Dags att ansöka om ensam vårdnad

Att ansöka om ensam vårdnad kan kännas skrämmande, men tyvärr är det ibland det bästa man kan göra för sitt barn. Här reder vi därför ut hur en ansökan går till och vilken hjälp du kan få på vägen.

Idag är det vanligast att föräldrar har gemensam vårdnad om sina barn. Det innebär att bägge föräldrar är delaktiga i beslut som rör barnet, till exempel vad gäller boende, skola, sjuk- och hälsovård. Ensam vårdnad innebär å andra sidan att endast en av föräldrarna har rätt att fatta dessa beslut. Gemensam vårdnad anses ofta vara det ultimata, men det är tyvärr inte alltid möjligt eller ens lämpligt. Ett exempel på en situation då du kan behöva ansöka om ensam vårdnad är om du lever i ett våldsamt förhållande. Det kan röra sig om att din partner utsätter dig och/eller dina barn för övergrepp eller på något annat sätt utsätter er för fara.

Hur ansöker man om ensam vårdnad?

Om du har beslutat dig för att ansöka om ensam vårdnad finns det olika sätt att gå tillväga. Enklast är det om ni är överens och den andra föräldern frivilligt går med på det. Då vänder ni er till socialtjänstens familjerättsenhet för att kunna skriva ett avtal. Om ni däremot inte kommer överens finns två vägar att gå. Den första är att vända sig till kommunens familjerätt för att få hjälp med att komma överens om beslutet. Fungerar inte det måste man lämna in en stämningsansökan till tingsrätten där man kräver ensam vårdnad. Detta startar en så kallad vårdnadstvist. För att kunna kalla till en första förhandling ber tingsrätten socialtjänsten om ett yttrande i fallet och en fördjupad utredning kan startas. Tingsrätten kommer med det slutgiltiga beslutet.

Få stöd och hjälp i processen

Att ansöka om ensam vårdnad kan vara en väldigt påfrestande och jobbig process där det kan uppstå många frågor och funderingar. Genom att skaffa ett juridiskt ombud som kan det här med familjerätt kan du få stöd och råd. Då har du dessutom någon som bistår med erfarenhet, kunskap och empati i rätten. En advokatbyrå kan dessutom medverka i samtal med partnern och även fungera som medlare för kommunikationen mellan er om det skulle behövas. En advokat kan hjälpa dig med allt från överklaganden till att sammanställa bevis inför rättsfallet. Viktigast av allt är att barnets bästa står i centrum för alla beslut som fattas i en vårdnadstvist. Vi rekommenderar att läsa mer på denna sajt: https://sörmdal.se/

15 Mar 2020

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.