickas in för behandling. Väljer man att använda en certifierad advokatbyrå som hjälp kommer beskedet om beslut att komma mycket snabbt. Detta pga att ansökan antas vara korrekt och fullständig redan vid ankomsten. Förenkla livet inför den nya tjänsten i Sverige och använd en certifierad advokatbyrås erfarenhet och kompetens för en lyckad utgång och ett godkänt arbetstillstånd.

Juridisk vägledning för att få umgängesrätt

17 May 2021

Separerade föräldrar kan ha samarbetsproblem när det gäller gemensamma barn. Kan man själv inte lösa det kan man anlita juridisk expertis som hjälper till att ta upp det i familjerätten.

Att vara separerad förälder innebär många gånger en inre sorg. Det är jobbigt när man bara får träffa och se sina barn varannan vecka, på helgerna eller ännu mer sällan. Som separerad förälder får man arbeta på relationen till sitt barn på ett annat sätt än de som bor ihop.

Att ringa sina barn de dagar man inte träffar dem kan vara ett sätt. Ett bra tips är också att försöka ha en hyfsat bra kommunikation med den andra föräldern i saker som rör barnen.

När samarbetet inte fungerar

Som alla vet är samarbete inte alltid det lättaste. Det är lätt hänt att man hamnar i konflikt med den andra föräldern men då finns det hjälp att få. Om ett samarbetssamtal inte fungerar kan man behöva gå den rättsliga vägen och stämma den andra föräldern. Det är viktigt här att skilja på vårdnad och umgänge. En förälders rätt till umgänge med sina barn väger ofta starkt. Detta oavsett om den andra föräldern har enskild vårdnad eller om det är delad vårdnad. I vårdnadsbegreppet ingår att göra olika övergripande livsval som dyker upp i barnets liv.

Några av de valen är att välja skola för barnen, passinnehav och var barnet ska bo. Ju äldre barnet blir desto större blir även barnets egen vilja och åsikt, vilket också väger tungt i besluten. Läs mer om familjerätt på denna hemsida: familjerätthelsingborg.nu

Affärsjuridik i Göteborg för dig och ditt företag

13 May 2021

Behöver du skaffa en pålitlig samtalspartner när det gäller ditt företag? Kanske står du inför ett viktigt vägval och behöver prata med någon som har sakkunskap? Anlita en affärsjurist.

Man kanske funderar, vad händer om jag gör si eller så? Vad säger lagen, och vad har jag för valmöjligheter. Sådant kan en expert på affärsjuridik i Göteborg svara på. Att gå i konkurs är oftast en otrevlig tanke, men tänk om det gör att bolaget blir av med gamla skulder och kan börja om på nytt? Kanske sitter du på ett gammalt, osäljbart varulager och drömmer om att få rensa ut allt och prova på en ny verksamhet.

Kunskaper om lagen

Genom att man konsulterar en affärsjurist slipper man också undan en mängd fallgropar. Affärsjuristen kanske direkt avråder dig från en åtgärd som både är riskabel och dyrbar. I så fall har du redan direkt sparat in vad konsulten kostar. När det gäller investeringar gäller det att vara försiktig, och med sina kunskaper om gällande lagar och regler kan affärsjuristen vara ett bollplank för dig och ditt företag.

Vilka affärer är tillåtna? När kan man riskera att få betala böter eller skadestånd? Vilka kostnader är avdragsgilla och vilka bidrag kan man söka? Gå till en affärsjurist med dina drömmar och funderingar, så får du handfasta råd, antingen på vad du kan göra eller vad du helt enkelt måste undvika att göra. En affärsjurist är din rådgivare och behandlar dina frågor konfidentiellt och yrkesmässigt, och det är en fördel. Läs mer om affärsjuridik på denna hemsida: affärsjuridikgöteborg.se

Viktigt att söka hjälp även om man är osäker på om det var våldtäkt

16 Apr 2021

Har man blivit utsatt för en våldtäkt är det viktigt att man så snabbt som möjligt söker hjälp och kontaktar polis eller sjukhus för att säkra spår. Men det går även att anmäla ett brott senare.

En våldtäkt är ett allvarligt brott och ibland kan det beroende på omständigheterna vara svårt att veta vad som räknas som en våldtäkt. Men mår man dåligt efter sex och är osäker på vad som egentligen hände ska man inte dra sig för att kontakta polis eller sjukhus.

