Vad gäller i förhållandet arbetsgivare och anställd?

Det som styr vad som ska gälla mellan arbetsgivare och anställda kallas arbetsrätten. Den styr de flesta frågor kring anställningar och är en viktig kunskap för chefer och HR-personal.

Arbetsrätten inkluderar frågor som till exempel kollektivavtal, LAS, lagen om anställningsskydd, anställningsformer och vilka regler som gäller vid uppsägning. Utbildning i arbetsrätt är viktig kunskap för alla som arbetar med personalfrågor och är en fördjupning i ämnet. Är du själv i ledande ställning eller har personer som jobbar med personalfrågor på arbetsplatsen, är en kurs i arbetsrätt ett bra komplement för att bedriva en god personalpolitik på jobbet. Om personalen blir bemött med respekt för de lagar och regler som finns, kommer de uppfatta arbetsplatsen som seriös och känna respekt och tillit. Personalens tillit är en viktigt resurs.

Vad ingår i utbildningen?

Utbildningen i arbetsrätt har fokus dels på hur arbetsrätten ser ut i Sverige, men också i våra nordiska grannländer. Jobbar du i ett företag med verksamhet i Skandinavien, och är chef eller har HR-ansvar, är detta viktig kunskap. Det finns stora skillnader mellan länderna Sverige, Danmark, Finland och Norge när det kommer till arbetsrätt, även om länderna kan likna varandra en hel del i övrigt. Kursen i arbetsrätt fokuserar på skillnader och likheter genom praktisk vägledning. Det är inom områden som till exempel regler för rekrytering, hur övertalighet ska hanteras, semesterfrågor och när arbetsgivare och facket ska samråda. Hur hanteras svåra fall? Fall där den anställde inte utför sina arbetsuppgifter? Frågor kring GDPR gås igenom, samt dataskyddsförordningen.

Ett företag med olika regler för personal ställer höga krav på ledningen

Ett globalt företag, eller åtminstone ett företag som opererar inom Skandinavien, ställer större krav på ledningen och HR-personal, beroende på skillnaderna i de olika ländernas arbetsrätt. En utbildning i arbetsrätt med fokus på de nordiska grannländerna genomförs i samarbete med en världsomspännande advokatbyrå med stora erfarenheter på området. Med en god insyn i vad som gäller i de olika länderna kan ledning och personalchefer känna sig trygga, i ibland svåra frågor. I synnerhet om det kommer in frågor som rör andra kontor, i andra länder.

Att som anställd känna och se att ledningen känner till och följer respektive lands arbetsrätt är också en trygghet. Om en anställd tjänstgör en tid på ett annat kontor, i ett grannland, kan skillnaderna i arbetsrätt bli tydliga både för den anställde och för ledningen. En gedigen kunskap i ämnet blir omistlig.

28 Jun 2020

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.