Tvist mot ett försäkringsbolag?

Kan man vinna en tvist mot ett försäkringsbolag? Det som skiljer försäkringsrätt mot andra områden inom juridiken är att många tvister avgörs i domstol. Driver du som privatperson en process gällande ersättning från ditt försäkringsbolag så kan du således inte räkna med att nå en förlikning - du bör ställa in dig på att resan blir längre än så. Det gör att du också bör anlita en jurist inom försäkringsrätt.

Försäkringsbolag är vinstdrivande företag som inte vill betala ut pengar i onödan. Det är den infallsvinkeln man måste ha som privatperson och detta även i ett rent preventivt syfte. Med det senare menar vi att många agerar för blåögt i samband med att man skriver under sitt avtal och löser en försäkring.

Man tror sig ha en heltäckande försäkring, men i själva verket så är det en försäkring med stora hål, luckor och brister. Dessa blir tydliga då man ställer krav på ersättning och där avtalet man signerat granskas under lupp. Låt oss vara diplomatiska och säga att det sällan är till fördel för privatpersoner. Avtalen utformas ur försäkringsbolagens synvinkel och det innebär att det ofta finns finstilta detaljer, språkliga krumelurer och ord som få utanför juridiken förstår. Man skriver under i god tro - och det är också det stora felet man gör.

Rent moraliskt så kan du ha rätt till ersättning, men rent juridisk så har du det inte. Det är en svår sak att smälta. Ett råd är därför att låta en sakkunnig - gärna en jurist inom försäkringsrätt - läsa igenom försäkringsavtalet innan du signerar det. Var inte så godtrogen!

Rätt jurist inom försäkringsrätt ökar chanserna

Det man emellertid måste göra skillnad på är de fall som inte är lika solklara. Det finns många exempel på där privatpersoner de facto vunnit en tvist mot ett försäkringsbolag. Det handlar nämligen till mångt och mycket om tolkningar av samma fråga - ärenden blir ofta komplexa och svåra att lösa som en följd av detta: alla fall är unika och även om man kan dra paralleller till liknande fall och ärenden så måste man också se att det nästan alltid finns utrymme för tolkningar.

Det innebär att du definitivt kan ha en chans att se att du får ersättning och sedermera också en upprättelse. En sak är åtminstone klar: ditt försäkringsbolag - oavsett vilket - kommer inte att ge ut några allmosor och du kommer inte att få någonting gratis. Du måste ha hjälp och du måste anlita en jurist som kan föra din talan. Försäkringsrätt är det område som din jurist bör ha som specialitet.

Kostnaden kan täckas av din hemförsäkring

En liten paradox kan uppkomma i samband med försäkringsrätt och tvister inom detta. Om du anlitar en jurist så kan nämligen kostnaden för denne komma att finansieras av försäkringsbolaget - via din hemförsäkring och genom det rättsskydd som inkluderas i denna. Hur mycket och inom vilket tak - och om det gäller för just den tvisten - bör du kolla upp innan du går vidare. Men, det finns definitivt en möjlighet.

I övrigt då? Ja, du bör vara beredd på att det kommer att ta tid att lösa en tvist. Förvänta dig ingen förlikning och försök att vara rimlig gällande dina krav. Du ska inte försöka göra någon vinst - du ska ha den ersättning du anser dig ha rätt till, enligt den tolkning du gjort. Ta även hjälp av din jurist med att hitta liknande ärenden och bygg upp en strategi utifrån hur domarna i dessa fall sett ut.

Samla även på dig så mycket bevis du kan. Alla samtal, alla mail och alla kvitton kan ha betydelse. Den jurist inom försäkringsrätt du anlitat kommer att vara den som leder vägen framåt: rätta dig efter de råd som denne ger - han sitter på kunskapen. Vi tipsar att läsa mer på denna webbsida: https://www.försäkringsrätt.com

8 May 2020

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.