Vad är umgängesrätt?

När det kommer till en skilsmässa mellan ett par som även har barn ihop, kommer skilsmässan att även omfatta barnets förhållande till de båda föräldrarna. Cirka hälften av alla gifta par och sambopar väljer att gå skilda vägar. Det är ju gott så, om det inte finns barn med i bilden. Är man inte föräldrar till något barn kan man skilja sig på stört. Får man bara en annan bostad att flytta in i så är det bara att skilja sig. Har man gemensamma barn blir det genast en mycket svårare och mer komplicerad fråga. Så länge det handlar om "normala" (vem är egentligen normal?) föräldrar, som är väl fungerande, inte missbrukare, dokumenterat psykiskt sjuk, våldsam och misshandlande förälder, så brukar skilsmässan och barnens omvårdnad ändå fungera på hyfsat sätt. Det är om någon av föräldrarna är dokumenterat psykiskt sjuk, våldsam och misshandlande förälder, eller förgriper sig på sitt eget barn – som det blir problem.

Vad kan man göra för att skydda sitt barn?

Är den andra föräldern våldsam, dokumenterat psykiskt sjuk eller missbrukar narkotika eller alkohol, bör man absolut ta kontakt med en advokat och inleda en process för att få vårdnaden och boendet för barnet, så att man kan skydda det på största möjliga vis. En duktig advokat kan innebära förlust eller seger för dig som tar fajten för att skydda dina barn. Det är en så pass snårig fråga med myndigheter, utredningar och rättsprocesser, så att om du inte har fått tag i en duktig advokat inom detta område, kan du lika bra ge upp. Du kommer inte att få hjälp av barnpsykolog, socialtjänst eller av domstolen om du inte har anlitat bästa möjliga advokat som kan vägleda dig. Och det är stor skillnad på advokaterna; de som kan och förstår vad du som förälder kan göra, och de som tror blint på socialtjänsten och barnpsykologer. Det är nämligen stor skillnad mellan landets socialtjänster, om du får hjälp eller inte. I vissa kommuner fungerar socialtjänsten hur bra som helst, men i andra kommuner har socialtjänsten helt enkelt gett upp och har varken styrsel eller bra rutiner för sitt arbete. Tyvärr.

Så hittar du en bra advokat

Det är mycket viktigt att ta kontakt med andra i samma situation som du. Många har gått igenom svåra hinder i sitt försök att skydda sitt barn. De människorna vet ofta vilka advokater som är duktiga och vilka man bör undvika. Det som är viktigt när man väljer advokat som tar fajten för umgängesrätt med sina barn, vårdnaden och boendet för barnet, är att de har kunskapen om hur myndigheterna fungerar, kring ett barn. Vilka fällor som kan finnas och vad du som förälder bör göra. 

Om du vill läsa mer om umgängesrätt och möjligheter att skydda sina barn kan du läsa mer här.

7 Oct 2018

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.