Blogg

Sida 2

Vilka rättigheter har den som blir misstänkt för ett brott?

26 jun 2018

Att någon blir misstänkt för ett brott hör ju inte till vanligheterna. Det skulle ju kunna vara så illa att man råkar vara på fel plats vid fel tidpunkt. Säg att vi skulle besöka ett fängelse och frågar om de som sitter där är skyldiga till det som de har dömts för, hävdar ju så gott som alla där att de är oskyldigt dömda. Det är mycket ovanligt att någon erkänner ett brott. Inte ens barnmördaren och pedofilen Anders Eklund, erkände annat än precis det som han blev bevisad inför, sådant som visade vad han hade gjort sig skyldig till. Tyvärr är det ofta så; en som är kriminell erkänner inte mer än det han eller hon är bevisat skyldig till.

Och så är det. Även kriminella och misstänkta har rättigheter, till exempel så har alla rätt till en offentlig försvarare. Det är så om man är en rättsstat. Då kan man inte frånta någon rättigheter. Därför går vi igenom vilka rättigheter den person har som råkar vara misstänkt, eller kanske till och med skyldig till ett brott.

1. Rätt att samarbeta eller tiga

Alla har rätt att antingen tiga under ett förhör. Däremot kan man göra sig skyldig till att ”försvåra” en utredning; undanröja bevis, få någon att ljuga om någon alibi, hindra åklagare och polis från att kunna göra sin utredning. Som misstänkt kan man alltså antingen samarbeta, eller inte samarbeta med polisen. Man ”måste” inte samarbeta, men gör man det, kan man hjälpa polisen att komma fram till att man är oskyldig, eller är man skyldig men samarbetar, kan det vägas in i straffet.

2. Rätt till advokat

Alla har alltid rätt till advokat. Även om man inte skulle har några pengar, eller saknar en hemförsäkring som kan täcka en advokat, har man alltid rätt till en advokat, som domstolen i så fall betalar. Alla har rätt till rättshjälp, som det heter om man inte kan betala sin egen advokat.

3. Rätt att få ta del av misstankarna

En misstänk och hans eller hennes advokat har alltid rätt att få veta VAD någon är misstänkt för och VARFÖR. En advokat kan få göra egen utredning, som kan bevisa att någon är oskyldig. Men polis och åklagare kan ge en advokat rätt att prata med massmedier eller med andra människor om utredningen, så kallat ”yppandeförbud”.

4. Rätt att tiga under rättegången

En person har rätt att tiga i rättegången, men en person som tiger under en hel rättegång, kan få ett strängare straff. En domstol vill kunna få svar av en person som är misstänkt.

5. Rätt överklaga till hovrätten 

En dömd person har alltid rätt att överklaga en dom till högre instans vilket är hovrätten, men ibland kan hovrätten välja att inte ta upp överklagan. 

Svårt att få rätt om dolda fel

20 jun 2018

Att som nybliven husägare stöta på ett dolt fel är inte kul. Har man tur så rör det sig om något mindre mögelangrepp som kan åtgärdas genom att riva ut och renovera. Det är dock inte alltid som det går att klassa mögelangrepp som ett dolt fel. Mögel och fuktskador kan upptäckas vid en noggrann besiktning, något du som spekulant alltid är tvungen att göra innan du köper ett hus. Saker som däremot vanligtvis inte går att upptäcka vid en besiktning är till exempel felaktigt dragna elledningar (ofta av säljaren eller annan tidigare boende) eller gamla eller illa skarvade vattenledningar.

Ansvarsperiod på tio år

Det går aldrig att skydda sig helt mot dolda fel. Felet är dolt om även säljaren var omedveten om problemet vid överlåtelsen, vilket ju är en tydlig indikation på att felet verkligen är svårt eller omöjligt att upptäcka. Det finns en ansvarsperiod på hela tio år för dolda fel, så när ett sådant fel upptäcks är det säljaren du ska kontakta. Den vanligaste överenskommelsen mellan köpare och säljare vid ett dolt fel är att köpeskillingen skrivs ner, i alla fall om felet innebär att husets marknadsvärde sänks eller om huset måste renoveras. Vanligtvis täcks säljarens kostnader för detta av hans eller hennes försäkringsbolag, och även du bör vända dig till ditt försäkringsbolag och låta dem sköta förhandlingarna.

Se upp med gamla hus

Men det är som sagt ibland svårt att få ett fel klassat som dolt. Åldern på huset spelar stor roll, liksom de byggregler som gällde när huset byggdes. Att till exempel tätskikt i badrummet saknas, något som låter helt osannolikt idag, är inte ett dolt fel om badrummet byggdes på den tiden när de inte var ett krav. Sådana saker är därför mycket viktiga att ta reda på genom att fråga säljaren och att alltid ta in en erfarne besiktningsman som kan gamla hus och vet vad som brukar kunna vara på tok. Felet ska inte kunnat förutses om det ska klassas som ett dolt fel. Det innebär att om huset är gammalt och materialen slitna så kan det knappas röra sig om et dolt fel utan möglet, fuktskadan eller det läckande röret är vad man kunde vänta sig.

Den som är orolig för att få ett dolt fel på halsen gör därför rätt i att undvika gamla hus eller hus som till exempel byggda av ägaren själv. Kolla vem som dragit elen och att badrummet är byggt av en riktig firma med behöriga våtrumstekniker. Låt en erfaren besiktningsman besiktiga huset noggrant och var uppmärksam på dennes misstankar. Dra er hellre ur en affär, även om det verkar vara drömhuset, än att hoppas på det bästa. Dolda fel är ovanliga, och genom att vidta rät försiktighetsåtgärder kan du ytterligare minimera risken för att råka ut för en obehaglig överraskning efter ditt husköp.

