Kan en åderbråcksbehandling bekostas av Landstinget?

För många personer så blir sommaren och den mer lättklädda stil som den årstiden bjuder en ren plåga. Detsamma gäller olika aktiviteter där man bär shorts eller baddräkt och där man exponeras för andra människor - simhallen, gymmet eller exempelvis på tennisbanan.

Anledningen till detta stavas åderbråck och alla som sett ett sådant vet att det handlar om större vener som ringlar sig fram längs benen; blåa, utstickande och nästan omöjliga att ignorera - man ser att en person har åderbråck och blicken dras automatiskt dit. Detta skapar komplex och det skapar situationer som man helst undviker.

Åderbråck är dessbättre sällan farliga och det handlar således - för de flesta - om att man skäms över hur benen ser ut snarare än att man lider av besvär. Därmed inte sagt att åderbråck inte kan ge problem: upplever man tyngdkänsla i benen, svullnad, klåda, irritation eller ser hudförändringar och/eller eksem så påverkar det naturligtvis vardagen negativt även rent fysiskt.

Åderbråck går att operera

Men, åderbråck går att operera och bli av med. En tydlig skillnad, innan vi fortsätter, ska nämnas - en åderbråcksbehandling bekostas endast i vissa fall av Landstinget. Det hör ihop med det vi ovan nämnde: är problemen dels estetiska och dels rent fysiska och funktionella så kan man slippa ta kostnaden själv.

Är det emellertid så att ett åderbråck endast syns så kommer man heller inte att få någon finansiering av Landstinget. Det kan man tycka vad man vill om, men faktum är att det skulle bli en dyr nota för oss alla i slutändan om kostnaden skulle täckas på det sättet. Man räknar nämligen med att var tredje vuxen - i någon mån - lider av åderbråck.

Blev behandlingen för åderbråck misslyckad?

Det handlar alltså om en operation och här finns det några varianter som samtliga har olika för- och nackdelar samt olika priser. Laser är vanligt och även en mer traditionell metod vid namn virknålsteknik är gångbar och vanligt använd. Som vid alla ingrepp så finns det emellertid risker och åderbråck är inget undantag. Vi ska säga att riskerna för komplikationer är försvinnande små i samband med en behandling. Däremot finns en risk i att du inte blir nöjd med resultatet och att dina åderbråck fortfarande syns.

Frågan är då - kan du ha rätt till ersättning? Ja, det kan du ha. Det går att ta ett sådant ärende vidare rent juridisk och anmäla till exempelvis ARN eller gå via IVO (inspektionen för vård och omsorg) och försöka få till stånd en utredning där. Du har säkerligen goda möjligheter att nå en lösning som passar; men du bör vara beredd på att det är en process som ofta tar tid att lösa.

Hitta rätt kirurg och klinik direkt

Vårt råd - för att både bli av med sina åderbråck och för att slippa hamna i en tidskrävande process efteråt - är att direkt försöka hitta rätt klinik. Det kräver ingen större ansträngning. Kolla upp vilka kliniker som finns i exempelvis Stockholm, besök dessa och kolla upp vilka omdömen som tidigare kunder gett.

En viktig sak gäller följande: du bör erbjudas en mer ingående konsultation där en läkare och en kirurg tittar närmare på dina åderbråck och hittar rätt typ av behandling just för dessa. Varje behandling blir unik sett till att varje patient har unika förutsättningar. Därför blir den initiala konsultationen extremt viktig och det är en del som du bör fästa stor vikt vid. Risken för felbehandling och ett missnöje med resultatet minskas radikalt om du behandlas som en unik patient snarare än som en person som lider av åderbråck och som behöver behandling för detta.

20 Mar 2019

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.