Vilka rättigheter har den som blir misstänkt för ett brott?

Att någon blir misstänkt för ett brott hör ju inte till vanligheterna. Det skulle ju kunna vara så illa att man råkar vara på fel plats vid fel tidpunkt. Säg att vi skulle besöka ett fängelse och frågar om de som sitter där är skyldiga till det som de har dömts för, hävdar ju så gott som alla där att de är oskyldigt dömda. Det är mycket ovanligt att någon erkänner ett brott. Inte ens barnmördaren och pedofilen Anders Eklund, erkände annat än precis det som han blev bevisad inför, sådant som visade vad han hade gjort sig skyldig till. Tyvärr är det ofta så; en som är kriminell erkänner inte mer än det han eller hon är bevisat skyldig till.

Och så är det. Även kriminella och misstänkta har rättigheter, till exempel så har alla rätt till en offentlig försvarare. Det är så om man är en rättsstat. Då kan man inte frånta någon rättigheter. Därför går vi igenom vilka rättigheter den person har som råkar vara misstänkt, eller kanske till och med skyldig till ett brott.

1. Rätt att samarbeta eller tiga

Alla har rätt att antingen tiga under ett förhör. Däremot kan man göra sig skyldig till att ”försvåra” en utredning; undanröja bevis, få någon att ljuga om någon alibi, hindra åklagare och polis från att kunna göra sin utredning. Som misstänkt kan man alltså antingen samarbeta, eller inte samarbeta med polisen. Man ”måste” inte samarbeta, men gör man det, kan man hjälpa polisen att komma fram till att man är oskyldig, eller är man skyldig men samarbetar, kan det vägas in i straffet.

2. Rätt till advokat

Alla har alltid rätt till advokat. Även om man inte skulle har några pengar, eller saknar en hemförsäkring som kan täcka en advokat, har man alltid rätt till en advokat, som domstolen i så fall betalar. Alla har rätt till rättshjälp, som det heter om man inte kan betala sin egen advokat.

3. Rätt att få ta del av misstankarna

En misstänk och hans eller hennes advokat har alltid rätt att få veta VAD någon är misstänkt för och VARFÖR. En advokat kan få göra egen utredning, som kan bevisa att någon är oskyldig. Men polis och åklagare kan ge en advokat rätt att prata med massmedier eller med andra människor om utredningen, så kallat ”yppandeförbud”.

4. Rätt att tiga under rättegången

En person har rätt att tiga i rättegången, men en person som tiger under en hel rättegång, kan få ett strängare straff. En domstol vill kunna få svar av en person som är misstänkt.

5. Rätt överklaga till hovrätten 

En dömd person har alltid rätt att överklaga en dom till högre instans vilket är hovrätten, men ibland kan hovrätten välja att inte ta upp överklagan. 

26 Jun 2018

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.