Kontakta en jurist vid en tvist

Om du inte kan komma överens med säljaren om ett fel ska klassas som dolt bör du kontakta en jurist, som kan hjälpa dig att bedöma situationen. Anser juristen att felet kan klassas som dolt kan du stämma säljaren vid tingsrätten och där få en dom i frågan. Detta ska dock alltid göras i samråd med en jurist kunnig inom fastighetsrätt. Förlorar du ett stämningsmål är det du som får betala både dina egna och säljarens omkostnader, samt dessutom förstås kostnaden för att åtgärda felet. Å andra sidan kan ett hot om stämning göra att säljaren ändrar sig och går med på ett ersätta dig.

Tandimplantat är inget riskfritt ingrepp

12 jun 2018

I en fråga om att ersätta skadade tänder eller om att få rätt hjälpmedel vid exempelvis tandlossning så kommer man som patient att komma i kontakt med ordet tandimplantat. Förr var tandproteser - läs löständer - det vanligaste alternativet vid tandlossning eller vid olyckor där en- eller flera - tänder slagits ut. Tandproteser, ska tilläggas, har blivit betydligt bättre. De ser mer äkta ut än förr och de fungerar bättre att tugga med.

Men, det handlar fortfarande om tänder som man tar ut och sätter in och det är ingen permanent lösning. Det är dock tandimplantat. Eller, tandimplantat har all potential att fungera som riktiga, ordinarie tänder. Där spelar tre stycken faktorer in:

  • Din fysiska status. Ett tandimplantat innebär - förenklat - att man opererar in skruvar i käkbenet. Skruvarna är gjorda av titan, något som ger bättre odds för att kroppen ska ta upp dem. I dessa fäster man sedan kronorna som kommer att se ut som riktiga tänder. Av naturliga skäl så måste man alltså ha ett tillräckligt starkt käkben för att få skruvarna att fästa. Det är avgörande och det första som kommer att undersökas. Många rökare bedöms som sämre kandidater då rökning försvagar muskulaturen i käkbenet.
  • Skötseln: Ett tandimplantat måste rengöras och skötas på samma sätt som vanliga tänder. Plus lite extra. Det är tyvärr inte ovanligt att se att patienter slarvar med skötseln och att man därigenom får konsekvenser såsom exempelvis tandlossning. Bara för att det i egentlig mening inte handlar om en “riktig” tand så måste man ändå vara noggrann med skötseln och munhygienen.
  • Tandläkaren: Naturligtvis så spelar den här punkten också en stor roll. Vilken tandläkare som utför operationen är direkt avgörande för hur goda möjligheter en patient har att se tandimplantat som en permanent lösning för resten av livet.

Mer info om tandimplantathttps://www.tandimplantatstockholm.nu/.

Har du blivit felbehandlad av en tandläkare?

Det finns inga garantier på att ett tandimplantat ska sitta för resten av livet. De tre punkterna ovans samspel ger dig bättre odds för detta. Vi tänkte dock lysa lite extra på den sista punkten - nämligen tandläkarens roll i det hela. Det kan vara så att operationen inte blivit bra och att man som patient därigenom vill blir ersatt och kompenserad rent ekonomiskt.

Det är inte helt lätt då det handlar om en bedömningsfråga. Den tandläkare som utfört ingreppet kan helt enkelt vägra att ersätta dig för sveda och värk eller utföra ett nytt ingrepp om det första inte blivit bra. Det går då att ta det hela vidare och rent juridisk söka upprättelse. Ett första steg då är att anmäla ärendet till exempelvis patientnämnden i ditt landsting.

Om detta kan vi säga följande: det är alltid bra att se över vilka branschorganisationer som tandläkaren tillhör innan man besöker en sådan. En sak som visat sig är att om en privattandläkare är medlem i exempelvis Privattandläkarna så brukar resan till en lösning bli lite lättare då man som patient kan anmäla ärendet även den vägen och få en grundlig undersökning och prövning där. Det är alltså något som gäller för all typ av tandvård och tandläkare; se alltid till att mottagningen seglar under någon typ av branschorganisations flagga.

Vem ersätter fuskjobbet?

21 maj 2018

Vattenskador är något som bär en enorm kostnad i Sverige. Man talar om att fem miljarder kronor varje år går till att reparera sådana. Om man dessutom säger att den genomsnittliga vattenskadan kostar ungefär 30.000 kronor att laga, ja, då förstår man också att det handlar om en hel del.

Tre saker sticker ut som orsaker till varför en vattenskada äger rum:

 • Naturen: Den största boven i dramat handlar om vårt svenska klimat. Då det kan vara varmt på dagen och iskallt under en natt så kan det innebära att rör- och ledningar fryse och spricker så fort de tinar. Här kan man dock inte fullt ut slå ut med armarna och skylla på klimatet. Ett nytt rör spricker inte. Det handlar alltså om en kombination av väder och av bristande kontroller av en fastighetsägare eller en ägare av en villa. Här kan man förebygga genom att kontakta ett företag inom VVS för att - gärna årligen - undersöka skicket på stammarna.
 • Eget arbete: Tyvärr så är det så att många privatpersoner får för sig att de klarar av att dra vatten- och avlopp själva, att de kan jobba i adrum och säkerställa att fuktskydd och fuktspärrar fungerar enligt konstens alla regler utan att ta någon professionell hjälp. Det är till stor del därför många vattenskador ser sin början. Du som privatperson kopplar in en ny diskmaskin i huset i Malmö utan att ta hjälp av en rörmokare från ett företag inom VVS och plöstligt så springer denna läck. Din installation är orsaken. Här kan vi direkt säga att du också är den som kommer att få betala. Anlitar du inte ett företag inom VVS utan renoverar på egen hand - ja, då kommer ditt försäkringsbolag heller inte att ersätta dig.
 • Fuskjobb. Den tredje orsaken till vattenskador handlar om att man som privatperson gör rätt - men där allt ändå blir fel. Du kanske anlitar ett företag för jobb med VVS och så visar det sig att detta företag fuskat så pass mycket att du får en vattenskada. Här ska du naturligtvis bli ersatt - men du kan inte räkna med att bli det. Tyvärr så brukar en process mot ett företag bli extremt långdragen och det är inte sällan som företaget i fråga fördröjer, lovar och drar ut på tiden i syfte att du inte ska orka längre. Det kan kosta mycket. Även om du har en advokat vars arvode till stor del täcks av din hemförsäkring så kommer det att kosta dig pengar. Orkar du driva en process med en oviss utgång? Vi skulle därför, i första hand, rekommendera dig att välja företag med större omsorg.

