Blogg

Sida 2

Välj egen asyladvokat i Stockholm

5 jan 2020

Som asylsökande har du rätt att själv välja asyladvokat. I Stockholm finns många asyladvokater, så hur vet man om man valt rätt? Kanske upplever du att den advokat eller jurist du valt inte gör allt han eller hon kan för att hjälpa dig i ditt ärende. Och tyvärr är det så att en del jurister och advokater faktiskt tar på sig för många uppdrag och har svårt att orka eller hinna med att ge sina klienter bästa tänkbara hjälp. Då är det viktigt att tänka på att du alltid har rätt att byta juridiskt ombud. I slutändan är det ju din framtid i Sverige som står på spel. Vill du ha kompetent hjälp med ditt ärende ska du alltid vända dig till en riktig asyladvokat i Stockholm med den relevanta kunskapen och kompetensen.

Advokat går igenom handlingar

Rätten att välja ombud

Varje person som kommer som flykting till Sverige har rätt att få en representant som hjälper till juridiskt med allt från asylansökan till eventuellt överklagande. Migrationsverket betalar detta ombuds kostnader, som kan variera kraftigt. De betalar dock bara ut ett schablonbidrag, vilket gör att vissa duktiga advokater, som är vana att tjäna mycket på sina uppdrag, inte anser att de får betalt för den tid de lägger ned.

Låga krav skapar osäkerhet

Samtidigt finns väldigt låga krav från Migrationsverket på vilka som får representera juridiskt i ett asylärende. Exempelvis är varken F-skattsedel eller juristexamen ett krav, vilket så klart krattar manegen för mindre seriösa aktörer som erbjuder juridisk hjälp i asylfrågor. Väljer man första bästa person som kallar sig jurist och säger sig arbeta med asylärenden är det således lätt att bli lurad, och i värsta fall begår representanten något allvarligt fel under processen, på grund av inkompetens, stress eller något annat. Det har hänt att ansökan om överklagan lämnats in för sent, varpå den asylsökande blir utvisad utan att ens fått sitt ärende prövat i domstol.

Välj en riktig asyladvokat

Du har som asylsökande rätt att byta ombud om du känner att du inte är nöjd. Men det allra bästa är förstås att välja ett pålitligt ombud redan från början. Det du då bör tänka på är att i första hand vända dig till en lite större firma som har advokater som specialiserat sig inom asylrätt.

Att ha en kompetent, aktiv och påläst person som hjälper dig med asylfrågorna kan göra skillnaden för om din ansökan om asyl beviljas eller ej. Se därför till att ta reda så mycket som möjligt om den person du anlitar som ombud. Kontrollera att personen verkligen är advokat, och att han eller hon har jobbat med asylfrågor förut. Fråga också hur många andra uppdrag advokaten har just nu. Det är tyvärr vanligt att vissa advokater tar på sig alldeles för många uppdrag för att kunna hantera dem alla på ett korrekt sätt, något som skapar en stor rättsosäkerhet för de klienter som drabbas. Lägger du bara ned lite tid kommer du att hitta en asyladvokat som verkligen gör allt som står i hans eller hennes makt för att hjälpa dig och din familj.

Har du råkat ut för ett fuskjobb i samband med en köksrenovering?

17 okt 2019

Rot-avdraget har öppnat både möjligheter och plånböcker. Att man som privatperson kan anlita professionell hjälp för renoveringar, tillbyggnader eller nybyggnationer och dra av 30% - tidigare 50% - av den totala arbetskostnaden är naturligtvis väldigt tilltalande. Dessutom har det skapat fler jobb och skapat fler företag.

Tyvärr finns en baksida av medaljen också. Detta i form av undermåliga jobb och i vissa fall rena fuskjobb. Man kan även höra skräckhistorier där exempelvis en familj i Stockholm betalat dyrt för en omfattande köksrenovering och där företaget man anlitat - halvvägs in i projektet - slutar att dyka upp.

Antalet konflikter har ökat och tyvärr så är det inte helt lätt att vinna en tvist mot ett byggföretag. Vare sig civilt eller genom att kontakta exempelvis ARN eller någon branschorganisation. Det man får vara beredd på är att ord ofta står mot ord och att det brukar ta lång tid innan man rett ut alla delar. Rätt juridiskt hjälp underlättar och hjälper definitivt; men det är långt ifrån någon garanti på att man vinner ett sådant tvistemål i rätten.

Som kund kan man hamna i en situation där man känner sig hjälplös och där man väljer att gå vidare med en annan firma som slutför den köksrenovering man påbörjat. Detta till ett väldigt mycket högre pris än vad man skulle behövt betala. Vet man med sig att man gjort rätt så bör man lita på våra rättsliga instanser, anlita en jurist och ta saken vidare. Råkar man ut för ett fuskjobb så ska man inte drabbas ekonomiskt, det räcker med all annan skada som man drabbas av.

Hitta rätt företag i Stockholm direkt

Det går att undvika fuskjobb och på det stora hela så handlar det om att välja rätt företag. Ska du göra en köksrenovering i Stockholm som kräver professionell hjälp så måste du vara beredd på att undersöka vilka aktörer som finns.

Ta in offerter, undersök referenser och försök att skapa sig en bra bild av vilket företag du har att göra med även i övrigt. Då du skriver avtalet så bör du se till att detta är utformat på ett sätt som är begripligt för dig. Du ska inte signera ett avtal som har 30 sidor och som är skriven på någon typ av obegriplig juristsvenska. Det ska gå att förstå - och således kunna peka på om något blir fel.

Gällande betalningen så bör denna ske i efterhand och då din köksrenovering är besiktigad. Man kan dock - i och med att en köksrenovering är ett så pass omfattande projekt - komma överens om att delbetala och ge en viss summa för varje moment som blivit klart. Betala dock aldrig hela summan innan jobbet är påbörjat. De flesta företag är ärliga och kompetenta. Tyvärr för dessa så måste man idag behandla alla företag på samma, något nitiska sätt, och detta som en följd av några enstaka ruttna ägg i korgen.

