Rättsskydd – en nödvändig kostnad för företag

Att vanliga privatpersoner av någon anledning hamnar i en tvist av något slag är inte ovanligt. Det är ingenting man räknar med – men det händer och det är därmed inte ovanligt. I synnerhet nu då internet kommit och att olika typer av affärer därmed är vanligare mellan två privatpersoner. 

Vi ger ett exempel! Du är i behov av en extra bil till familjen och du sitter av den anledningen och tittar igenom det digra utbud av begagnade bilar på internet. Något som efter några dagar bär frukt – du hittar exakt den bil du vill ha och till den summa som ligger inom din budget. Perfekt! Du ringer säljaren, du besöker denne och får provköra bilen som känns bra. Köpet genomförs och du betalar utan att pruta ett endaste öre. Något som du får all anledning att ångra. På vägen hem så stannar nämligen bilen. Du vrider förgäves om nyckeln i tändningslåset, men bilen hostar bara lite som svar. Den är helt död.

Vad göra? Jo, du kontaktar säljaren och förklarar situationen och att du vill ha dina pengar tillbaka. Svaret? En död lur. Säljaren lägger på varje gång du ringer och till slut så ser du ingen annan anledning än att ta det hela vidare och du gör det genom att dra honom inför rätta i en civil domstol (polisanmälan du gjort blev nämligen nedlagd: inte heller ovanligt i dagens samhälle med tanke på polisens bristande resurser). Således –en tvist är inledd och det som gäller här är att ditt rättsskydd – som finns i din hemförsäkring – kommer att täcka kostnaderna för arvode, omkostnader och bevisning som din advokat du anlitat lägger fram i rätten.

Vi stannar där. Rättsskyddet och din hemförsäkring kommer alltså att se till att du har råd att driva denna process vidare och lejonparten – 80% - kommer du inte att få bära själv. Du kommer att få betala en självrisk på tjugo procent och resten betalas av ditt försäkringsbolag. En trygghet som gör det möjligt att ge sig in i liknande tvister som privatperson och där man inte äventyrar hela sin ekonomiska situation i och med detta.

Vi sa i textens början att det inte är ovanligt att privatpersoner hamnar i liknande situationer; men för ett företag så är det ännu vanligare och därför så är ett rättsskydd än mer viktigt att ha för ett sådant.

Här gäller dock lite annorlunda regler och vi ska snabbt peka på några punkter som du som företagare bör ha i åtanke då du tecknar en sådan:

  • Mål som den ska täcka: gör på förhand klart vad som ska täckas. Det finns fyra stycken punkter som är vanligt förekommande: Tvistemål, skattemål, arbetsmiljömål och miljömål.
  • Får du valfrihet? Se till att du själv kan vara med och bestämma och utforma premien och kostnaden för denna. Det är dumt att betala för mycket och likväl så kommer du att ångra dig – om en tvist inträffar – om ert företag snålat och betalat minsta möjliga kostnad.
  • Får du välja juridiskt ombud? Viktigt är att detta är klargjort innan och att ert företag vid en tvist plötsligt inser att försäkringsbolaget inte godkänner ert tilltänkta försvar.
  • Läs det finstilta: Som vid alla kontrakt. Men, ett exempel på det finstilta och vilka problem som den texten kan föra med sig gäller upphovsrätt. Vi säger att ditt företag stämmer ett annat företag och således inleder en tvist. Kruxet är att detta företag har sin bas i Australien och att det finstilta i ert rättsskydd säger att det enbart gäller i Norden. Kolla upp sådant innan!
  • Hur högt är taket? Maxtaket är även det en fråga som ert företag bör titta lite noggrannare på. Här skiljer det sig väldigt mycket mellan olika försäkringsbolag. Undersök noggrant. Att hamna i en tvist och väl där se att rättsskyddet har ett maxtak på 75.000 kronor kan göra att ett mindre företag inte har råd att driva processen vidare – trots att man i sak har rätt.
  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.