Hitta rätt företag och slipp bekymmer

Som vi sa. Det bästa sättet att undvika fuskjobb är att minimera riskerna som finns i att anlita ett oseriöst företag inom VVS. Här kommer därför några snabba tips om hur du kan utesluta de värsta fuskarna:

 • Behörighet och certifikat. Se till att företaget är anslutet till någon branschorganisation. Säker Vatten är en kvalitetsstämpel att hålla utkik efter. Företaget ska ha behörighet för arbete i våtrum - annars gäller inte försäkringen.
 • Referenser. Kolla vilka tidigare kunder i Malmö som anlitat företaget och se till att ringa dessa. Ju fler du ringer, desto bättre är det. Referenser är viktiga!
 • Uteslut. Ta in offerter från så många företag som möjligt. Därefter kan du sålla bort de som är billigast - och de som är dyrast. En väldigt lågt pris bör sätta igång varningsklockorna. varför kan just det här företaget inom VVS erbjuda sina tjänster till ett så pass mycket lägre pris än konkurrenterna? Det handlar förmodligen inte om att de håller en högre kvalitet, så mycket törs vi definitivt lova.

På denna sida kan du läsa mer om VVS-arbeten: http://www.vvsmalmö.biz.

Tandläkare - för- och nackdelar med utvecklingen

30 apr 2018

Tandvård som bransch har haft en enorm utveckling. Från att ha varit statligt bundna och baktunga både sett till utveckling för behandlingar och sett till den egna ekonomin så har man nu alla möjligheter att kunna öppna en egen mottagning och, så att säga, bli sin egen dräng. Detta som en följd av en nödvändig avreglering.

Tandläkare var ett av de första områden som reformerades och där även privata aktörer och mottagningar blev tillåtna. Det kan således vara dags att summera detta och ge några plus och minus. Vi börjar med fördelarna:

 • Bättre för kunderna: Som patient så har man ett större urval (beroende på var man bor, något vi ska återkomma till) och man kan även få till stånd bättre priser än förr. En tandläkare på exempelvis Södermalm kan erbjuda en undersökning för en bråkdel av priset jämfört med en konkurrent vars mottagning ligger på Östermalm. En tandläkare har fri prissättning och det är på det stora hela en stor fördel för kunderna.
 • Bättre tjänster: Antalet specialisttandläkare har ökat. Det är extremt positivt då även svårare dentala problem kan lösas utan någon längre väntetid. Även den rent estetiska tandvården har kommit att blivit bättre och fått ett större urval. Tandblekningar, botox och fillers är enbart några exempel på vad man kan få utfört hos en tandläkare.

På det stora hela: väldigt, väldigt positivt. Men, det finns även två stycken negativa aspekter som måste nämnas:

 • Centraliseringen: Att det finns ett gigantiskt urval av tandläkare på Södermalm är en sak som får anses som positiv - om det inte vore för det faktum att många av dessa behövs mer i andra svenska städer och orter. Hur ser det ut i Junsele, Bräcke, Lycksele och i Sveg? Där - och i andra orter - tvingas invånare åka långt enbart för att få sina tänder undersökta av en tandläkare. Det hela är orättvist och här måste en lösning - lägre skatt, avskrivet studielån? - hittas.
 • Felbehandlingar: Om du exempelvis besöker en tandläkare för att få ett tandimplantat inopererat och du drabbas av komplikationer så är det självklart att detta ska gå att anmäla och får korrigerat. Tyvärr så är detta lätt att säga i teorin; i praktiken har det visat sig vara svårare. Många tandläkare väljer att stå utanför olika branschorganisationer - PrivatTandläkarna exempelvis - och det gör det hela svårare. Många patienter upplever attd e får kalla handen. Något som även kan bevisas av tandläkare (privata sådana) har en väldigt låg andel av Lex Maria-anmälningar. Att det kan bli fel är en sak - att man som tandläkare inte står för sitt misstag är en helt annan. Som patient så bör man därför alltid se över om den tandläkare man besöker är bunden till någon branschorganisation. Det är en kvalitetsstämpel.

Vikten av korrekta vägmarkeringar

15 apr 2018

Att vägarna vi kör på är målade överallt är förmodligen någonting du har noterat, och är du bilförare har du förhoppningsvis också ett hum om vad de olika markeringarna i vägen betyder, till exempel varför mittlinjen ibland är heldragen och ibland streckad, eller vad en triangel innan du ska svänga innebär.

Att kunna tyda vägmarkeringarna är precis lika viktigt som att veta vad trafikskyltarna betyder och är en del av ditt trafiksäkerhetstänk. Bryter du mot något som avses med en vägmarkering gör du dig skyldig till ett brott. Faktum är att vägmarkeringarna och trafikskyltarna har ett helt eget avsnitt i lagboken, det kallas vägmärkesförordningen. Vägmärkesförordningen innehåller direktiv till den som ska uppföra en väg, oavsett om den är statlig eller privatägd.

Du ska kunna lita på markeringarna

Som bilförare ska du kunna lita på att en väg är korrekt markerad för att förhindra missförstånd och olyckor. Sker en olycka på en väg måste man alltid konstatera att inget fel föreligger i vägmarkeringarna innan skuldfrågan avgörs. Du kan och bör så gott som alltid lita på vägmarkeringarna, de kontrolleras regelbundet, men det händer faktiskt att vägmarkeringar utsätts för sabotage och målas om, något som naturligtvis är livsfarligt och straffbart, men säkert roligt för stunden för den antagligen berusade gärningsmannen.

Vem ansvarar för vägmarkeringarna?