Får man fängelse för narkotikabrott?

20 jul 2019

Lagen är ganska tydlig när det kommer till narkotikabrott. Det är olagligt att ha med att göra med narkotika. Det är förbjudet att tillverka narkotika, att köpa narkotika för att sälja vidare, att bearbeta narkotika på något sätt, förvara narkotika åt någon annan. vidare är det förbjudet att bjuda ut narkotika för försäljning, förmedla kontakter mellan köpare och säljare och att på något sätt främja narkotikahandel. Skulle man bli skyldig till något av detta kan man få fängelse i högst 3 år. Det som inte är olagligt är att missbruka narkotika, vilket är lite märkligt eftersom ett bruk, eller missbruk av narkotika, ju innebär att man måste äga det för att kunna bruka det. Så har man narkotika i kroppen , är det inte olagligt.

Man skiljer på ringa och grovt narkotikabrott

Det ringa narkotikabrottet brukar handla om att man kanske har en mindre del narkotika i sitt hem, eller bland sina saker (innehav). Då brukar man oftast få böter om man blir skyldig till detta. Grovt narkotikabrott brukar ge fängelser i högst tre år, och för att blir dömd till fängelse för grovt brott innebär det som oftast att man har hanterat stora mängder narkotika, så pass mycket att man inte kan förvänta sig att man ska ha allt det till egen bruk. Allt är väldigt beroende på om man har haft kontakter, om polisen kan bevisa att man har en historia av narkotikaförsäljning och andra omständigheter.

Alla behöver en duktig advokat

Oavsett hur det är eller har varit, behöver alla som blir misstänkta för narkotikabrott alltid en advokat som kommer och underlättar för att kunna bevisa sin oskuld. En advokat visar på brister i polisens misstankar och deras utredning och ser till så att lagen följs och att ingen fuskar med den som blir misstänkt. De är ju mycket viktigt för en rättsstat som Sverige, att allting går rätt till. Även misstänkta och även skyldiga har rättigheter som ska tas till vara och det är alltid en advokats uppgift att se till så att rättigheter respekteras och att den som är misstänkt får all hjälp och moralisk och juridiskt stöd som den behöver. En advokat som är duktig bör ha god erfarenhet och kunskap, just om olika narkotikabrott och vad som brukar föregå en rättegång om narkotikabrott och hur polisen brukar arbeta. Den personen bör vara kompetent och kunna tänka klart och redigt, kunna tänka analytiskt och logiskt och samtidigt vara kreativ och självständig. Här kan du läsa om en sådan: https://www.narkotikabrott.nu.

Så ser rättsskydd ut vid misstanke om brott

20 jun 2019

Rättssystemet i Sverige är byggt på att en tingsrätt, eller hovrätt ska döma en person efter bevis som inte lämnar något utrymme för tvivel att den som pekas ut av åklagaren är skyldig till brottet. "Utan rimligt tvivel", så lyder lagtexten. Det innebär att en åklagare måste ha riktigt bra bevis på att den som är skyldig har gjort sig skyldig till brottet. 

Därför är advokater viktiga

Tyvärr händer det då och då, att oskyldiga utpekas som skyldiga även när det saknas bevis. Vi har flera exempel på sådana fall; fall som har uppmärksammats av media, då det är journalister som har kunnat leda i bevis att vissa personer är oskyldiga. Här tänker vi på fallet med Joy Rahman, bröderna som bedömdes ha mördat lille Kevin, Kaj Linna, och många fler. Alla de är bevis på att det trots allt händer att oskyldiga blir dömda för ett brott som de inte har begått, och att tingsrätten har dömt dem som skyldiga trots att de inte har utfört brottet. Det är därför försvarsadvokater är viktiga. Hade de som blev dömda för ett brott som de inte har begått, haft riktigt duktiga advokater kanske de aldrig hade blivit utpekade som skyldiga när de bevisligen var oskydliga.

Så kan ett fall gå till

Säg att du är ute och har riktigt roligt en kväll ute på stan. Alkoholen flödar och du är ute med dina kompisar och ni roar er. Plötsligt ser du en av dina kompisar som har hamnat i ett slagsmål, och du vill hjälpa din kompis. Du tar dig fram till slagsmålet och försöker gå emelllan din kompis och den som slår kompisen. Tyvärr är det du som får ett knytnävsslag i magen och i rena rama självbevarelsedriften slår du tillbaka. Tyvärr råkar polisen komma precis när du gör det och ser bara att det är du som slår en person. 

Nu behöver du en duktig advokat

De tar med dig till polisstationen och låser in dig. Du blir misstänkt för misshandel, när det i själva verket är den andra personen som slog din kompis och som slog dig. Du försvarade bara dig själv, och det får man göra. Det är då som du behöver en riktig duktig advokat som kommer till din hjälp. Får du en duktig advokat, kan den personen övertyga polisen om att det bara var ett försvar från din sida som de såg, och att det inte är du som är skyldig till slagsmålet eller för misshandeln.

Hjälp till dig vid vårdnadstvist!

15 maj 2019

Befinner du dig mitt i en vårdnadstvist? Det är många gånger en jobbig process. Att befinna sig mitt en pågående vårdnadstvist är mycket osäkert och att leva i ovisshet kan vara väldigt svårt. Särskilt om det gäller ditt barn och du inte vet hur det kommer att gå med ditt barn. Det viktigaste som du kommer att behöva för att vårdnadstvisten ska gå bra, är att du skaffar dig bästa tänkbara advokat. Det är med advokater som med många andra yrken, de finns duktiga sådana och så finns det de som inte alls är duktiga utan som är rena rama katastrofen för dig som drabbas.

