Vad är en vårdnadstvist?

Idag är det vanligt att föräldrar skiljer sig. Det är en jobbig tid både känslomässigt och praktiskt när det sker. För att skapa den bästa möjliga situationen för barnen behövs samarbete.

Vuxna människor förväntas att kunna ta stora beslut rörande sina egna liv. Så är också oftast fallet! Inte sällan innebär de beslut man som vuxen behöver ta, även konsekvenser för andra människor. Ibland är detta till nytta för alla, andra gånger inte. Alla får ta ansvar för sina egna liv. Situationen är inte riktigt densamma när det finns barn inblandade. Som vuxen och som förälder behöver man fatta beslut även rörande de egna barnen. Detta sker naturligtvis dagligen när det gäller många frågor. Dock är en separation en större händelse i barnets liv och något de inte själva har inflytande över. Följaktligen måste speciella ansträngningar till för att åstadkomma bästa möjliga situation för dem.

Läs mer om vårdnadstvist i Helsingborg.

Samarbete och brist på detsamma

Utgångspunkten i alla situationer ska vara den att barn har rätt till båda sina föräldrar. Detta är det som man arbetar och strävar efter. Hur man sedan delar upp boende och umgänge får man fundera ut och förhandla fram. Det är inte föräldrar som har rätt till barnen utan tvärtom, barnen har rätt till sina föräldrar. Tyvärr misslyckas åtskilliga föräldrar ganska totalt när det gäller att samarbeta runt de gemensamma barnen. Ofta handlar det om svårigheter att kommunicera med den andra föräldern. Skulle det visa sig att samarbetet till slut havererar helt kan en förälder lämna in en stämningsansökan. En situation där samarbetet runt gemensamma barn inte alls fungerar kan exempelvis handla om att en förälder har ett aktivt missbruk. Det kan också vara så att det förekommer psykiskt och/eller fysiskt våld.

Hur fungerar processen?

En process börjar med ett interimsbeslut. Där bestäms hur vårdnad och umgänge ska se ut fram tills dess att ett slutgiltigt beslut har tagits. Därefter kommer en vårdnadsutredning att påbörjas. Hemförhållanden granskas och man försöker avgöra om det finns skäl till att en förälder ska få enskild vårdnad. I de fall där man med hjälp av utredning kommer fram till att enskild vårdnad är det rätta betyder detta inte nödvändigtvis att umgängesrätt nekas. Om du är i en svår situation och behöver inleda en process är det oerhört viktigt att du har ett juridiskt ombud med rätt erfarenhet av vårdnadstvister. För en privatperson utan tidigare kännedom om processen är det oerhört jobbigt utan rätt stöd. Ta hjälp!

5 Sep 2020

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.