Man kan också vända sig direkt till en advokatbyrå som arbetar med fall rörande våldtäkt i Göteborg. Att rådfråga en advokatbyrå är kostnadsfritt och de kan hjälpa till och berätta hur man ska gå vidare. Det är heller inte alls ovanligt att man förtränger en våldtäkt och struntar i att anmäla. Men det går att få hjälp och att anmäla brottet även senare.

Ett målsägandebiträde betalas av staten

Att som brottsoffer tilldelas ett målsägandebiträde innebär att det är staten som står för kostnaden. Som brottsoffer är man ofta i en väldigt utsatt situation med traumatiska förhör med polisen under själva förundersökningen och sedan även vid en eventuell rättegång. Att då ha ett målsägandebiträde med sig genom hela processen underlättar mycket. Man har rätt att själv välja målsägandebiträde och behöver inte ta den advokat som rätten utser. Det är viktigt att man väljer ett målsägandebiträde som man känner stort förtroende för och som man känner sig bekväm med.

När har man rätt till en offentlig försvarare?

13 Mar 2021

Om det brott som man är misstänkt för kan leda till mer än sex månaders fängelse har man oftast rätt till en offentlig försvarare. Detta betyder att det är staten som står för advokatkostnaden.

Sitter man häktad eller är anhållen har man alltid rätt till en offentlig försvarare. Men som brottsmisstänkt har man bara rätt till detta om brottet kan ge mer än ett halvt års fängelse. Det är tingsrätt som fattar beslut om man ska få en offentlig försvarare. I samband med detta har man möjlighet att önska vilken brottmålsadvokat man vill ha. Gör man inte det får man i stället en försvarare utsedd till sig av rätten. Tyvärr är det inte alltid som den personen är specialiserad på brottmål eller är särskilt erfaren. Det är därför det är så viktigt att man själv väljer vem man vill ha till sin försvarare.

Hitta en brottmålsadvokat

Det är inte alltid man känner till namnet på en brottmålsadvokat. Att vara misstänkt för ett brott innebär också för många psykisk press och det kan därför vara bra att ta hjälp av vänner och familj med att hitta en advokat. Genom att söka på internet på exempelvis brottmålsadvokat i Helsingborg, får man upp flera advokatbyråer. På deras hemsidor finns presentationer av deras olika advokater, men det kan även vara bra att dubbelkolla deras namn och erfarenhet hos Advokatsamfundet. När man sedan kontaktar advokaten brukar man först få presentera sitt ärende och advokaten bestämmer sedan om den kan åta sig uppdraget.

Vad är entreprenadjuridik?

26 Feb 2021

Inom de allra flesta olika branscher kan man någon gång vara i behov av en jurist. Oavsett om det handlar om mindre företag eller ett större sådant, kan en jurist vara till god hjälp.

Juridik vet de allra flesta vad det är för något. Men vad är egentligen entreprenadjuridik då? Jo, det ska ni få veta. Entreprenadjuridik, även kallat entreprenadrätt, är de alla frågor som är juridiska och som har med utförandet av en entreprenad att göra. Det kan även handla om olika typer av upphandlingar inom entreprenaden. Oavsett vilket så kan det vara bra att ha en kunnig jurist med vid diverse händelser så att man vet att allting går rätt till. Det är ofta väldigt kostsamt att starta till exempel ett bygge eller en annan typ av entreprenad. Då kan det vara bra att i alla fall veta vad som gäller rent juridiskt.

Välrenommerad jurist inom entreprenadrätt

Välj en jurist och en firma som har en lång och gedigen erfarenhet av entreprenadjuridik när ni behöver hjälp av en jurist. Det rykte som en jurist har, eller en specifik juristfirma, kommer enkelt att sprida sig och på så vis generera nya kunder till dem.

Behöver ni hjälp med entreprenadjuridik i Göteborg? En entreprenadrättsjurist kommer kunna hjälpa på olika vis i den snåriga djungeln inom entreprenad, så att ni istället kan ägna er tid åt det som ni behöver göra. De flesta företag, både stora såväl som små, tar idag hjälp av en jurist för att klara av allt juridiskt som behöver genomföras.