Du bör inte välja vem som helst

Därför kan du inte anlita vilken advokat som helst. Du måste anlita en som du mycket noggrant väljer. Du kan inte gå på allmänna omdömen om en advokat, eller ta första bästa på hitta.se. Här bör du fråga människor som arbetar med barn, med vårdnadsfrågor och sådana som själva har varit i vårdnadstvister, om vilka adovkater som är duktiga just på vårdnadstvister. De är nämligen en handfull som du kan lita på, om du befinner dig mitt i en vårdnadstvist.

Varför uppstår vårdnadstvister?

För 50 år sedan var det relativt ovanligt med vårdnadstvister. Idag är det bra mycket vanligare att man tvistar om barn. Antalet vårdnadstvister har dubblerats under de senaste 10 åren. Det rapporterar tidningen Dagens juridik som har gjort undersökning och interjvuat jurister som arbetar med detta. Förut gällde vårdnadstvisterna i stort om barn som hade föräldrar som bodde i olika länder, och de flesta ärenden dömdes till mammornas fördel. Men något har hänt sedan dess.

Barn i kläm med nuvarande lag

I och med den nuvarande lagen som kom 1998, som dömer barn till både vårdnad, umgänge och boende till föräldrar oavsett om de är dömda för våldsbrott har situationen försämrats väldigt mycket för barnens del. Numera har barnperspektivet försummats otroligt mycket. I stället är fokus på föräldrarnas rätt till sina barn, i stället för barnens rätt till sina föräldrar. Det har till och med hänt att barn till dömda föräldrar har tvingats till umgänge på fängelserna och att bo med sina föräldrar på fängelset utan tanke på om det är bra för barnen att tvingas umgås och bo på ett fängelse. 

Det är viktigt att främst tänka på barnen

Skit i föräldrarna, de klarar sig alltid! Det är dags för ett förstärkt barnperspektiv när det gäller alla beslut som rör barn. Här måste alla parter först och främst tänka på vad som är bra för barnet i fråga, inte vad föräldrarna önskar och vill ha det. Inte alla föräldrar (tyvärr) är bra för sina egna barn!

Vad händer om rörmokaren gör ett misstag?

10 apr 2019

De flesta som gillar att fixa hemma vet nog ungefär vad de klarar av och när det är dags att anlita professionell hjälp. För de flesta går den gränsen vid el och VVS. Listan på elinstallationer man får göra själv är väldigt kort, det är i princip inte tillåtet att fixa med elen hemma över huvud taget, med undantag av mindre ingrepp som att byta strömbrytare och eluttag. Vad gäller VVS får man faktiskt göra det mesta själv, om man bor i villa. I bostadsrättsföreningar och hyreslägenheter krävs dock nästan alltid att man anlitar rörmokare.

Koppla inte vatten själv

Att dra vattenledningar själv är inte heller att rekommendera. Ledningar som döljs bakom väggar och inte är kompetent dragna och kopplade kommer att börja läcka förr eller senare, och det kan leda till allvarliga problem med fuktskador. Har du då gjort jobbet själv kommer du inte att kunna få någon ersättning från ditt försäkringsbolag, och att åtgärda skadorna blir dyrt. Men vad händer om du anlitar en professionell rörmokare och du ändå får en vattenskada? Vem ska betala då?

Inte alla rörmokare i Stockholm kan garantera ett bra jobb

I Stockholm finns tusentals rörmokare. En del jobbar i egen firma, med enskilda jobb åt privatpersoner eller som underleverantörer på större entreprenader, andra är anställda av större VVS-firmor. De flesta är mycket duktiga, men visst finns det rörmokare i Stockholm som slarvar och inte bedriver en seriös verksamhet. Det man måste göra som kund är att försäkra sig om att rörmokaren bedriver en bra verksamhet, att han har rätt behörigheter och även bra rykte från tidigare jobb. Man ska aldrig chansa när det gäller rörmokare, särskilt inte i Stockholm.

Försök nå en uppgörelse direkt

Om en rörmokare gör ett jobb hos dig som senare leder till en läcka och en vattenskada, ska du i första hand kontakta rörmokaren. En seriös rörmokare har garanti på sitt jobb och åtar sig att betala för skadorna. Det blir då antagligen en uppgörelse mellan ditt försäkringsbolag och rörmokaren. Om rörmokaren vägrar att betala för skadorna och det inte finns någon kvalitetsgaranti på jobbet i avtalet, kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden, ARN. ARN har ingen beslutanderätt, och en rörmokare är inte skyldig att följa ARN:S rekommendationer, men de flesta i branschen gör det, eftersom det inte anses seriöst att ignorera ARN. De som gör det hamnar bland annat på tidningen Råd & Röns ”svarta lista” och får svårare att få jobb.

Kontakta en advokat och lämna in en stämningsansökan

Om din rörmokare trots ARN:s rekommendationer inte ersätter dig för den uppkomna skadan, kan du som sista utväg stämma honom inför domstol. Du bör då kontakta en advokat och få hjälp att ämna in en stämningsansökan till tingsrätten, där du redogör för ditt ärende och bifogar dokumentation av skadorna och andra uppgifter kring avtalet. Därefter får ni som parter i målet uttala er inför rätten, som sedan beslutar om du har rätt till ersättning eller ej. Blir rörmokaren dömd till att betala ersättning för skadorna han orsakat ska han också betala dina rättegångskostnader. Det är dock väldigt få fall  i Stockholm som går så långt som till domstol. De flesta tvister brukar lösas innan dess, antingen direkt vid kontakt med rörmokaren eller efter ARN:S rekommendation.

 

Kan en åderbråcksbehandling bekostas av Landstinget?

20 mar 2019

För många personer så blir sommaren och den mer lättklädda stil som den årstiden bjuder en ren plåga. Detsamma gäller olika aktiviteter där man bär shorts eller baddräkt och där man exponeras för andra människor - simhallen, gymmet eller exempelvis på tennisbanan.

Anledningen till detta stavas åderbråck och alla som sett ett sådant vet att det handlar om större vener som ringlar sig fram längs benen; blåa, utstickande och nästan omöjliga att ignorera - man ser att en person har åderbråck och blicken dras automatiskt dit. Detta skapar komplex och det skapar situationer som man helst undviker.

