Tandimplantat är inget riskfritt ingrepp

I en fråga om att ersätta skadade tänder eller om att få rätt hjälpmedel vid exempelvis tandlossning så kommer man som patient att komma i kontakt med ordet tandimplantat. Förr var tandproteser - läs löständer - det vanligaste alternativet vid tandlossning eller vid olyckor där en- eller flera - tänder slagits ut. Tandproteser, ska tilläggas, har blivit betydligt bättre. De ser mer äkta ut än förr och de fungerar bättre att tugga med.

Men, det handlar fortfarande om tänder som man tar ut och sätter in och det är ingen permanent lösning. Det är dock tandimplantat. Eller, tandimplantat har all potential att fungera som riktiga, ordinarie tänder. Där spelar tre stycken faktorer in:

    • Din fysiska status. Ett tandimplantat innebär - förenklat - att man opererar in skruvar i käkbenet. Skruvarna är gjorda av titan, något som ger bättre odds för att kroppen ska ta upp dem. I dessa fäster man sedan kronorna som kommer att se ut som riktiga tänder. Av naturliga skäl så måste man alltså ha ett tillräckligt starkt käkben för att få skruvarna att fästa. Det är avgörande och det första som kommer att undersökas. Många rökare bedöms som sämre kandidater då rökning försvagar muskulaturen i käkbenet.
    • Skötseln: Ett tandimplantat måste rengöras och skötas på samma sätt som vanliga tänder. Plus lite extra. Det är tyvärr inte ovanligt att se att patienter slarvar med skötseln och att man därigenom får konsekvenser såsom exempelvis tandlossning. Bara för att det i egentlig mening inte handlar om en “riktig” tand så måste man ändå vara noggrann med skötseln och munhygienen.
    • Tandläkaren: Naturligtvis så spelar den här punkten också en stor roll. Vilken tandläkare som utför operationen är direkt avgörande för hur goda möjligheter en patient har att se tandimplantat som en permanent lösning för resten av livet.

Mer info om tandimplantathttps://www.tandimplantatstockholm.nu/.

Har du blivit felbehandlad av en tandläkare?

Det finns inga garantier på att ett tandimplantat ska sitta för resten av livet. De tre punkterna ovans samspel ger dig bättre odds för detta. Vi tänkte dock lysa lite extra på den sista punkten - nämligen tandläkarens roll i det hela. Det kan vara så att operationen inte blivit bra och att man som patient därigenom vill blir ersatt och kompenserad rent ekonomiskt.

Det är inte helt lätt då det handlar om en bedömningsfråga. Den tandläkare som utfört ingreppet kan helt enkelt vägra att ersätta dig för sveda och värk eller utföra ett nytt ingrepp om det första inte blivit bra. Det går då att ta det hela vidare och rent juridisk söka upprättelse. Ett första steg då är att anmäla ärendet till exempelvis patientnämnden i ditt landsting.

Om detta kan vi säga följande: det är alltid bra att se över vilka branschorganisationer som tandläkaren tillhör innan man besöker en sådan. En sak som visat sig är att om en privattandläkare är medlem i exempelvis Privattandläkarna så brukar resan till en lösning bli lite lättare då man som patient kan anmäla ärendet även den vägen och få en grundlig undersökning och prövning där. Det är alltså något som gäller för all typ av tandvård och tandläkare; se alltid till att mottagningen seglar under någon typ av branschorganisations flagga.

12 Jun 2018

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.