Frågor och svar om skilsmässobarn

Att skilja sig och dessutom vara föräldrar till barn som man har gemensamt är inte roligt. Att överhuvudtaget skilja sig när man kanske har en lång gemensam historia, man har varit kär, förhoppningsfull och hoppats på många, lyckliga år tillsammans, bara för att inse att det inte kommer att hända, är olyckligt för alla parter. Många tänker att det är skadligt för barn att gå igenom en skilsmässa, och det är jobbigt även för barn att gå igenom en skilsmässa, men det är inte skadligt. Det kan däremot vara skadligt om hon, eller han är med om att föräldrarna inte tycker om varandra, grälar och kanske inte säger så snälla saker till varandra. Barn känner av de känslor som föräldrarna känner för varandra. Då kan det vara bättre att skilja sig så att både barn och föräldrar får leva i fred.

Vad menas med gemensam vårdnad?

Med gemensam vårdnad menas att båda har vårdnaden om sina barn. Föds barnet in i ett äktenskap, blir båda makarna automatiskt vårdnadshavare för de gemensamma barnen. Är inte föräldrarna gifta, måste pappan erkänna faderskapet hos socialtjänsten. När man skiljer sig, förblir båda vårdnadshavare till barnet och har då "gemensam vårdnad". Om inte en av dem vill ha ensam vårdnad. Kommer vårdnadshavarna överens om det, kan alltså bara den ena vara vårdnadshavare. Det är först om den ena motstrider beslut att bara den ena ska vara vårdnadshavare som det blir en vårdnadstvist i en tingsrätt.

Vad händer med barn då föräldrar tvistar om vårdnaden?

Gemensam vårdnad har båda föräldrarna tills tingsrätten har beslutat något annat. Är det så att det skulle vara skadligt för ett barn att föräldrarna har en gemensam vårdnad kan tingsrätten ta ett snabbt beslut, som kallas interremistiskt, vilket betyder att det som tingsrätten beslutar verkställs på en gång. Annars kan tingsrättsbeslut verkställas inom några veckor eller månader.

Om den ena förälderna är farlig för barnet – vad händer då?

Om den ena föräldern är farlig för sitt eget barn, till exempel om föräldern använder våld mot barnet, förgriper sig på det, tar barnet utomslands och lämnar det där, då bör den andra parten begära ensam vårdnad, interremistiskt för att försöka skydda barnet. Även om tingsrätten skulle besluta att den förälder som är farlig för sitt barn skulle mista vårdnaden om barnet och på så sätt förhindra att den föräldern tar med barnet och lämnar det utomlands, så har den föräldern ändå rätt att umgås med sitt barn. Den föräldern kan till och med ha barnet boende hos sig. Lagen skiljer nämligen mellan barns vårdnad, boende och umgänge och kan besluta att den ena ska ha ensam vårdnad, båda ska ha barnets boende hos sig. Eller att båda har vårdnaden, men endast den ena har boendet och den andra har umgänge med sitt barn. Eller att den ena har vårdnaden och boendet och den andra endast umgås med sitt barn.

Är det så att du har funderingar om barns vårdnad, boende och umgänge kan du läsa mer här.

11 Dec 2018

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.