Åderbråck är dessbättre sällan farliga och det handlar således - för de flesta - om att man skäms över hur benen ser ut snarare än att man lider av besvär. Därmed inte sagt att åderbråck inte kan ge problem: upplever man tyngdkänsla i benen, svullnad, klåda, irritation eller ser hudförändringar och/eller eksem så påverkar det naturligtvis vardagen negativt även rent fysiskt.

Åderbråck går att operera

Men, åderbråck går att operera och bli av med. En tydlig skillnad, innan vi fortsätter, ska nämnas - en åderbråcksbehandling bekostas endast i vissa fall av Landstinget. Det hör ihop med det vi ovan nämnde: är problemen dels estetiska och dels rent fysiska och funktionella så kan man slippa ta kostnaden själv.

Är det emellertid så att ett åderbråck endast syns så kommer man heller inte att få någon finansiering av Landstinget. Det kan man tycka vad man vill om, men faktum är att det skulle bli en dyr nota för oss alla i slutändan om kostnaden skulle täckas på det sättet. Man räknar nämligen med att var tredje vuxen - i någon mån - lider av åderbråck.

Blev behandlingen för åderbråck misslyckad?

Det handlar alltså om en operation och här finns det några varianter som samtliga har olika för- och nackdelar samt olika priser. Laser är vanligt och även en mer traditionell metod vid namn virknålsteknik är gångbar och vanligt använd. Som vid alla ingrepp så finns det emellertid risker och åderbråck är inget undantag. Vi ska säga att riskerna för komplikationer är försvinnande små i samband med en behandling. Däremot finns en risk i att du inte blir nöjd med resultatet och att dina åderbråck fortfarande syns.

Frågan är då - kan du ha rätt till ersättning? Ja, det kan du ha. Det går att ta ett sådant ärende vidare rent juridisk och anmäla till exempelvis ARN eller gå via IVO (inspektionen för vård och omsorg) och försöka få till stånd en utredning där. Du har säkerligen goda möjligheter att nå en lösning som passar; men du bör vara beredd på att det är en process som ofta tar tid att lösa.

Hitta rätt kirurg och klinik direkt

Vårt råd - för att både bli av med sina åderbråck och för att slippa hamna i en tidskrävande process efteråt - är att direkt försöka hitta rätt klinik. Det kräver ingen större ansträngning. Kolla upp vilka kliniker som finns i exempelvis Stockholm, besök dessa och kolla upp vilka omdömen som tidigare kunder gett.

En viktig sak gäller följande: du bör erbjudas en mer ingående konsultation där en läkare och en kirurg tittar närmare på dina åderbråck och hittar rätt typ av behandling just för dessa. Varje behandling blir unik sett till att varje patient har unika förutsättningar. Därför blir den initiala konsultationen extremt viktig och det är en del som du bör fästa stor vikt vid. Risken för felbehandling och ett missnöje med resultatet minskas radikalt om du behandlas som en unik patient snarare än som en person som lider av åderbråck och som behöver behandling för detta.

När bergvärmen inte fungerar

13 mar 2019

Att bekosta en installation av en bergvärmepump, där kostnaderna ibland kan sticka iväg upp mot 200 000 kronor, och sedan få problem från första användningsdagen är en mardröm. Men tyvärr inträffar det då och då. Det kan delvis bero på en felaktig installation, men det kan också bero på fel på utrustningen. Oavsett vilket måste du reklamera felet och se till att bli hjälpt.

Bergvärme är populärt i Stockholm. Här sker hundratals installationer av bergvärme varje år och inget tyder på att trenden avtar. I takt med att gamla oljepannor tjänat ut passar många på att borra för bergvärme, ibland utan att ens undersöka saken noga. Detta är synd, eftersom det inte är säkert att den höga installationskostnaden för borrning och installation av bergvärmepump motiveras av det man vinner i sänkta energikostnader.

Alla installatörer i Stockholm är inte bra

Det finns också vissa företag i VVS-branschen som installerar bergvärme med alldeles för lite kunskap och erfarenhet. De erbjuder billiga och standardiserade lösningar som kanske inte allas passar bra för just ditt hus. Tyvärr är det vanligt att hushåll som är intresserade av bergvärme faller för första bästa erbjudande för att det verkar enkelt och billigt. Men bergvärme är komplext och förutsättningar och kostnader måste alltid utredas noga för att det ska bli värt pengarna. Rätt installerat och dimensionerat kan ett system för bergvärme spara mycket pengar på lång sikt, men det kan också bli en felaktig investering, som dessutom drabbas av problem på grund av okunskap och slarv vid installationen.

Om du råkar ut för problem

Om du får en bergvärmepump installerad och det blir krångel ska du i första hand vända dig till firman som installerade den. Förhoppningsvis erkänner de felet och åtgärdar det. Om det inte är installationen det är fel på, utan anläggningens konstruktion, bör firman hjälpa dig att reklamera felet hos tillverkaren. I normala fall får du då nya delar som fungerar.

Anmäl till ARN

På installationen har du tio års reklamationsrätt och på produkter finns vanligtvis två års garanti. Får du inget gehör från firman som installerat systemet vet du att du har med ett oseriöst företag att göra. Det är då ingen idé att tassa runt, utan det är lika bra att sätta hårt mot hårt. En bergvärmeinstallation är ett alltför stort projekt för att du ska nöja dig med ett nej. Det ska fungera helt enkelt.

Vänd dig till Allmänna reklamationsnämnden och be om ett utlåtande. ARN ger då utifrån ditt fall en rekommendation till företaget om vad de bör göra. Anser ARN att installatören bör fixa problemet har de inte automatiskt skyldighet att göra det, men om de vill fortsätta uppfattas som ett seriöst företag gör de det. Företag som inte följer ARN:s rekommendationer svartlistas och får svårt att få jobb i framtiden.