Sätt familjen först

15 Feb 2021

Många framtida konflikter skulle undvikas om man bara skrev ordentliga judiska livskontrakt. Att upprätta ett testamente, samboavtal eller äktenskapsförord är något omtänksamt.

Behöver man verkligen skriva olika kontrakt med sina nära och kära? Naturligtvis inte, men om man vill undvika konflikter och bråk ska man göra det. Visst älskar man varandra idag, och man kommer överens och är bästa vänner. Men ändå kan konflikter uppstå vid separation, skilsmässa eller arv. Det är heller inte alltid det är en skilsmässa som är orsaken till en separation. Make eller maka kan avlida och det kan finnas barn från tidigare äktenskap med i bilden. Genom att upprätta ett äktenskapsförord eller samboavtal reder man tillsammans ut vad som gäller. Det kan vara att man exempelvis vill att sommarstugan som mormor och morfar själva byggde ska fortsätta tillhöra släkten och inte delas vid en eventuell skilsmässa. Allt behöver inte förbli enskild egendom utan man kan lyfta ut endast vissa delar.

Anlita en expert på familjerätt

För att avtalen ska bli korrekt utförda och gälla är det bra om man tar hjälp av en jurist eller advokat specialiserad på familjerätt. På advokatsamfundets hemsida finns bra information om hur man bäst går tillväga. Där finns även en sökfunktion där man hittar advokater specialiserade på familjerätt i Göteborg och andra orter. Ett annat sätt kan vara att fråga någon i bekantskapskretsen om de känner till en skicklig jurist inom familjerätt. En advokat tar betalt per timme men ska i förväg kunna göra en uppskattning om hur mycket det kommer att kosta.

Sagor med dåliga slut

14 Feb 2021

Som bekant slutar de flesta sagor lyckligt. Inte alla dock, och vi lever inte heller i sagans värld. Många förhållanden tar slut och då finns det problem att reda ut. Vårdnad kan vara ett.

Det är sant att många gifter sig eller blir sambor och sedan lever lyckligt om än inte friktionsfritt i många år. Att leva friktionsfritt är inte heller något idealtillstånd. Det är lika sant att många förhållanden leder till separation varje år och i inte så få fall finns det barn att ta hänsyn till.

För de lyckligt lottade kan allt fortsätta att fungera bra. Föräldrar som inte sätter sina särintressen framför barnens kan samarbeta och skapa en situation där barnen fortsätter vara glada och trygga. Ibland blir det tyvärr inte så. När en av parterna medvetet försvårar samarbetet runt de gemensamma barnen kan det uppstå en situation där man kan söka enskild vårdnad.

Enskild vårdnad handlar inte om umgängesrätt

Grundtanken i svensk lagstiftning är att barnets behov är det primära. Barnen har alltså rätt till sina föräldrar, inte nödvändigtvis tvärtom. En förälder kan ha enskild vårdnad medan den andra föräldern fortfarande har umgängesrätt. Vanliga anledningar till att domstol utdömer enskild vårdnad är att en förälder inte är kapabel pga missbruk eller sjukdom.

Behöver du hjälp i en vårdnadstvist i Varberg? Då ska du starta resan med att hitta en bra jurist med rätt erfarenhet. Ni påbörjar samarbetet med att gå igenom ditt specifika fall. Därefter kan juristen antagligen göra en bedömning och tillsammans bestämmer ni hur ni ska fortsätta.

Livet som förälder

31 Jan 2021

Föräldrar som hamnar i rätten gällande vårdnadsärenden behöver inte vara osams i övrigt. De kan bara ha olika åsikter gällande barnen. Det finns hjälp att få för föräldrar med vårdnaden.

Det sägs att ha barn och uppfostra dem är det svåraste man kan göra. Ännu svårare kan det bli om man är två föräldrar som har mycket olika åsikter om hur barnet ska leva och uppfostras. Och bor man inte längre tillsammans så kan det bli ännu svårare. Men de ärenden som rör vårdnad är inte alltid så allvarliga att det handlar om att en förälder anser att barnet far illa hos den andre. Det kan lika gärna vara att man har svårt att komma överens om boendets uppdelning eller var barnet ska gå i skola och vara skrivet.

