Välj rätt advokat i Göteborg

Vid misstanke om ett brott som kan ge ett fängelsestraff om minimum sex månader så har man rätt till en offentlig försvarare. Skulle du exempelvis bo i Göteborg och misstänkas för ett narkotikabrott som potentiellt skulle kunna ge dig ett fängelsestraff motsvarande exempelvis ett år så har du rätt att få en advokat som företräder dig.

Det är också något som du själv inte behöver betala för - en offentlig försvarare bekostas genom statliga medel, men med förbehållet att om du skulle förlora målet så kan du också bli återbetalningsskyldig.

Vilken advokat blir då utsedd att företräda dig och agera offentlig försvarare i Tingsrätten i Göteborg? Den frågan har inte ett givet svar. Först och främst så kan rätten utse en advokat till dig; en advokat hemmahörande i Göteborg och som du kan välja som din försvarare. Ordet välja är viktigt i sammanhanget. För, tvärtemot vad många tror så äger man som misstänkt rätten att välja sin advokat. Skulle du ha egna önskemål så står det dig fritt att välja en annan advokat. Denne behöver heller inte ha Göteborg som hemstad - vet du om en annan advokat i exempelvis Stockholm så kan du välja denne. Skulle han/hon svara ja så finns det egentligen inga hinder för att rätten inte skulle bevilja dina önskemål.

Som en parentes - och som svar på en vanlig fråga - så kan vi säga att det är därför exempelvis Leif Silbersky kan synas i högprofilerade fall där den misstänkte saknar ekonomiska medel. Många undrar hur en misstänkt kan ha råd med denne stjärnadvokat - svaret ligger i att kostnaden, rent initialt, täcks av staten och där den misstänkte, vid en fällande dom, betalar staten pengar; inte Leif Silbersky. Dennes arvode är redan betalt.

Att själv få välja advokat i samband med misstanke om ett brott är en viktig del av hela vårt rättssamhälle. Vi har rätt att få bästa möjliga försvar och vi är alla lika inför lagen. Hur skulle det se ut om pengarna avgjorde vilket försvar man kan anlita? Det handlar om rättvisa och det är ett tecken på att Moder Justitia verkligen har ögonbindeln på sig.

Kan jag byta advokat under resans gång?

Vid val av advokat så rekommenderas att man ser till både kompetens och till personkemi. Den advokat du väljer kommer att vara din trygga punkt i en tid av storm. I vissa fall - vid misstanke om allvarligare brott - så kommer advokaten att vara din enda kontakt med omvärlden och ett ombud till vänner och familj. Därför är kemin mellan er viktig och du ska känna ett absolut förtroende för att ditt försvar ligger i trygga händer.

Man kan även byta advokat. Skulle du känna att din offentlige försvarare inte sköter sitt jobb eller lägger upp en strategi för ditt försvar som du inte står bakom så kan du välja att söka en ny advokat. Det sker via en skriftlig ansökan till rätten och det är relativt vanligt. Det är emellertid inte säkert att din ansökan beviljas: Rätten ställer de skäl du angivit mot de kostnader som ett byte av advokat skulle medföra. I många fall avslås en sådan begäran och därför är det än viktigare att välja rätt advokat redan från start.

 

18 Feb 2020

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.