Om du råkar ut för en olycka på grund av felaktigt målade vägmarkeringar kan du inte antas vara skyldig till något brott, utan skulden ligger hos den som ansvarar för vägen, oftast staten. Dock ska du inte åka runt och fundera över om vägmarkeringar är rimliga eller äkta, utan alltid förhålla dig till dem som om de vore korrekta. Om du är osäker, sakta ner och håll koll på trafiken runt om dig. En del vägmarkeringar förekommer bara sällan och kan se märkliga ut för en ovan förare. Dra ner på tempot och följ övriga bilförares exempel.

Gula markeringar först

Övergår vägmarkeringarna i gult någonstans är det dessa du ska följa. Gula markeringar betyder att trafiken läggs om tillfälligt och du kommer att se att de vita och gula markeringarna leder olika. Ofta är det rätt uppenbart hur man ska köra men ibland kan det vara svårare. Lita alltid på gult, är tumregeln.

Vägmarkeringar utomlands

De flesta vägmarkeringar på europeiska vägar är snarlika dem i Sverige. De följer en europeisk standard som funnits sedan 1968. Kör du bil i Storbritannien eller på Irland där det är vänstertrafik ska du helt enkelt tänka tvärtom, något som kan kännas en smula ovant till en början, men man vänjer sig snabbt.

De första vägmarkeringarna målade i USA 1911, och det var mittlinjer som först började användas. Tidigare hade sunt förnuft fått avgöra, och vänstertrafik var det som gällde när man möttes med hästdragna kärror. Allteftersom trafiken blev alltmer komplicerad uppkom behov av allt tydligare och mer omfattande vägmarkeringar, och det ledde slutligen fram till det reglerade system av vägmarkeringar och trafikskyltar vi har idag.

Tyck till om vägmarkeringar

Vägmarkeringar är påbjudna enligt lag, och du ska kunna lita på att de är dragna i enlighet med vägmärkesförordningen. Upptäcker du en vägmarkering som du tycker verkar märkligt, kontakta vägverket omedelbart så att de kan kontrollera den. Tycker du att en vägmarkering kanske är korrekt men kunde dras på ett bättre eller tydligare sätt, gör din röst hörd genom att skicka in ett medborgarförslag till kommunen så hjälper de dig att ta upp frågan till rätt instans.

Vill du veta mer? Här finns ett företag som arbetar med vägmarkeringar.

Dina rättigheter om du blir misstänkt för brott

12 mar 2018

Om du blir misstänkt för ett brott och blir inkallad till ett polisförhör har du vissa rättigheter som kan vara bra att känna till. I en brottsutredning kan saker gå väldigt snabbt och i en stressad och ovan situation kan det ibland vara svårt att ta till sig av det som sägs angående rättigheter.

Det kan även vara så att polisen är stressad och underlåter att informera dig om dina rättigheter. Enligt ett par domar i Europadomstolen har det slagits fast att en dom, som bygger på ett första polisförhör där den misstänkte inte hade fått en offentlig försvarare, ska upphävas. Det råder dock delade meningar om huruvida svensk lagstiftning överensstämmer med rätten till försvarare enligt europakonventionen. Vi tänkte här i korthet förklara vad som gäller enligt svensk lag och praxis.

Förundersökning

När polisen får in en anmälan om brott läses anmälan först igenom av stationsbefälet, som avgör om det finns skäl att misstänka brott, och om det finns möjlighet att i så fall utreda det. Finner stationschefen att så är fallet kontaktar han en åklagare, som beslutar om att en förundersökning ska inledas. Vid små fall är det inte ovanligt att polisen själva företar en förundersökning och sedan presenterar den för åklagaren.

Under förundersökningen kan det hända att bevis eller vittnesmål pekar mot dig. Du blir i så fall misstänkt i utredningen, och kallad till förhör. Beroende på hur stark bevisningen är kan du bli misstänkt enligt fyra misstankegrader; kan misstänkas, skäligen misstänkt, på sannolika skäl misstänkt och tillräckliga skäl för åtal. Den sistnämnda graden innebär att åklagaren i princip är helt säker på att bevisningen håller i domstol och du kommer att bli åtalad för brottet. Den förstnämnda innebär att du skulle kunna ha begått brottet, men det kan också lika gärna ha begåtts av någon annan som också är lika misstänkt.

Inkallad till förhör

Du blir kallad till förhör via telefon eller brev. Om du inte dyker upp på förhöret kan du bli hämtad av polis till förhöret. Innan förhöret inleds har du rätt att få veta vad saken gäller, och om du är misstänkt har du rätt att få veta det. Polisen ska också informera dig om du har rätt till en offentlig försvarare. Den som misstänks för ett brott som har en straffsats på minst sex månader har alltid rätt  till en offentlig försvaret, alltså en försvarsadvokat som bekostas av staten. Du har också rätt att själv utse en advokat som du vill ha som offentlig försvarare och få det godkänt, förutsatt att advokaten i fråga har tid och möjlighet.

Vid mindre brott, som inte förväntas ge mer än sex månader fängelse, har man i regel oftast inte rätt till en offentlig försvarare utom i vissa specifika fall. Däremot har du alltid rätt att begära en advokat som du bekostar själv.

Under förhöret

Under förhöret ställer förhörsledaren, polisen, frågor till dig angående omständigheterna kring brottet och försöker avgöra om du varit delaktig. Syftet med förhöret är inte att det ska hålla i en domstolsförhandling utan att att avgöra om det finns skäl nog att väcka åtal mot dig.

Det du säger i ett förhör har inte lika stor vikt som det som sägs under en eventuell domstolsförhandling senare. Du har också rätt att vara tyst under ett förhör, även om det kanske inte alltid är det bästa. Du har också rätt att ta del av de anteckningar som förts under förhöret, och om du har några invändningar ska de noteras.

Det händer vid en bodelning

5 mar 2018

Det är inte ofta vi råkar i någon rättslig tvist av något slag (som tur är). De flesta av oss håller oss inom lagens långa arm, och har inte på något sätt att göra med en polis, eller råkar ut för något annat otrevligt, som har med juridiken att göra. Men helt säker kan ingen vara. Allt möjligt kan hända, som det är omöjligt att förbereda sig på. Det är därför vi har försäkringsbolag och betalar våra försäkringspremier till. Äger man en bil är man skyldig enligt lagen att betala en bilförsäkring, eftersom allt möjligt (och mindre otrevligt) kan hända i trafiken. Händer det något då och där, så måste man betala för den skada som man har orsakat.

