Hjälp till dig vid vårdnadstvist!

Befinner du dig mitt i en vårdnadstvist? Det är många gånger en jobbig process. Att befinna sig mitt en pågående vårdnadstvist är mycket osäkert och att leva i ovisshet kan vara väldigt svårt. Särskilt om det gäller ditt barn och du inte vet hur det kommer att gå med ditt barn. Det viktigaste som du kommer att behöva för att vårdnadstvisten ska gå bra, är att du skaffar dig bästa tänkbara advokat. Det är med advokater som med många andra yrken, de finns duktiga sådana och så finns det de som inte alls är duktiga utan som är rena rama katastrofen för dig som drabbas.

Du bör inte välja vem som helst

Därför kan du inte anlita vilken advokat som helst. Du måste anlita en som du mycket noggrant väljer. Du kan inte gå på allmänna omdömen om en advokat, eller ta första bästa på hitta.se. Här bör du fråga människor som arbetar med barn, med vårdnadsfrågor och sådana som själva har varit i vårdnadstvister, om vilka adovkater som är duktiga just på vårdnadstvister. De är nämligen en handfull som du kan lita på, om du befinner dig mitt i en vårdnadstvist.

Varför uppstår vårdnadstvister?

För 50 år sedan var det relativt ovanligt med vårdnadstvister. Idag är det bra mycket vanligare att man tvistar om barn. Antalet vårdnadstvister har dubblerats under de senaste 10 åren. Det rapporterar tidningen Dagens juridik som har gjort undersökning och interjvuat jurister som arbetar med detta. Förut gällde vårdnadstvisterna i stort om barn som hade föräldrar som bodde i olika länder, och de flesta ärenden dömdes till mammornas fördel. Men något har hänt sedan dess.

Barn i kläm med nuvarande lag

I och med den nuvarande lagen som kom 1998, som dömer barn till både vårdnad, umgänge och boende till föräldrar oavsett om de är dömda för våldsbrott har situationen försämrats väldigt mycket för barnens del. Numera har barnperspektivet försummats otroligt mycket. I stället är fokus på föräldrarnas rätt till sina barn, i stället för barnens rätt till sina föräldrar. Det har till och med hänt att barn till dömda föräldrar har tvingats till umgänge på fängelserna och att bo med sina föräldrar på fängelset utan tanke på om det är bra för barnen att tvingas umgås och bo på ett fängelse. 

Det är viktigt att främst tänka på barnen

Skit i föräldrarna, de klarar sig alltid! Det är dags för ett förstärkt barnperspektiv när det gäller alla beslut som rör barn. Här måste alla parter först och främst tänka på vad som är bra för barnet i fråga, inte vad föräldrarna önskar och vill ha det. Inte alla föräldrar (tyvärr) är bra för sina egna barn!

15 May 2019

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.