Regler för att förenkla

Med hjälp av socialen i första hand och rätten i andra hand, kan man skapa regler som gäller barnets vårdnad. Det kan vara fördelning av barnets boende, var barnet ska vara skrivet, hur barnets liv ska vara gällande beslut om skola, vård med mera. Är det mycket stora åsiktsskillnader eller fall där rätten anser att barnet behöver endast en vårdnadshavare så kan även det beslutas.

Det kan också vara så att den ena föräldern har en sjukdom, missbruk eller annat som begränsar. Då kan det beslutas att det enklaste och bästa för barnet är att endast den andra föräldern har vårdnaden. Ensam vårdnad har däremot inget som helst med uppdelningen av barnets boende att göra.

Blev inte familjelivet som du tänkte dig?

8 Dec 2020

I en vårdnadsförhandling beslutas det vem av föräldrarna som får vårdnaden av barnen. Gemensam vårdnad är ofta att föredra, men när det inte är möjligt kan det bli aktuellt med ensam vårdnad.

Livet kan vara ohyggligt grymt på många sätt och vis. Ofta är det orättvist på de mest ironiska sätt som finns. När du träffade din partner och ni bestämde er för att skaffa barn och familj hade ni säkert en vision ni såg framför er. Ibland blir det inte som man tänkt sig. Ibland kommer livet emellan och det är inte möjligt att leva tillsammans. När man som föräldrar på västkusten separerar eller skiljer sig uppstår en juridisk fråga om vårdnad i Göteborg för era barn i fråga. Ofta, tillsammans med juridiska ombud, förhandlas det om hos vem barnen ska bo och vilket inflytande föräldrarna ska få ha i sina barns liv. Det absolut vanligaste är att man beslutar om delad vårdnad, även kallad gemensam vårdnad. Då har föräldrarna lika mycket att säga till om i barnens liv och man har en plan för att barnen bor hos båda föräldrarna.

Om föräldern inte bedöms lämplig

Ibland bedöms en förälder inte vara lämplig att ha vårdnaden om sitt barn. Det kanske finns missbruk eller våld med i bilden. Då kan tingsrätten besluta om att ge en av föräldrarna ensam vårdnad. Då är det den föräldern som barnen bor hos på heltid och den föräldern som får information och tar besluten om barnens angelägenheter.

Få hjälp av en brottmålsadvokat

29 Sep 2020

Har du blivit anklagad för ett brott? Eller kanske har du blivit utsatt för ett? I det läget kan man känna sig ensam och vilse. Det är då du bör kontakta en brottmålsadvokat för hjälp.

Att ta vidare ett ärende ensam är inte lätt. Det bästa du kan göra är att hitta en bra brottmålsadvokat i Malmö med stor erfarenhet som du kan lita på. De finns där för dig för att hjälpa dig med ditt ärende och hjälpa dig att föra din talan. De kommer även vara din support. Där finns ett stort upplag av olika advokater, och där finns säkert en som passar även dig.

Hantera inte problemet själv

Att handskas med juridik ensam är inte lätt. Skulle du bli anklagad eller utsatt för ett brott är det därför viktigt att du kontaktar en bra advokat. Att hitta en bra advokat som du litar på och känner dig trygg med är av största vikt. Du väljer själv vilken advokat du vill använda dig av och bör då ta en du känner kan fokusera på dig och ditt ärende så du får den hjälp och det stöd som du behöver på vägen och under eventuell rättegång. Därav kan det vara bra att inte ta en advokat med för många klienter. Du kan både som anklagad och utsatt byta advokat när du själv önskar.

Hur hittar du rätt advokat?

Idag finns det en stor möjlighet till att verkligen hitta en som man känner sig trygg med. Du hittar enkelt rätt advokat genom att söka, kolla deras hemsidor, ringa och få ett intryck av dem. En bra advokat kommer göra allt för att hjälpa dig, lyssna på dig och föra din talan. När du letar efter advokat råder vi också att kolla deras tidigare fall. Boka gärna även in en tid och träffa advokaten, det är som sagt väldigt viktigt att allt känns rätt då denne ska föra din talan och hjälpa dig. Känner du någon gång att det inte är rätt kan du alltid byta advokat.