Olyckor händer så lätt hemma

På samma sätt kan det hända otrevliga saker i ens hem. Det kan brinna, du kan (dessvärre) drabbas av inbrott, och annat oväntat. Därför betalar vi (de flesta av oss) en hemförsäkring som i händelse av något av detta går in och betalar för skadorna. På samma sätt är det om något skulle hända som drar in dig i någon tvist. Då är det hemförsäkringen som utlöses och betalar rättegångskostnader och för en eventuell advokat.

Du måste dock alltid betala egenavgiften, som brukar ligga på mellan 20.000 till 30.000 kronor. Har du en lägre inkomst än 200.000 kronor i årsinkomst, räknar man inte med att du har kunnat betala en hemförsäkring. Det är då du kan få rättshjälp och domstolen går in och betalar för din advokat. Har du inte en hemförsäkring när man räknar med att du skulle ha haft råd med det, får du ändå betala. Så på sätt är det alltid bäst att faktiskt teckna en hemförsäkring.

Arvtvist

Ett sådant tillfälle som egentligen vem som helst kan råka behöva juridisk hjälp är om man inte är överens, till exempel i ett skifte av arvet. Historien är full med människor som har börjat träta på grund av ett arv som arvingarna inte är nöjda med. Många bra relationer har slagits i spillror pågrund av detta. Det är en klassisk tvist.

Är någon inte nöjd med skiftet av arvet, kan man kalla in en boutredningsman, som tingsrätten utser. Det kan man inte själv välja vem som gör det jobbet. Det en boutredningsman gör är att hen utreder först vad som finns i arvet. Finns det eventuella skulder betalas de av först. Sedan föreslår hen ett skifte av arvet. Är man inte nöjd med det heller kan någon av parterna stämma de andra i en domstol; tingsrätt. Då blir det en rättegång.

Bodelning

Ett annat tillfälle som man (tyvärr) kan råka ut för är vid en eventuell skilsmässa. Är man inte överens om hur man ska dela på det gemensamma bohaget som man har haft, kan man kalla in en bodelningsman, som också på samma sätt som en boutredare, utses av tingsrätten. Inte här kan man välja vem som ska göra det åt en. Det som en bodelningsman gör är att upprätta en bodelningshandling.

Den personen upprättar då en bodelningshandling. Då har man 4 veckor på sig att överklaga den, om man inte är nöjd med resultatet. Då blir det en rättegång, vilket är mycket kostsamt – för alla inblandade. Att stämma någon i en domstol är alltid en ekonomisk risk. Här kan en advokat råda en till vad som är utsiktslöst, eller vad som kan vara till en fördel för en själv.  Det är alltid bra att lyssna på vad advokaten har att säga då det är deras jobb att kunna juridiken i bodelningsärenden. Läs mer om bodelning på: svenskbodelning.se.

Rätt advokat vid en våldtäkt

19 feb 2018

Många tror att en våldtäkt är något som sker i skydd av mörkret och där en okänd gärningsman ligger bakom dådet. Det finns åtskilliga exempel på där en sådan våldtäkt ägt rum - men faktum är att de flesta våldtäkter sker i hemmet och av en gärningsman som man känner. Det är också det dom gör det hela så svårt. Mannen - vi säger att det är en man då de är i klar majoritet bland förövare - hävdar att han var berusad, att han inte minns, att det aldrig kommer att ske igen, att kvinnan var vag i sina nekanden - att kvinnan kanske ville - och där kan de personliga känslorna stå i vägen för en anmälan.

En våldtäkt är en våldtäkt, oavsett vem som är gärningsman. Är det något som MeToo-upproret visat så är det att män i alla samhällsklasser finns representerade bland de utpekade. En våldtäkt utförd av en närstående är att jämföra med det första slaget som en misshandlad kvinna mottar av sin make/sambo/pojkvän. Hur mycket han än bedyrar att det var sista gången så är det aldrig så. Man måste anmäla och man måste lämna: annars fortsätter detta beteende och drabbar andra kvinnor. Vi säger ordet måste med viss reservation. Det är aldrig enkelt att anmäla en våldtäkt.

En anmäld våldtäkt kan leda till förnedrande frågor vid både polisförhör och vid rättegången. Vad hade du på dig, hur mycket hade du druckit och sa du verkligen nej? Irrelevanta frågor som en skicklig advokat avleder

Därför krävs det ofta stöd. Dels så finns det kvinnojourer som erbjuder psykologiskt stöd vid en våldtäkt. Dels så är rätt stöd rent juridiskt också avgörande. En advokat som har specialkunskaper vid våldtäktsmål kan verkligen hjälpa till att få en fällande dom. Ditt målsägarbiträde - som en advokat kallas om du som offer behöver hjälp kan dels hjälpa dig vid förhör och dels också vid rätten.

Inte minst så kan denne få dig att slippa de irrelevanta frågor som kan ställas; hur mycket hade du druckit, vilka kläder bar du och var inte ditt nej i själva verket mer av ett kanske eller ett svagt ja? Du sa inte behöva svara på sådana kränkande frågor och det ser också ditt målsägarbiträde till.

Även en i efterhand anmäld våldtäkt kan leda till en fällande dom

Det handlar om en process som sätter det mentala och känslomässiga på sin spets. Har du blivit våldtagen så är de psykiska skadorna ofta mer svårläkta än de rent fysiska. Därför fungerar den advokat du anlitar även som ett stort stöd rent psykiskt. En axel att luta sig mot och gråta ut mot då det är som allra värst.

Om våldtäkten skett nyligen eller för flera år sedan spelar ingen roll. Det går att bevisa att en våldtäkt ägt rum för flera år sedan. Naturligtvis är det lättare om den skett nyligen då man kan säkra fysisk bevisning på sjukhuset och där exempelvis sperma och annan dna kan bindas till gärningsmannen. Men, det är definitivt inte omöjligt att få upprättelse även om det flutit vatten under broarna.