Viktigt att köpa en värmepump av bra kvalitet

Det finns tyvärr dåliga värmepumpar på marknaden, tillverkade av billiga komponenter. Att gå efter pris och köpa en billig värmepump när man ändå borrat för uppemot hundra tusen är en mycket dålig idé som kommer att leda till problem. Se till att verkligen undersöka marknaden ordentligt och hämta rekommendationer från många håll. Nöj dig inte med vad installatören tycker, denna kan mycket väl ha sponsring från företaget som tillverkar värmepumpen.

Var påläst och ta hjälp av experter

Att själv läsa på, och dessutom ta hjälp av Energirådgivningen på Stockholms kommun, är en bra start på ett bergvärmeprojekt. Gör du det kan du redan från början undvika att råka ut för en oseriös firma som gör ett dåligt jobb eller lurar på dig en dålig värmepump. Det kan bespara dig mycket obehag i framtiden.

Mer information om bergvärme: https://www.bergvarmestockholm.com.

Vad gör en arbetsrättsjurist?

12 mar 2019

Både arbetsgivare och anställda hamnar ibland i situationer där de känner att de skulle behöva juridisk rådgivning. För en anställd kan det vara en provanställning som aldrig övergår till en fast tjänst, eller en chef som ständigt skäller och anklagar en för att göra ett dåligt jobb. För en arbetsgivare kan det handla om att man vill säga upp en anställd på grund av att denne inte kan göra sitt jobb ordentligt, eller att man vill ha hjälp att förhandla fram ett kollektivavtal med facket.

De lagar och regler som berör förhållandet mellan arbetsgivare och anställda kallas för arbetsrätt, och de advokater som specialiserat sig inom detta område benämns arbetsrättsjurister. En arbetsrättsjurist kan hjälpa både arbetsgivare, fackförbund och enskilda anställda med frågor som rör tvister, avtal och så vidare. I Stockholm finns många advokatbyråer som helt eller delvis ägnar sig åt arbetsrättsjuridik och det närbesläktade fältet affärsjuridik.

Förhandlingar och avtal

När ett företag ska förhandla fram anställningsavtal, samarbetsavtal och liknande kan en arbetsrättsjurist vara behjälplig genom sin kunskap och erfarenhet kring arbetsrättsliga frågor. Vid upprättande av kollektivavtal har både arbetsgivarorganisationer och fackförbund nytta av att ta hjälp med förhandlingen från erfarna arbetsrättsjurister.

När det kommer till konflikter kring anställningar, löner, fakturor som inte betalas och så vidare, är det också bra för ett företag att låta en arbetsrättsjurist titta på sitt ärende. Ofta saknar man såklart som företagsledare detaljerad kunskap kring alla juridiska aspekter av en fråga, och då behöver man en arbetsrättsjurist.

Vissa branscher mer utsatta än andra

I vissa branscher är det vanligare att arbetstagare behandlas illa och ibland till och med olagligt. Svartarbete, provanställningar som pågår långt längre än vad lagen tillåter, brott mot lagen om anställningsskydd, trakasserier och hot och mycket annat är vanligare i vissa branscher än andra. Framför allt gäller det vissa servicebranscher där det råder stor konkurrens om relativt enkla jobb, som flyttbranschen och krog- och restaurangnäringen.

Som arbetstagare inom dessa branscher kan det vara svårt att hävda sina rättigheter mot en chef som verkar strunta i lagar och regler. Då kan man vända sig till en arbetsrättsjurist, för att få hjälp att göra sin röst hörd, och kanske till och med kunna organisera sina medarbetare och få igenom ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Ett kollektivavtal är en förutsättning för att få igenom till exempel minimilöner, semestervillkor och liknande på en arbetsplats.

Arbetsrättsjurist i Stockholm

Både företag och arbetstagarorganisationer har alltså allt att vinna på att ta kontakt med en bra arbetsrättsjurist när de står inför en tvist. Av Stockholms nära tusen advokatbyråer erbjuder många hjälp med arbetsrättsfrågor som kollektivavtal, löneförhandlingar och dylikt. Ett måste om du vill kunna nå ett bra resultat i förhandlingar med arbetsgivare eller anställda.

För ytterligare information, besök https://www.arbetsrättsjuriststockholm.se.

Var ska barnen bo?

8 feb 2019

När separationen är ett faktum kommer andra jobbiga problem som ett brev på posten. Helt plötsligt måste man se sig om efter ett nytt boende. Det kan vara nog så svårt att lösa i en handvändning. Men hur löser man var barnen ska bo? Det viktigaste är ju att barnen slipper en alltför stor förändring i deras liv än det redan är. 

Beroende på barnens ålder är det en mer eller mindre känslig tid som väntar. Små barn förstår inte så mycket, men för äldre barn kan det vara mycket traumatiskt. Men i ett förhållande med stora problem blir det en lugnare och tryggare plats för barnen.

Det bästa för alla parter är när man är överens och bor tillräckligt nära varandra att man dela umgänget med barnen mellan sig. Då kan barnen gå kvar på samma skola eller förskola vilket såklart underlättar. Det vanligaste är att barnen bor varannan vecka hos sina olika föräldrar. Har man flera barn avråder experter bestämt från att dela på små barn. Är barnen därimot tillräckligt stora för att själva välja var de ska bo. 

Flytt till olika orter

Om föräldrarna kommer att bo långt ifrån varandra blir det än mer kämpigt för alla parter. Det är såklart inte möjligt för ett barn att ha två förskolor eller skolor på två olika orter. Så har man gemensam vårdnad måste man välja en ort för barnen där de står skrivna. Då får man istället ses på helgerna. Ett jobbigt faktum för många barn och föräldrar.

När man inte kommer överens

När föräldrarna inte kommer överens om var barnen ska bo blir det mycket värre. Många kräver ensam vårdnad för att det ska bli enklare. Men man får aldrig glömma bort barnens bästa. Självklart i fall där barnen far illa hos den ena förälderna är det befogat med ensam vårdnad.