Tänk också på att det är skillnad mellan advokater och jurister. Jurist är inte någon skyddad titel. Vem som helst kan egentligen kalla sig för jurist, trots att de saknar utbildning och erfarenhet. Advokat är däremot en skyddad titel enligt lag. Kraven är dessutom väldigt höga. De måste ha en juristexamen på minst 5 år, de ska även ha praktiserat en viss tid, göra en muntlig examen och vara med i advokatsamfundet.

Ger hemförsäkringen rättsskydd?

14 Sep 2020

Ger hemförsäkringen rättsskydd? Vi kan alla riskera att hamna i en tvist med en annan person och i och med detta också vara i behov av ett juridiskt stöd. Det kostar pengar att ha en advokat- eller en jurist vid din sida och då tvister sällan blir lösta på ett snabbt sätt så kan det dessutom handla om en längre tid och således om ganska höga kostnader. Vem betalar?

För de allra flesta så finns lösningen i hemförsäkringen. I den så finns det inkluderat ett rättsskydd som täcker en stor del av kostnaderna som kan uppkomma i samband med en tvist. Hur mycket som rättsskyddet täcker är varierande och beror på vilken typ av hemförsäkring man tecknat och här brukar de flesta försäkringsbolag använda sig av tak för hur höga kostnader som täcks.

Det är alltid bra att se över detta i samband med att man tecknar sin hemförsäkring. Rättsskyddet är en punkt som är viktig. Som sagt: man kan hamna i ett tvistemål då man minst anar det.

Det är även viktigt att se vilka typer av tvister som inkluderas och som rättsskyddet gäller för. En tumregel är att tvisten ska vara av det slag att den kan prövas i Tingsrätten eller i någon annan rättslig instans. Vi ska även säga att rättsskyddet sällan gäller för tvister mellan tidigare äkta makar eller samboende. Det kan dock vara giltigt och användbart om tvisten i fråga rör barnen och där två äkta makar hamnar i en vårdnadstvist.

Teckna en hemförsäkring och påbörja ett tvistemål?

Vissa tvister kan man kanske ana att de kommer att inträffa. Om det exempelvis finns en risk att en närstående börjar bli gammal och snart kommer att avlida så kan en arvstvist ligga i horisonten. Man kanske inte kommer överens med den övriga familjen och saknar kommunikation - men där man har rätt till en del av arvet och är i behov av en juridisk kunnig person för att få detta.

Det vi ponerar här är att man vet att den arvstvist kan inträffa och att man, i och med detta, väljer att teckna en hemförsäkring enbart i syfte att få ta del av rättsskyddet och därmed också ha en bättre chans att vinna ett framtida mål.

Är detta möjligt? Nej, det fungerar inte riktigt så. För att kunna använda sitt rättsskydd så krävs det att man haft en giltigt hemförsäkring i två års tid och där det handlar om en obruten sådan tid. Du kan således inte spekulera i en framtida tvist och lösa en mer lukrativ hemförsäkring - är taket för rättsskyddet är högre - enbart för att ge dig en bättre möjlighet att vinna ett tvistemål.

Två år är den gräns som de flesta försäkringsbolag satt upp, men däremot så behöver du inte ha använt samma försäkringsbolag genom hela tiden. Du ska ha haft en hemförsäkring i två års tid utan uppehåll - men det kan har varit två olika försäkringsbolag som du använt sig av.

Finns det andra alternativ?

Om man då saknar en hemförsäkring och således inte har något rättsskydd att använda för att betala arvodet som en jurist eller en advokat begär - innebär det att man måste betala allt ur egen ficka? Inte nödvändigtvis.

Det finns en möjlighet att ansöka om rättshjälp och där staten täcker kostnaderna. Detta är emellertid en lösning där den egna ekonomin är det som avgör kring huruvida en ansökan godkänns eller avslås. För att beviljas rättshjälp så får man inte ha en ekonomiskt underlag som överstiger 260.000 kronor per år. Detta underlag baseras och räknas ut genom en formel där man ser över inkomst, förmögenhet, skulder och försörjningsbörda. Detta gör att de flesta ansökningar de facto avslås.

Den bästa lösningen och den säkraste vägen till ekonomiskt stöd i samband med en tvist är att alltid se till att ha en giltig hemförsäkring där man noggrant läst igenom hur rättsskyddet ser ut.

Vad är en vårdnadstvist?

