När bergvärmen inte fungerar

Att bekosta en installation av en bergvärmepump, där kostnaderna ibland kan sticka iväg upp mot 200 000 kronor, och sedan få problem från första användningsdagen är en mardröm. Men tyvärr inträffar det då och då. Det kan delvis bero på en felaktig installation, men det kan också bero på fel på utrustningen. Oavsett vilket måste du reklamera felet och se till att bli hjälpt.

Bergvärme är populärt i Stockholm. Här sker hundratals installationer av bergvärme varje år och inget tyder på att trenden avtar. I takt med att gamla oljepannor tjänat ut passar många på att borra för bergvärme, ibland utan att ens undersöka saken noga. Detta är synd, eftersom det inte är säkert att den höga installationskostnaden för borrning och installation av bergvärmepump motiveras av det man vinner i sänkta energikostnader.

Alla installatörer i Stockholm är inte bra

Det finns också vissa företag i VVS-branschen som installerar bergvärme med alldeles för lite kunskap och erfarenhet. De erbjuder billiga och standardiserade lösningar som kanske inte allas passar bra för just ditt hus. Tyvärr är det vanligt att hushåll som är intresserade av bergvärme faller för första bästa erbjudande för att det verkar enkelt och billigt. Men bergvärme är komplext och förutsättningar och kostnader måste alltid utredas noga för att det ska bli värt pengarna. Rätt installerat och dimensionerat kan ett system för bergvärme spara mycket pengar på lång sikt, men det kan också bli en felaktig investering, som dessutom drabbas av problem på grund av okunskap och slarv vid installationen.

Om du råkar ut för problem

Om du får en bergvärmepump installerad och det blir krångel ska du i första hand vända dig till firman som installerade den. Förhoppningsvis erkänner de felet och åtgärdar det. Om det inte är installationen det är fel på, utan anläggningens konstruktion, bör firman hjälpa dig att reklamera felet hos tillverkaren. I normala fall får du då nya delar som fungerar.

Anmäl till ARN

På installationen har du tio års reklamationsrätt och på produkter finns vanligtvis två års garanti. Får du inget gehör från firman som installerat systemet vet du att du har med ett oseriöst företag att göra. Det är då ingen idé att tassa runt, utan det är lika bra att sätta hårt mot hårt. En bergvärmeinstallation är ett alltför stort projekt för att du ska nöja dig med ett nej. Det ska fungera helt enkelt.

Vänd dig till Allmänna reklamationsnämnden och be om ett utlåtande. ARN ger då utifrån ditt fall en rekommendation till företaget om vad de bör göra. Anser ARN att installatören bör fixa problemet har de inte automatiskt skyldighet att göra det, men om de vill fortsätta uppfattas som ett seriöst företag gör de det. Företag som inte följer ARN:s rekommendationer svartlistas och får svårt att få jobb i framtiden.

Viktigt att köpa en värmepump av bra kvalitet

Det finns tyvärr dåliga värmepumpar på marknaden, tillverkade av billiga komponenter. Att gå efter pris och köpa en billig värmepump när man ändå borrat för uppemot hundra tusen är en mycket dålig idé som kommer att leda till problem. Se till att verkligen undersöka marknaden ordentligt och hämta rekommendationer från många håll. Nöj dig inte med vad installatören tycker, denna kan mycket väl ha sponsring från företaget som tillverkar värmepumpen.

Var påläst och ta hjälp av experter

Att själv läsa på, och dessutom ta hjälp av Energirådgivningen på Stockholms kommun, är en bra start på ett bergvärmeprojekt. Gör du det kan du redan från början undvika att råka ut för en oseriös firma som gör ett dåligt jobb eller lurar på dig en dålig värmepump. Det kan bespara dig mycket obehag i framtiden.

Mer information om bergvärme: https://www.bergvarmestockholm.com.

13 Mar 2019

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.