Många barn vill inte såra föräldern som inte är bra för barnet, så då måste socialtjänsten hjälpa till. Men oftast vill barnen inte tvingas välja bort mamma eller pappa. I andra fall kanske barnet väljer den ena men är kanske inte tillräckligt stor att förstå konsekvenserna av det.

Ta hjälp av jurist

När barnens föräldrar har kört fast måste man ta hjälp av en bra jurist som är expert på familjerätt. Det kan vara väldigt tryggt att låta en tredje part lösa tvisterna. En expert som vet vilka möjligheter man har och som vet vad alternativen innebär. Ofta vill båda föräldrarna ha gemensam vårdnad för barnens skull men har svårt med alla detaljer och då är det bra att få hjälp med det. 

Att vara borgenär när ett företag går i konkurs

22 dec 2018

När ett företag går i konkurs är det ofta på begäran av en eller flera av borgenärerna, men det kan också vara på begäran av företaget själv. En konkurs föregås av en mer eller mindre lång period av insolvens hos företaget, det vill säga oförmåga att betala sina skulder. Är borgenären ett mindre företag, som i sin tur är beroende av inkomster från alla sina kunder, kan det orsaka stora problem med den egna ekonomin. Att snabbt få till en konkurs för det andra företaget blir då en förutsättning för att kunna få tillbaka åtminstone en del av sina fordringar. Men det är inte alltid man får tillbaka så mycket att man klarar sig. Då kan andra lösningar vara att föredra.

Hur många borgenärer är ni?

Är ni vid konkursen många borgenärer, minskar chansen att få tillbaka några större summor från konkursboet. Konkursförvaltaren ska ha sitt, och sedan sker fördelningen enligt en särskild turordning. Stå ditt företag långt ner på listan kan det sluta med att du inte får tillbaka någonting av din fordran.  Det är på grund av sådana lägen som det ibland kan löna sig med en kreditförsäkring, om du har en kund du inte har råd att tappa genom en konkurs.

Kreditförsäkring – försäkring mot konkurser

En kreditförsäkring är en försäkring du tecknar med ett försäkringsbolag, och som ersätter dig vid inkomstförluster om en kund skulle gå i konkurs. Premien bestäms av hur ekonomin och affärerna ser ut för de aktuella företagen som ingår i din kundkrets Om ett företag bedöms som stabilt betalar du en mindre summa och om kreditvärdigheten bedöms vara lägre så betalar du mer. I alla händelser skyddar en kreditförsäkring dig från stora förluster, till exempel en stor order som du inte får betalt för på grund att din kund blivit insolvent.

Man har även en extra hand vid indrivningar av fordringar. Försäkringsbolaget kommer i första hand att försöka få tillbaka fordringarna från företaget som är på obestånd, och kan vara behjälpliga vid ett konkursförfarande. Detta kan vara effektivt, men så klart förödande för din kund. Är det en kund du har goda kontakter med, och helst skulle vilja se kom på fötter igen, finns det bättre vägar att gå.

Ska man acceptera ett dåligt ackord vid företagsrekonstruktion?

Vissa företag beviljas företagsrekonstruktion, en chans att med hjälp av en advokat omorganisera sig och få sina skulder nedskrivna genom ett så kallat ackord, som majoriteten av borgenärerna måste acceptera. Gör ni det har rekonstruktionen av företaget lyckats. Även du som borgenär kan begära att din kund får genomgå en företagsrekonstruktion. Genom att acceptera en nedskrivning av skulderna ger du företaget en chans att överleva och får samtidigt behålla en viktig kund. Det kan i många fall vara bra.

Men det kan också vara så att du vet att kunden har svårt att sköta ekonomin och att det är föga troligt att företaget kommer att klara sig i branschen. I så fall bör du inte acceptera ett dåligt ackord, eftersom du troligtvis kommer att hamna i en likadan situation igen. Då är det bättre att neka ackordet och begära att företaget sätts i konkurs.

Skaffa en bra advokat som kan konkursrätt

Du bör i alla lägen skaffa dig en advokat med inriktning på affärsjuridik och konkursrätt om du hamnar i en situation där du är borgenär. En advokat kan hjälpa dig och ditt företag att bedöma vilken fot ni ska stå på i målet. Är det bästa att försöka hjälpa kunden att överkomma sina svårigheter, eller är det bättre att de får gå i konkurs? En advokat kan även vara behjälplig som rådgivare vid en rekonstruktion genom att förhandla om ackorden med rekonstruktören. En ovärderlig hjälp som kan göra så att ditt företag klarar sig igenom krisen.

Läs mer på http://www.konkursen.nu.

Frågor och svar om skilsmässobarn

11 dec 2018

Att skilja sig och dessutom vara föräldrar till barn som man har gemensamt är inte roligt. Att överhuvudtaget skilja sig när man kanske har en lång gemensam historia, man har varit kär, förhoppningsfull och hoppats på många, lyckliga år tillsammans, bara för att inse att det inte kommer att hända, är olyckligt för alla parter. Många tänker att det är skadligt för barn att gå igenom en skilsmässa, och det är jobbigt även för barn att gå igenom en skilsmässa, men det är inte skadligt. Det kan däremot vara skadligt om hon, eller han är med om att föräldrarna inte tycker om varandra, grälar och kanske inte säger så snälla saker till varandra. Barn känner av de känslor som föräldrarna känner för varandra. Då kan det vara bättre att skilja sig så att både barn och föräldrar får leva i fred.

Vad menas med gemensam vårdnad?

Med gemensam vårdnad menas att båda har vårdnaden om sina barn. Föds barnet in i ett äktenskap, blir båda makarna automatiskt vårdnadshavare för de gemensamma barnen. Är inte föräldrarna gifta, måste pappan erkänna faderskapet hos socialtjänsten. När man skiljer sig, förblir båda vårdnadshavare till barnet och har då "gemensam vårdnad". Om inte en av dem vill ha ensam vårdnad. Kommer vårdnadshavarna överens om det, kan alltså bara den ena vara vårdnadshavare. Det är först om den ena motstrider beslut att bara den ena ska vara vårdnadshavare som det blir en vårdnadstvist i en tingsrätt.