Läs mer: https://www.våldtäkt.com.

Underhållsskyldigheten vid vårdnadstvister

30 jan 2018

Varje år sker många vårdnadstvister runt om i landet. Givetvis är detta inte något att sträva efter, men ibland är föräldrarna oförmögna att samarbeta av olika skäl, och då kan juridisk hjälp krävas för att situationen ska lösas. Något som ibland kan ge upphov till problem är att föräldern som inte bor med barnet inte betalar underhållsbidrag. Det här gäller oavsett om det handlar om ensam eller gemensam vårdnad.

Båda föräldrarna ska bidra

Det är upp till båda föräldrarna att förse barnet med det han eller hon behöver. Åtminstone är det upp till båda föräldrarna ekonomiskt. Om den ena förälder har ensam vårdnad är det han eller hon som kommer att stå för den mesta faktiska vårdnaden, så som att köpa mat och kläder till exempel. Dock ska den förälder som inte gör detta fortfarande bistå på ekonomisk väg. Det här står skrivet i lagboken.

Men det finns inga krav på att en förälder ska betala mer än vad denne egentligen har resurser till. Båda föräldrarna ska bidra barnets underhåll på ett som är skäligt och som görs efter ekonomisk förmåga. Utöver det här räknas även barnets egna inkomster in, om det finns några. Exempel på det är barnbidrag eller andra intäkter. Om två föräldrar har gemensam vårdnad, men den ena inte bidrar efter förmåga? Då kan det bli tal om en rättslig process om de inte kommer överens. I längden kan det här leda till en vårdnadstvist.

En formel används

För att räkna ut den exakta summan på underhållsbidraget, använder man sig av en särskild formel. Vidare används några schabloner, i administration av Försäkringskassan. Utöver det här kan föräldrarna dessutom avtala om ett underhåll. Genom ett avtal kan man eventuellt ha mer skydd om det skulle bli en vårdnadstvist lite längre fram i tiden.

Vissa undantag finns dock. Om föräldrarna har gemensam vårdnad, men inte bor tillsammans, är det inte alltid som underhållsbidrag behöver betalas. Det här gäller främst när boendet sker växelvist, det vill säga att barnet vistas ungefär lika mycket hos respektive förälder. Om en vårdnadstvist har skett, eller att en talan i domstol helt enkelt har väckts, kan underhållsbidrag krävas tre år framåt i tiden. Snarare gäller detta visserligen konflikter ett tag efter, och ersättning kan då alltså krävas tre år tillbaka istället.

Barnbidraget betalas till mamman

Vad gäller barnbidraget, betalas det till mamman. Det här sker visserligen inte om det är så att föräldrarna har anmält något annat till Försäkringskassan. Har man barnet ungefär lika mycket, kan det delas lika.

Du kan läsa mer om vårdnadstvister och annan familjejuridik på http://lege.se/.

Är du i behov av en brottmålsadvokat?

23 jan 2018

Vi kan säga att du är misstänkt för ett av de vanligaste brotten i Sverige – ett narkotikabrott. Flertalet personer har pekar ut dig som en langare och du nekar till detta brott. Åklagaren å sin sida anser dock att polisens förundersökning är tillräckligt stark för att åtal ska väckas mot dig. Brottet rubriceras som grovt narkotikabrott och du har redan på ett tidigt stadie haft en brottmålsadvokat som medverkat vid olika förhör och annan kontakt med polisen. Denna brottmålsadvokat har du dock inte själv valt – du har tilldelats denna enligt din lagliga rätt och advokaten i fråga kallas för en offentlig försvarare. 

Du är missnöjd med denna offentlige försvarare, du tycker att han är oengagerad, att han dömt dig på förhand och att han inte lägger ner den tid som krävs för att leda viktiga bevis – talande till din fördel – i sak. 

“Du har rätt till en offentlig försvarare och du har även rätt att välja en sådan själv. Skulle du acceptera den brottmålsadvokat som tilldelas dig så kan detta försvåra ett framtida byte. Välj din brottmålsadvokat med större omsorg“ 

Hur ska du agera här? Först och främst så har du sjäv rätt att välja vilken brottmålsadvokat som ska fungera som din offentliga försvarare. Det innebär konkret att om du accepterat denne advokat så har du gjort ett val. Du skulle alltså tidigt ha sett över dina val och valt en annan brottmålsadvokat att sköta ditt försvar. Det kan försvåra dina möjligheter till att få en ny brottmålsadvokat – men det är inte omöjligt. Kan du – i din skrivelse till domstolen – peka på starka bevis i att din offentliga försvarare misskött sitt jobb och försummat viktiga detaljer så kan rätten tillgodose din önskan om en ny offentlig försvarare. 

Vi kan, för enkelhetens skull, säga att man gör så; man anser att du har rätt – den brottmålsadvokat som tilldelats dig har inte skött sina åtaganden på ett korrekt sätt och du har i och med detta en möjlighet att välja en ny brottmålsadvokat. Vi tänkte visa lite hur du ska tänka och vilken typ av brottmålsadvokat du ska försöka få att representera dig: 

Välj en erfaren brottmålsadvokat

Det man ska fokusera på gällande valet av brottmålsadvokat är att hitta en sådan med erfarenhet av det brott man själv är misstänkt för. I sitt fiktiva fall skulle det alltså handla om ett narkotikabrott. Har din advokat vana av olika narkotikabrott så har du definitivt en fördel i att din advokat dels kan lägga upp försvaret bättre och dels också har vana av att hantera den yttre pressen som ett sådant brott vanligen för med sig. 

Inte sällan så bedöms ett narkotikabrott hårdare i allmänhetens ögon och det kan innebära att rätten påverkas. En skicklig brottmålsadvokat kan leda uppmärksamheten till själva sakfrågan snarare än att låta massmedia och en extern typ av lynchjustis utkräva rättvisa. Du får helt enkelt en mer rättvis prövning genom en skicklig brottmålsadvokat. 

