Att vara borgenär när ett företag går i konkurs

När ett företag går i konkurs är det ofta på begäran av en eller flera av borgenärerna, men det kan också vara på begäran av företaget själv. En konkurs föregås av en mer eller mindre lång period av insolvens hos företaget, det vill säga oförmåga att betala sina skulder. Är borgenären ett mindre företag, som i sin tur är beroende av inkomster från alla sina kunder, kan det orsaka stora problem med den egna ekonomin. Att snabbt få till en konkurs för det andra företaget blir då en förutsättning för att kunna få tillbaka åtminstone en del av sina fordringar. Men det är inte alltid man får tillbaka så mycket att man klarar sig. Då kan andra lösningar vara att föredra.

Hur många borgenärer är ni?

Är ni vid konkursen många borgenärer, minskar chansen att få tillbaka några större summor från konkursboet. Konkursförvaltaren ska ha sitt, och sedan sker fördelningen enligt en särskild turordning. Stå ditt företag långt ner på listan kan det sluta med att du inte får tillbaka någonting av din fordran.  Det är på grund av sådana lägen som det ibland kan löna sig med en kreditförsäkring, om du har en kund du inte har råd att tappa genom en konkurs.

Kreditförsäkring – försäkring mot konkurser

En kreditförsäkring är en försäkring du tecknar med ett försäkringsbolag, och som ersätter dig vid inkomstförluster om en kund skulle gå i konkurs. Premien bestäms av hur ekonomin och affärerna ser ut för de aktuella företagen som ingår i din kundkrets Om ett företag bedöms som stabilt betalar du en mindre summa och om kreditvärdigheten bedöms vara lägre så betalar du mer. I alla händelser skyddar en kreditförsäkring dig från stora förluster, till exempel en stor order som du inte får betalt för på grund att din kund blivit insolvent.

Man har även en extra hand vid indrivningar av fordringar. Försäkringsbolaget kommer i första hand att försöka få tillbaka fordringarna från företaget som är på obestånd, och kan vara behjälpliga vid ett konkursförfarande. Detta kan vara effektivt, men så klart förödande för din kund. Är det en kund du har goda kontakter med, och helst skulle vilja se kom på fötter igen, finns det bättre vägar att gå.

Ska man acceptera ett dåligt ackord vid företagsrekonstruktion?

Vissa företag beviljas företagsrekonstruktion, en chans att med hjälp av en advokat omorganisera sig och få sina skulder nedskrivna genom ett så kallat ackord, som majoriteten av borgenärerna måste acceptera. Gör ni det har rekonstruktionen av företaget lyckats. Även du som borgenär kan begära att din kund får genomgå en företagsrekonstruktion. Genom att acceptera en nedskrivning av skulderna ger du företaget en chans att överleva och får samtidigt behålla en viktig kund. Det kan i många fall vara bra.

Men det kan också vara så att du vet att kunden har svårt att sköta ekonomin och att det är föga troligt att företaget kommer att klara sig i branschen. I så fall bör du inte acceptera ett dåligt ackord, eftersom du troligtvis kommer att hamna i en likadan situation igen. Då är det bättre att neka ackordet och begära att företaget sätts i konkurs.

Skaffa en bra advokat som kan konkursrätt

Du bör i alla lägen skaffa dig en advokat med inriktning på affärsjuridik och konkursrätt om du hamnar i en situation där du är borgenär. En advokat kan hjälpa dig och ditt företag att bedöma vilken fot ni ska stå på i målet. Är det bästa att försöka hjälpa kunden att överkomma sina svårigheter, eller är det bättre att de får gå i konkurs? En advokat kan även vara behjälplig som rådgivare vid en rekonstruktion genom att förhandla om ackorden med rekonstruktören. En ovärderlig hjälp som kan göra så att ditt företag klarar sig igenom krisen.

Läs mer på http://www.konkursen.nu.

22 Dec 2018

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.