5 Sep 2020

Idag är det vanligt att föräldrar skiljer sig. Det är en jobbig tid både känslomässigt och praktiskt när det sker. För att skapa den bästa möjliga situationen för barnen behövs samarbete.

Vuxna människor förväntas att kunna ta stora beslut rörande sina egna liv. Så är också oftast fallet! Inte sällan innebär de beslut man som vuxen behöver ta, även konsekvenser för andra människor. Ibland är detta till nytta för alla, andra gånger inte. Alla får ta ansvar för sina egna liv. Situationen är inte riktigt densamma när det finns barn inblandade. Som vuxen och som förälder behöver man fatta beslut även rörande de egna barnen. Detta sker naturligtvis dagligen när det gäller många frågor. Dock är en separation en större händelse i barnets liv och något de inte själva har inflytande över. Följaktligen måste speciella ansträngningar till för att åstadkomma bästa möjliga situation för dem.

Läs mer om vårdnadstvist i Helsingborg.

Samarbete och brist på detsamma

Utgångspunkten i alla situationer ska vara den att barn har rätt till båda sina föräldrar. Detta är det som man arbetar och strävar efter. Hur man sedan delar upp boende och umgänge får man fundera ut och förhandla fram. Det är inte föräldrar som har rätt till barnen utan tvärtom, barnen har rätt till sina föräldrar. Tyvärr misslyckas åtskilliga föräldrar ganska totalt när det gäller att samarbeta runt de gemensamma barnen. Ofta handlar det om svårigheter att kommunicera med den andra föräldern. Skulle det visa sig att samarbetet till slut havererar helt kan en förälder lämna in en stämningsansökan. En situation där samarbetet runt gemensamma barn inte alls fungerar kan exempelvis handla om att en förälder har ett aktivt missbruk. Det kan också vara så att det förekommer psykiskt och/eller fysiskt våld.

Hur fungerar processen?

En process börjar med ett interimsbeslut. Där bestäms hur vårdnad och umgänge ska se ut fram tills dess att ett slutgiltigt beslut har tagits. Därefter kommer en vårdnadsutredning att påbörjas. Hemförhållanden granskas och man försöker avgöra om det finns skäl till att en förälder ska få enskild vårdnad. I de fall där man med hjälp av utredning kommer fram till att enskild vårdnad är det rätta betyder detta inte nödvändigtvis att umgängesrätt nekas. Om du är i en svår situation och behöver inleda en process är det oerhört viktigt att du har ett juridiskt ombud med rätt erfarenhet av vårdnadstvister. För en privatperson utan tidigare kännedom om processen är det oerhört jobbigt utan rätt stöd. Ta hjälp!

En fastighetsjurist har ett brett arbetsområde

1 Jul 2020

En fastighetsjurist utför en rad olika juridiska uppdrag. Många förknippar fastighetsjuridiken med stora bolag, krångliga fastighetsöverlåtelser och omfattande kommersiella byggentreprenader. men en fastighetsjurist gör betydligt mer än så.

Fastighetsjuridik kan lika ofta handla om olika frågor som både privatpersoner och bostadsrättsföreningar kan komma i kontakt med till vardags. Det kan handla om frågor i både mindre och större skala. En fastighetsjurist bör behärska alla sidor av området, det kan handla om en mängd olika frågeställningar och det kan även variera om det kommer att behövas en domstolsprövning eller inte.

Viktigt med juridisk kompetens i fastighetsfrågor

En fastighetsjurist kan hjälpa till med alla de olika detaljer och frågeställningar som kan dyka upp i samband med bostads- och fastighetsaffärer. Allt från föreningsjuridik till hyresrättsliga frågor - och allt däremellan kan dyka upp. Konsumententreprenader, försäkringsfrågor, frågor som gäller undersökningsplikt vid överlåtelse, skattefrågor – handlar det om bostadsaffärer.Området kan även ibland benämnas bostadsjuridik om det är den typen av frågor som det handlar om i första hand.

Företräder ofta bostadsrättsföreningar

Många fastighetsjurister företräder på daglig basis bostadsrättsföreningar med rådgivning över ett brett område: upphandling om stambyten, byggen av balkongen eller vindar. Hur man skriver avtal och hjälp vid tvister för medlemmar och hyresgäster är andra frågor där det ofta krävs fastighetsjuridisk kompetens. En fastighetsjurist kan dessutom vara till mycket god hjälp inför och vid föreningsstämmor, där det är viktigt att alla skrivningar och dokument håller på ett juridiskt plan.

