Vad gör en arbetsrättsjurist?

Både arbetsgivare och anställda hamnar ibland i situationer där de känner att de skulle behöva juridisk rådgivning. För en anställd kan det vara en provanställning som aldrig övergår till en fast tjänst, eller en chef som ständigt skäller och anklagar en för att göra ett dåligt jobb. För en arbetsgivare kan det handla om att man vill säga upp en anställd på grund av att denne inte kan göra sitt jobb ordentligt, eller att man vill ha hjälp att förhandla fram ett kollektivavtal med facket.

De lagar och regler som berör förhållandet mellan arbetsgivare och anställda kallas för arbetsrätt, och de advokater som specialiserat sig inom detta område benämns arbetsrättsjurister. En arbetsrättsjurist kan hjälpa både arbetsgivare, fackförbund och enskilda anställda med frågor som rör tvister, avtal och så vidare. I Stockholm finns många advokatbyråer som helt eller delvis ägnar sig åt arbetsrättsjuridik och det närbesläktade fältet affärsjuridik.

Förhandlingar och avtal

När ett företag ska förhandla fram anställningsavtal, samarbetsavtal och liknande kan en arbetsrättsjurist vara behjälplig genom sin kunskap och erfarenhet kring arbetsrättsliga frågor. Vid upprättande av kollektivavtal har både arbetsgivarorganisationer och fackförbund nytta av att ta hjälp med förhandlingen från erfarna arbetsrättsjurister.

När det kommer till konflikter kring anställningar, löner, fakturor som inte betalas och så vidare, är det också bra för ett företag att låta en arbetsrättsjurist titta på sitt ärende. Ofta saknar man såklart som företagsledare detaljerad kunskap kring alla juridiska aspekter av en fråga, och då behöver man en arbetsrättsjurist.

Vissa branscher mer utsatta än andra

I vissa branscher är det vanligare att arbetstagare behandlas illa och ibland till och med olagligt. Svartarbete, provanställningar som pågår långt längre än vad lagen tillåter, brott mot lagen om anställningsskydd, trakasserier och hot och mycket annat är vanligare i vissa branscher än andra. Framför allt gäller det vissa servicebranscher där det råder stor konkurrens om relativt enkla jobb, som flyttbranschen och krog- och restaurangnäringen.

Som arbetstagare inom dessa branscher kan det vara svårt att hävda sina rättigheter mot en chef som verkar strunta i lagar och regler. Då kan man vända sig till en arbetsrättsjurist, för att få hjälp att göra sin röst hörd, och kanske till och med kunna organisera sina medarbetare och få igenom ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Ett kollektivavtal är en förutsättning för att få igenom till exempel minimilöner, semestervillkor och liknande på en arbetsplats.

Arbetsrättsjurist i Stockholm

Både företag och arbetstagarorganisationer har alltså allt att vinna på att ta kontakt med en bra arbetsrättsjurist när de står inför en tvist. Av Stockholms nära tusen advokatbyråer erbjuder många hjälp med arbetsrättsfrågor som kollektivavtal, löneförhandlingar och dylikt. Ett måste om du vill kunna nå ett bra resultat i förhandlingar med arbetsgivare eller anställda.

För ytterligare information, besök https://www.arbetsrättsjuriststockholm.se.

12 Mar 2019

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.