En annan viktig del är hur pass bra ni två synkar. Din brottmålsadvokat kommer att vara ett stöd genom hela processen och det är därför viktigt att ni två hittar varandra även på en mer personlig nivå. Personkemi är en viktig ingrediens som man måste beakta då man står inför att välja offentlig försvarare. 

Fundamental demokratisk rättighet

22 dec 2017

Att åtnjuta rättsskydd är en fundamental del i vår demokrati. De flesta som har en fungerande inkomst, har en hemförsäkring. I den egna hemförsäkringen ingår ett skydd vid någon juridisk tvist. Har man en årsinkomst över cirka 200 000 kronor förväntas det att man har en hemförsäkring som ska falla ut vid en juridisk tvist. Saknar man däremot en inkomst på beloppet, kan man få rättshjälp. Det innebär att då betalar domstolen ut en ersättning för en advokat, som täcker de mest basala kostnaderna, såsom resor, och liknande.

Att tvista om barns vårdnad, boende och umgänge gäller absolut inte alla hemförsäkringar. Många gäller endast om tvisten handlar om något annat än just tvister om barn och efter en skilsmässa. Det finns dock undantag och det finns hemförsäkringar som även faller ut om någon råkar inleda en tvist om barns vårdnad, boende eller umgänge. Googla hemförsäkringar och läs alla villkor som rör dem. Läs det finstilta, som man brukar säga.

Svårt att inleda tvister om barns vårdnad, boende och umgänge

Att inleda tvister om barn är en väldigt knivig historia. Det är svårt, om inte säga omöjligt att förutsäga om man ska inleda en tvist om barn då man är förälskad och får barn tillsammans med någon. Det är lättare att gifta sig. Den personen kan man alltid skilja sig från. Svårare är det att få barn tillsammans med någon, den personen kan du inte ”skilja” dig från. Den som är barnens pappa, ska du komma överens med för många år framöver. Att ett barn behöver båda sina föräldrar har hamrats in med en envishet som saknar motstycke. Viktigast är att barn får växa upp utan infekterade gräl, och vuxna som kommer överens. Även om ett barn kanske saknar den ena föräldern kan andra komma in och vara ett föredöme för barnet. Man ska inte vara så rädd för att det saknas någon förälder. Det är värre att kriga om barn.

Råd när man väl inlett en vårdnadstvist

I alla lagar som rör barn står det entydigt att barnets ”bästa” ska gälla. Det kan vara svårt för två föräldrar som inte kommer överens. Men det bästa kan vara att bortse från det man som vuxen önskar sig och helst av allt vill. Som vuxen kanske det är viktigare att se till vad som är bäst för ens barn, och inte vad som är bäst för en själv. Om barnet riskerar att fara illa, till exempel om den andra föräldern är våldsam, missbrukar alkohol eller droger, eller är mentalt sjuk eller i obalans, ja då måste man ta fighten för barnets bästa, för då är det som är bäst för barnet i fara. Befinner man sig i en sådan situation, ja då bör man ta kontakt med en jurist som kan familjerätt.

Offentlig försvarare

4 nov 2017

En offentlig försvarare, eller försvarsadvokat, är en advokat som har som första och enda uppgift att försvara sin klient i rätten och se till att denne får en rättvis rättegång. Blir du misstänkt eller anhållen för ett brott som anses kunna ge fängelsestraff i mer än sex månader kommer tingsrätten att tilldela dig en offentlig försvarare. Likaså om det är oklart om vilken strafföljden kommer att bli, eller om du är under 18 år. Vanligtvis bekostas den offentliga försvararen av allmänna medel, dvs skattepengar. Blir du dömd för brottet kan du dock bli skyldig att återbetala hela eller delar av kostnaden för försvararen. Frias du betalar du ingenting.

Bevisbördan

I en rättegång är det åklagarsidan som har bevisbördan, dvs det är de som måste bevisa att du har begått brottet. Detta görs genom bevisinsamling och förhör med dig och andra eventuella vittnen. En offentlig försvarare har som uppgift att ifrågasätta bevis och vittnesmål, men kan även verka för att bevis och vittnesmål som talar till din fördel inkommer till rätten.

Byta offentlig försvarare

Om man är missnöjd eller inte kommer överens med sin försvarare kan man kräva att få en annan advokat, detta är dock ingen absolut rättighet utan tillgodoses om möjligheten finns. Du bör även ha goda skäl för att få tillåtelse att byta försvarare. Du har också alternativet att anlita en privat advokat eller annan juristutbildad person som försvarare, men då får du stå för kostnaden själv. Det kan finnas många skäl till att man vill byta juridiskt ombud, man känner sig kanske inte trodd av sin försvarare, eller så finns det uppenbara kunskapsluckor hos advokaten inom det område som du misstänks för.

Inte specialister

En offentlig försvarare är av naturliga orsaker oftast inte specialist inom ett specifikt område. Om du är misstänkt för ett grövre brott som kräver specialkunskaper inom ett visst område av lagen kan det därför vara läge att anlita en advokat med sådana kvalifikationer, exempelvis familjerätt eller ekobrottslighet

Skaffa försvar så fort som möjligt

Se till att få en offentlig försvarare redan när du blir kallad eller intagen till förhör. De första förhören hos poliser är oftast de viktigaste och vad som sägs här kan ha stor utgång för resten av rättegången. Är du kallad, ring polisen innan och förklara att du vill att en offentlig försvarare tilldelas dig och sitter med vid förhöret. Se även till att du får lite tid innan förhöret att tala med advokaten. En erfaren försvarare ser till att dina rättigheter tillgodoses i de här frågorna.

Vill du kontakta en bra offentlig förvarare så rekommenderar vi detta företag: www.offentligförsvarare.se

Arbetet som advokat

28 okt 2017

Ofta tror man att försvarsadvokater bara arbetar i rättegångar och muntligt försvarar sin klient. Det här är bara delvis sant, då en stor del av en försvarsadvokats arbetstid spenderas utanför rättegången och framför skrivbordet. Advokater kan helt enkelt göra mycket annat också, till exempel att arbeta med affärsjuridisk rådgivning. Som i övriga juristyrken har advokaten en uppgift att se till att så han eller hon företräder sin klients intressen enligt lag och god sed.