Vad händer med barn då föräldrar tvistar om vårdnaden?

Gemensam vårdnad har båda föräldrarna tills tingsrätten har beslutat något annat. Är det så att det skulle vara skadligt för ett barn att föräldrarna har en gemensam vårdnad kan tingsrätten ta ett snabbt beslut, som kallas interremistiskt, vilket betyder att det som tingsrätten beslutar verkställs på en gång. Annars kan tingsrättsbeslut verkställas inom några veckor eller månader.

Om den ena förälderna är farlig för barnet – vad händer då?

Om den ena föräldern är farlig för sitt eget barn, till exempel om föräldern använder våld mot barnet, förgriper sig på det, tar barnet utomslands och lämnar det där, då bör den andra parten begära ensam vårdnad, interremistiskt för att försöka skydda barnet. Även om tingsrätten skulle besluta att den förälder som är farlig för sitt barn skulle mista vårdnaden om barnet och på så sätt förhindra att den föräldern tar med barnet och lämnar det utomlands, så har den föräldern ändå rätt att umgås med sitt barn. Den föräldern kan till och med ha barnet boende hos sig. Lagen skiljer nämligen mellan barns vårdnad, boende och umgänge och kan besluta att den ena ska ha ensam vårdnad, båda ska ha barnets boende hos sig. Eller att båda har vårdnaden, men endast den ena har boendet och den andra har umgänge med sitt barn. Eller att den ena har vårdnaden och boendet och den andra endast umgås med sitt barn.

Är det så att du har funderingar om barns vårdnad, boende och umgänge kan du läsa mer här.

Välj rätt flyttfirma för er flytt

29 nov 2018

Det har blivit allt vanligare att privatpersoner tar hjälp av en professionell flyttfirma i samband med en flytt. Av förklarliga skäl: det underlättar, skapar mindre friktion, minskar stressen och gör att man kan bibehålla den positiva energi som en flytt ofta för med sig. Vi ska dock höja ett varningens finger i samband med detta: ordet professionell är inget man kan ta för givet i kombination med en flyttfirma.

Tyvärr så hamnar fler och fler personer också i tvister med flyttföretag. Det kan handla om att dyrbara saker gått sönder, det kan handla om att föremål försvunnit och det kan handla om att kostnaden blivit avsevärt mycket högre än vad man från början kommit överens om. Det talande i sammanhanget är att en sådan tvist är svår att lösa och att man måste räkna med att den tar tid, att den kan kosta pengar och att det inte finns någon säker utgång.

Vårt råd är därför att man kostar på sig att anlita en seriös flyttfirma som verkligen håller vad de lovar. En sådan kostar kanske några kronor mer, men det ger alltid valuta för pengarna. Det här gäller framförallt i Stockholm där det växer tretton flyttföretag på ett dussin och detta som en följd av att Stockholm är den stad där överlägset flest flyttar äger rum: där blir också riskerna med att bli lurad större.

Klarar företaget en pianoflytt i Stockholm?

Vi tänkte ge några tips kring hur man kan undvika de oseriösa aktörerna på marknaden i Stockholm. Dessa ser ut som följer:

  • Ansvarsförsäkring. Se till att företaget har en täckande försäkring som gör att du blir ersatt om någonting händer. Det är extremt viktigt!
  • Betalningen. Tänk på att du kan betala per timme eller för en uppskattad timkostnad. Det senare innebär att flyttfirman besiktigar ditt bohag och gör en bedömning av hur mycket en flytt kommer att kosta. Du ska aldrig betala kontant; det brukar som regel innebära att svarta pengar kommer i omlott. Därför ska du du betala mot faktura och du ska även se till att flyttfirman är registrerad för F-skatt om du vill använda ditt rut-avdrag.
  • Referenser: Den här punkten spelar en stor roll. I synnerhet i Stockholm. Begär alltid nummer och kontaktuppgifter till tidigare kunder och se till att ringa dessa också.
  • Pianoflytt. Om du har något speciellt som måste flyttas så bör du kolla att företaget har vana av detta också. En pianoflytt är ett tydlig exempel på en flytt som kräver extra kompetens, erfarenhet och speciella verktyg och hjälpmedel. Om du anlitar ett flyttföretag på måfå för en pianoflytt så kan du också räkna med att någonting kommer att gå fel. Antingen genom det uppenbara - att en pianoflytt blir för tung, att pianot tappas och går sönder - eller genom att kostnaden skjuter i höjden då timpenningen eskalerar bortom kontroll. En pianoflytt måste planeras för att den ska kunna genomföras på den tid man kommit överens om. Ditt ansvar är att informera om detta också: har du ett piano eller något annat föremål som är otympligt så måste detta delges flyttföretaget som kan planera utifrån den informationen.

Vad är umgängesrätt?

7 okt 2018

När det kommer till en skilsmässa mellan ett par som även har barn ihop, kommer skilsmässan att även omfatta barnets förhållande till de båda föräldrarna. Cirka hälften av alla gifta par och sambopar väljer att gå skilda vägar. Det är ju gott så, om det inte finns barn med i bilden. Är man inte föräldrar till något barn kan man skilja sig på stört. Får man bara en annan bostad att flytta in i så är det bara att skilja sig. Har man gemensamma barn blir det genast en mycket svårare och mer komplicerad fråga. Så länge det handlar om "normala" (vem är egentligen normal?) föräldrar, som är väl fungerande, inte missbrukare, dokumenterat psykiskt sjuk, våldsam och misshandlande förälder, så brukar skilsmässan och barnens omvårdnad ändå fungera på hyfsat sätt. Det är om någon av föräldrarna är dokumenterat psykiskt sjuk, våldsam och misshandlande förälder, eller förgriper sig på sitt eget barn – som det blir problem.

Vad kan man göra för att skydda sitt barn?

