Var ska barnen bo?

När separationen är ett faktum kommer andra jobbiga problem som ett brev på posten. Helt plötsligt måste man se sig om efter ett nytt boende. Det kan vara nog så svårt att lösa i en handvändning. Men hur löser man var barnen ska bo? Det viktigaste är ju att barnen slipper en alltför stor förändring i deras liv än det redan är. 

Beroende på barnens ålder är det en mer eller mindre känslig tid som väntar. Små barn förstår inte så mycket, men för äldre barn kan det vara mycket traumatiskt. Men i ett förhållande med stora problem blir det en lugnare och tryggare plats för barnen.

Det bästa för alla parter är när man är överens och bor tillräckligt nära varandra att man dela umgänget med barnen mellan sig. Då kan barnen gå kvar på samma skola eller förskola vilket såklart underlättar. Det vanligaste är att barnen bor varannan vecka hos sina olika föräldrar. Har man flera barn avråder experter bestämt från att dela på små barn. Är barnen därimot tillräckligt stora för att själva välja var de ska bo. 

Flytt till olika orter

Om föräldrarna kommer att bo långt ifrån varandra blir det än mer kämpigt för alla parter. Det är såklart inte möjligt för ett barn att ha två förskolor eller skolor på två olika orter. Så har man gemensam vårdnad måste man välja en ort för barnen där de står skrivna. Då får man istället ses på helgerna. Ett jobbigt faktum för många barn och föräldrar.

När man inte kommer överens

När föräldrarna inte kommer överens om var barnen ska bo blir det mycket värre. Många kräver ensam vårdnad för att det ska bli enklare. Men man får aldrig glömma bort barnens bästa. Självklart i fall där barnen far illa hos den ena förälderna är det befogat med ensam vårdnad.

Många barn vill inte såra föräldern som inte är bra för barnet, så då måste socialtjänsten hjälpa till. Men oftast vill barnen inte tvingas välja bort mamma eller pappa. I andra fall kanske barnet väljer den ena men är kanske inte tillräckligt stor att förstå konsekvenserna av det.

Ta hjälp av jurist

När barnens föräldrar har kört fast måste man ta hjälp av en bra jurist som är expert på familjerätt. Det kan vara väldigt tryggt att låta en tredje part lösa tvisterna. En expert som vet vilka möjligheter man har och som vet vad alternativen innebär. Ofta vill båda föräldrarna ha gemensam vårdnad för barnens skull men har svårt med alla detaljer och då är det bra att få hjälp med det. 

8 Feb 2019

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.