Den som funderar på att bli advokat möter sannolikt en god arbetsmarknad. Arbetsmarknaden är i balans i stora delar av landet och i till exempel Stockholm är efterfrågan på advokater högre än tillgången. Det här gör att den som är utbildad advokat har stora friheter i att välja bostadsort, oavsett om det är Stockholm, Göteborg eller Malmö man vill bo i.

Arbetsuppgifter

Den vanligaste inriktningen för advokater idag är affärsjuridik. Det är också mycket vanligt att försvarsadvokater arbetar med brottmål, och det är oftast det som yrkesgruppen förknippas med. Här ger vi exempel på områden som advokater kan arbeta i och vad de gör.

Affärsjuridik

Advokater som arbetar med affärsjuridik hjälper till exempel med att granska och att tolka avtal. Vidare kan en arbetsuppgift vara att upprätta ett nytt avtal eller ett köpekontrakt. De kan också jobba med rådgivning, till exempel vid en överlåtelse eller en uppstart av ett nytt företag. Inte sällan för de både skriftliga och muntliga förhandlingar med uppdragsgivarens motpart.

I rättegången

I rättegångar arbetar försvarsadvokater med att försvara misstänkta brottslingar. Även om det muntliga försvarandet är en väsentlig del av en försvarsadvokats arbetsuppgifter, tillbringas en del tid bakom skrivbordet. Det handlar till exempel om att ta del och granska förundersökningsprotokollet och annat material som framkommit i utredningen. Vidare förs samtal med klienten om fallet och brottet i fråga.

En annan stor del av arbetet som en försvarsadvokat gör är att söka fram de rättsregler som finns kring brottet. Man tittar även på praxis, hur man tidigare har dömt i fall som liknar det aktuella fallet i fråga. Att känna till rättsregler och praxis är nödvändigt för att kunna försvara klienten på ett korrekt sätt.

Något annat som en försvarsadvokat gör är att förhöra vittnen och andra parter för sin klients talan. Just förhörandet är något som de flesta förknippar försvarsadvokater med, inte minst efter att ha sett filmer där detta förekommer.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för advokater ser för närvarande god ut. Enligt Arbetsförmedlingen råder det balans i stora delar av landet, till exempel i storstäder som Malmö och Göteborg. I Stockholm råder dock en ”liten” konkurrens om jobben. Oavsett om man vill senare vill arbeta i Malmö, Göteborg, Stockholm eller någon annan del av landet har man goda möjligheter att hitta ett arbete.

Vad innebär en vårdnadstvist?

8 sep 2017

Om man ser till en skilsmässa så är det i sig en jobbig process som är känslomässigt påfrestande för både parterna. Det vill säga; har man en gång bytt ringar med varandra så har man också gjort detta med en förhoppning om att resterande delen av livet också ska spenderas tillsammans. Då detta sedan – av någon anledning – inte fungerar så blir det hela både uppslitande och väldigt jobbigt. Dock – en skilsmässa innebär sällan slutet och även om den är jobbig så finns det alltid möjlighet att ta sig vidare. Det som man dock ska ha i åtanke gällande det känslomässiga och jobbiga som kommer med en skilsmässa är att den blir än mer påtaglig om det finns barn inblandat i äktenskapet och speciellt om man som förälder inte kan komma överens om hur vårdnaden av dessa ska se ut.

Är man gift så har man per automatik gemensam vårdnad om sina barn – skiljer man sig så måste man också lösa denna fråga i och med att man inte kommer att dela hem. I de flesta fall så fortsätter man även efter en skilsmässa med denna lösning; man delar på vårdnaden och låter barnen bo enligt uppgjorda scheman – varannan vecka hos mamma, varannan hos pappa – och det är också den typ av vårdnad som rekommenderas sett ur barnens perspektiv. I några fall så leder tyvärr en skilsmässa till att den ena föräldern stämmer den andre, ansöker om ensam vårdnad och därmed har också en vårdnadstvist tagit sin början.

Lös en vårdnadstvist med samarbetssamtal

En vårdnadstvist handlar alltså om att föräldrarna inte kommer överens om vårdnaden och där den ene ansöker om ensam sådan – en väldigt jobbig process som sällan slutar på ett bra sätt; åtminstone inte om man ser det hela ur barnens perspektiv. För – ett barn saknar nämligen förmågan att dra korrekta slutsatser och kan tro att en vårdnadstvist handlar om att ingen vill ha dem snarare än att föräldrarna bråkar om dem. Därför har också en vårdnadstvist en förmåga och potential att skapa själsliga sår hos barnen som följer dem genom hela livet. Kort sagt – en vårdnadstvist är något som man som förälder till varje pris ska försöka undvika, för sina barns skull.

Dock: i vissa fall så måste en vårdnadstvist äga rum och detta om den ena föräldern visat sig vara direkt olämplig som vårdnadshavare – om fadern exempelvis är tung narkoman, yrkeskriminell, pedofil eller lider av någon allvarlig psykisk sjukdom så är naturligtvis inte detta en miljö där man ska ha sina barn. Där måste en vårdnadstvist och en dom om ensam vårdnad ske och äga rum.

Vid de andra fallen – de ”vanliga” skilsmässorna som sker – så måste man dock göra sitt bästa för att lösa detta innan det går så långt som till Tingsrätten. Varje kommun är därför skyldiga enligt lag att erbjuda föräldrar i en vårdnadstvist hjälp i form av ett samarbetssamtal. Detta innebär att man tillsammans med professionell hjälp – under några tillfällen, så många som behövs – får sitta ned och samtala fram en lösning. Samarbetssamtal brukar fungera väldigt bra och har förhindrat att vånga tvister hittat en lösning innan de når Tingsrätten. I grund och botten handlar allt om barnen och ibland är några civiliserade samtal det som krävs för att man som förälder ska inse detta.

Här kan du läsa mer om vårdnadstvister.

← Äldre inlägg

 • En guide till rättsskydd

  Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.