Hjälper till med tydliga formuleringar i stadgar

Ett vanligt juridiskt problem som kan uppstå mellan medlem och styrelse i en BRF är hur stadgarna är formulerade. Ansvarsfrågor är inte alltid enkla att uttolka och de uppfattas ofta helt olika av medlemmen och styrelsen. I ett sådant läge kan en fastighetsjurist bistå i den aktuella tvisten och dessutom förebygga framtida problem genom att skapa tydlighet i stadgarna och i kommunikationen mellan parterna. En erfaren jurist inom fastighetsfrågor kan bistå med hjälp av skapa med tydliga och lättförståeliga stadgar som kommer att gynna alla parter på lång sikt.

Viktigt med en oberoende expert

Det kan också vara mycket viktigt att anlita en fastighetsjurist som är oberoende i förhållande till de stora medlemsföreningarna, exempelvis HSB. Många efterfrågar en jurist som är oberoende till föreningens ekonomiska och tekniska förvaltare. Anlitar man en sådan fastighetsjurist så är chansen stor chans att det juridiska arbetet kommer att utföras på ett opartiskt och proffsigt sätt som är fördelaktigt för alla. Har man tänkt att göra det så tipsar vi att läsa mer på denna hemsida: https://www.fastighetsjuriststockholm.se/

Vad gäller i förhållandet arbetsgivare och anställd?

28 Jun 2020

Det som styr vad som ska gälla mellan arbetsgivare och anställda kallas arbetsrätten. Den styr de flesta frågor kring anställningar och är en viktig kunskap för chefer och HR-personal.

Arbetsrätten inkluderar frågor som till exempel kollektivavtal, LAS, lagen om anställningsskydd, anställningsformer och vilka regler som gäller vid uppsägning. Utbildning i arbetsrätt är viktig kunskap för alla som arbetar med personalfrågor och är en fördjupning i ämnet. Är du själv i ledande ställning eller har personer som jobbar med personalfrågor på arbetsplatsen, är en kurs i arbetsrätt ett bra komplement för att bedriva en god personalpolitik på jobbet. Om personalen blir bemött med respekt för de lagar och regler som finns, kommer de uppfatta arbetsplatsen som seriös och känna respekt och tillit. Personalens tillit är en viktigt resurs.

Vad ingår i utbildningen?

Utbildningen i arbetsrätt har fokus dels på hur arbetsrätten ser ut i Sverige, men också i våra nordiska grannländer. Jobbar du i ett företag med verksamhet i Skandinavien, och är chef eller har HR-ansvar, är detta viktig kunskap. Det finns stora skillnader mellan länderna Sverige, Danmark, Finland och Norge när det kommer till arbetsrätt, även om länderna kan likna varandra en hel del i övrigt. Kursen i arbetsrätt fokuserar på skillnader och likheter genom praktisk vägledning. Det är inom områden som till exempel regler för rekrytering, hur övertalighet ska hanteras, semesterfrågor och när arbetsgivare och facket ska samråda. Hur hanteras svåra fall? Fall där den anställde inte utför sina arbetsuppgifter? Frågor kring GDPR gås igenom, samt dataskyddsförordningen.

Ett företag med olika regler för personal ställer höga krav på ledningen

Ett globalt företag, eller åtminstone ett företag som opererar inom Skandinavien, ställer större krav på ledningen och HR-personal, beroende på skillnaderna i de olika ländernas arbetsrätt. En utbildning i arbetsrätt med fokus på de nordiska grannländerna genomförs i samarbete med en världsomspännande advokatbyrå med stora erfarenheter på området. Med en god insyn i vad som gäller i de olika länderna kan ledning och personalchefer känna sig trygga, i ibland svåra frågor. I synnerhet om det kommer in frågor som rör andra kontor, i andra länder.

Att som anställd känna och se att ledningen känner till och följer respektive lands arbetsrätt är också en trygghet. Om en anställd tjänstgör en tid på ett annat kontor, i ett grannland, kan skillnaderna i arbetsrätt bli tydliga både för den anställde och för ledningen. En gedigen kunskap i ämnet blir omistlig.

← Äldre inlägg

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.