Är den andra föräldern våldsam, dokumenterat psykiskt sjuk eller missbrukar narkotika eller alkohol, bör man absolut ta kontakt med en advokat och inleda en process för att få vårdnaden och boendet för barnet, så att man kan skydda det på största möjliga vis. En duktig advokat kan innebära förlust eller seger för dig som tar fajten för att skydda dina barn. Det är en så pass snårig fråga med myndigheter, utredningar och rättsprocesser, så att om du inte har fått tag i en duktig advokat inom detta område, kan du lika bra ge upp. Du kommer inte att få hjälp av barnpsykolog, socialtjänst eller av domstolen om du inte har anlitat bästa möjliga advokat som kan vägleda dig. Och det är stor skillnad på advokaterna; de som kan och förstår vad du som förälder kan göra, och de som tror blint på socialtjänsten och barnpsykologer. Det är nämligen stor skillnad mellan landets socialtjänster, om du får hjälp eller inte. I vissa kommuner fungerar socialtjänsten hur bra som helst, men i andra kommuner har socialtjänsten helt enkelt gett upp och har varken styrsel eller bra rutiner för sitt arbete. Tyvärr.

Så hittar du en bra advokat

Det är mycket viktigt att ta kontakt med andra i samma situation som du. Många har gått igenom svåra hinder i sitt försök att skydda sitt barn. De människorna vet ofta vilka advokater som är duktiga och vilka man bör undvika. Det som är viktigt när man väljer advokat som tar fajten för umgängesrätt med sina barn, vårdnaden och boendet för barnet, är att de har kunskapen om hur myndigheterna fungerar, kring ett barn. Vilka fällor som kan finnas och vad du som förälder bör göra. 

Om du vill läsa mer om umgängesrätt och möjligheter att skydda sina barn kan du läsa mer här.

Barns rättsskydd vid skyddat boende

12 sep 2018

Varje år söker sig tiotusentals kvinnor bort från hemmet på grund av att de utsätts för misshandel eller övergrepp av sin partner. Dessa kvinnor får i regel någon form av skyddat boende; en fristad där mannen inte kan komma åt dem och där de får tid och lugn och ro för att tillsammans med utbildad personal reda ut sin situation och få hjälp att gå vidare i livet. Ett skyddat boende är tänkt som en tillfällig lösning, en sluss vidare ut till ett självständigt liv.

Många av de kvinnor som flyr hemmet har med sig barnen. Det har länge varit så att de medföljande barnen hamnar i ett rättsligt ingenmansland där deras rättigheter inte på ett tillfredsställande sätt tillgodoses av lagen. Vem som har ansvaret för att barnen ska få sina behov tillgodosedda har varit högst oklart. Nu utreder regeringen hur barnens rättsskydd kan stärkas och hur man kan få ansvaret att bli tydligare definierat.

Kvinnornas situation i fokus

Länge har barn som följt med flyende föräldrar bara ”hängt på” och helt enkelt setts som medföljande. Det är kvinnornas situation som varit det centrala, vilket i sig inte är konstigt. Men vistelsen på de skyddade boendena blir långt ifrån alltid den tillfälliga lösning den är tänkt att vara. Tvärtom gör bostadsbristen i många kommuner att det är näst intill omöjligt att lösa boendesituationen för många kvinnor och de blir kvar på de skyddade boendena i mer än ett år, ibland längre.

Skyddat boende är ingen bra miljö för ett barn

Även om skyddade boenden i regel har god förberedelse för att ta hand om barn och erbjuder aktiviteter, utflykter och samtal med barnen, handlar det i grunden egentligen bara om förströelser och ett sätt att spela upp en normal tillvaro. Ett skyddat boende är en plats där kvinnor med hemska erfarenheter samlas och det ligger ofta ångest och oro i luften. Ur ett barnrättsligt perspektiv är det inte försvarbart att barn ska vistas i en sådan miljö under längre tid.

Hur tas barnets rättigheter tillvara?

Frågan som regeringen vill utreda är hur man tillgodoser barnens rätt till skolgång, hälso- och sjukvård, tandvård, fritidsaktiviteter och umgänge med släktingar. Det är en tuff situation för ett barn att ryckas från sin tillvaro med skola, kompisar och aktiviteter. Inte sällan upphör umgänget med mannens sida av släkten helt, vilket egentligen inte gynnar barnet alls. Skyddat boende är en mycket speciell form av tillvaro. Det är av yttersta vikt att platsen inte röjs för den misshandlande mannen och rädslan är ofta stor att ett barn skulle kunna berätta för någon oansvarig vuxen, som en släkting till mannen eller dylikt. Barnets sociala liv begränsas inte sällan i samma utsträckning som mammans.

Ska barnet få träffa sin pappa?

En kontroversiell fråga är hur barnens behov av sin pappa ska kunna tillgodoses. Många menar att mannen försummat sin rätt att träffa barnet på grund av misshandeln mot mamman, men det är inte vad lagen säger. Det som många glömmer bort i sammanhanget är att om pappa slår mamma är det att även utsätta barnet för våldet, och den man som anser sig ha rätten att slå mamman, varför skulle han inte anse sig ha rätten att slå sina barn. Den som utövar våld, har en annan logik än andra som inte utövar våld. Alla myndigheter måste ta hänsyn till barnet, och skydda barnet mot det våldet, man kan inte skilja på våld mot kvinnan och att barnen inte riskerar utsättas för samma våld. Tyvärr!

Kvinnor och barn ställs mot varandra på grund av den som misshandlar

Det är stora och komplexa frågor som i grunden skapar en rättslig konflikt mellan mamman och barnet. Och det på grund av en tredje part; den misshandlande mannen. Hur orättvist det än kan verka så är det viktigt att frågan om barnets rättsskydd utreds och att det finns tydligare rutiner kring vad som händer med ett barn som följer med sin mamma till ett skyddat boende.

Mer information: http://www.curbosverige.se.

← Äldre inlägg

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.