Rättsskydd – du kan påverka

Ingen räknar med att råka ut för en olycka och på samma sätt så räknar ingen med att man exempelvis ska drabbas av ett inbrott, att bilen ska bli stulen, att någon nära ska göra sig illa, att man ska bli av med jobbet, att sin partner ska bli det eller att man ska hamna i någon typ av ekonomisk knipa eller i en tvist av något slag. Man räknar inte med det – men man förbereder sig för att det faktiskt kan hända sådana saker.

Med att förbereda sig menar vi inte att man går omkring och oroar sig (hur skulle livet se ut då?) utan att man betalar olika summor till försäkringsbolag för att få den hjälp man behöver – då man behöver den som allra mest. Om det sedan handlar om att man betalar en försäkring för bilen, en hemförsäkring, en arbetslöshetsförsäkring eller en försäkring för sina husdjur är i sammanhanget irrelevant; det är själva grundprincipen med att vara försäkrad som vi vill belysa. Man betalar nu (och hela tiden) för att kunna få hjälp i framtiden.

Ser man till hemförsäkringen så skyddar denna exempelvis mot fler saker än vad många tror och många tänker dig att den täcker kostnader för exempelvis inbrott, för skadegörelse och skador – men den har även ”dolda punkter” som gemene man bör fästa lite mer fokus på. En av dessa gäller vad som händer om du av någon anledning skulle hamna i en tvist och hur kostnaden för exempelvis arvode till en advokat finansieras.

Handen på hjärtat här: har du någon aning om hur du skulle betala omkostnader, arvode, eventuell utredning och bevisning för din advokat vid en framtida tvist? Det är en fråga som man sällan får och av den enkla anledningen att de flesta av oss går igenom livet utan att hamna i någon typ av tvist. Men – återigen; en sådan kan inträffa och då gäller det att man har, så att säga, på fötterna. Det vanliga är att kostnaden täcks just av din hemförsäkring och enligt det så kallade rättsskyddet/rättsskyddsförsäkringen. Har du en hemförsäkring så har du också en stor del av kostnaderna vid en tvist täckta i och med denna. Frågan är bara hur mycket?

Sedan 1997 så har betalningen för en advokat vid en tvist till stor del betalats genom hemförsäkringen (eller via fordonsförsäkringen; något som även det är möjligt) och rättshjälp (där staten täcker kostnaden) vänder sig mer till de mindre bemedlade och i mer specifika fall. Vi frågade hur mycket och hur stor del av kostnaden som täcks? Det är en fråga mellan dig och ditt försäkringsbolag. Som med alla andra försäkringsfrågor. Allt handlar om A) vilket försäkringsbolag du anlitat och B) vilken typ av försäkringspremie du har. Vi vill därför komma med en uppmaning och den ser ut som följer: se över rättsskyddsförsäkringen och hur mycket ekonomiskt hjälp den i framtiden skulle ge dig. Det skiljer mellan olika försäkringsbolag och här kan en jämförelse och ett eventuellt byte löna sig. I synnerhet så är det maxtaket som har en skiftande höjd. En del försäkringsbolag täcker 80% av kostnaden ( du får betala 20% av beloppet i självrisk) i samband med en tvist och där taket ligger på 200.000 kronor. Detta medan andra arbetar efter samma procentsats – 80-20 – men där maxtaket ligger på 75.000 kronor. En markant skillnad.

En tvist – hur skulle jag överhuvudtaget kunna hamna i sådan? Det är tyvärr lättare än vad många verkar inse. En tvist inträffar nämligen då person A (du) motsätter dig ett krav som person B (exempelvis en bekant) ställt. Svårare än då är det inte och vi kan räkna upp några tänkbara orsaker där du i framtiden plötsligt befinner dig i en tvist.

 • Någon är skyldig dig pengar och vägrar att betala den summa du begär.
 • Konsumentvist: du köper en vara på exempelvis Blocket och upptäcker vid leverans att denna vara inte höll det utlovade skicket. Säljaren å sin sida hävdar motsatsen.
 • Familjetvist: här kan det handla om en skilsmässa och vem som har rätt till vad, det kan handla om att någon avlider och där arvet från denne person leder till en tvist. Det kan även handla om exmepelvis en vårdnadstvist om barnen.
 • Arbetstvist: du och din arbetsgivare hamnar i en tvist med varandra, exempelvis på grund av en – enligt dig – felaktig uppsägning.

Här ska vi direkt säga att rättskyddet inte täcker kostnaderna för alla typer av tvister. Först och främst så måste man träffa en advokat för en initial juridisk rådgivning där man förklarar sitt ärende och där advokaten i fråga gör en bedömning kring hur man ska gå vidare. Denne hjälper dig även med att ansöka- och sköta kontakten med ditt försäkringsbolag.juridisk rådgivning sker till fast taxa – 1302 kronor/timme – och är billigare än det pris en advokat normalt skulle fakturera. Två timmar är maximalt gällande tiden och det finns ingen nedre botten. Tar din juridiska rådgivning tjugo minuter så betalar du för tjugo minuter och inte för två timmar. För allas vetskap ska vi även tillägga att en tvist inte innebär att du blivit anmäld för en misshandel och behöver hjälp med ditt försvar där. En misshandel räknas som ett brottmål och där gäller en offentlig försvarare.

Maxtaket, det tycker vi är en viktig del att undersöka då det gäller din hemförsäkring och rättsskyddet där. Likaså tycker vi att det är viktigt att du vet om vad som normalt ingår i rättsskyddet och vilka kostnader som täcks. Vi tänkte därför räkna upp några av dessa nedan:

 • Advokatens arvode och omkostnader. Skulle din tvist kräva en utredning (som begärs av din advokat) så bekostas även den; detsamma gäller bevisning vid rätten.
 • Viktigt är: att den person som företräder dig – en advokat, en jurist eller någon annan person – bedöms som lämplig för uppgiften. De två förra kommer garanterat att göra så, medan den tredje behöver visa upp speciella kunskaper och kvaliteter för att rättsskyddet ska täcka arvodet.
 • Kostnader som du tilldöms att betala – exempelvis motpartens rättegångskostnader – täcks också av ditt rättsskydd. Detta till skillnad mot rättshjälp.
 • Rättsskyddet gäller dig som person och privat; din enskilda firma, din idrottsförening eller den organisation du är ordförande i kan således inte få tillgång till försäkringen i fråga.
 • Skulle din tvist vara av ett för lågt värde så kommer inte rättsskyddet att beviljas av ditt Försäkringsbolag.
 • Rättsskyddet och en sådan försäkring går inte att teckna i efterhand. Menas här; du kan inte inleda en tvist och därefter teckna en hemförsäkring. Vidare så är även tiden du haft din försäkring avgörande. Två år brukar vara legio; men där kan i vissa fall undantag göras. Två år hos samma försäkringsbolag är i sammanhanget irrelevant – du kan under den här tiden haft fyra olika försäkringsbolag utan att det påverkar din möjlighet till att kunna få använda rättsskyddet.

 

Så; vårt råd och vår uppmaning är således att du tittar upp vad som gäller med ditt försäkringsbolag sam även titta lite med andra och vilka villkor de erbjuder. Du kanske inte bryr dig nu och du kanske inte behöver det imorgon; men någon gång i framtiden så kan det uppstå en tvist mellan dig och en annan person och då gäller det att ha rätt skydd och försvar med sig in i denna.

 • En guide till rättsskydd

  Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.