Får man fängelse för narkotikabrott?

Lagen är ganska tydlig när det kommer till narkotikabrott. Det är olagligt att ha med att göra med narkotika. Det är förbjudet att tillverka narkotika, att köpa narkotika för att sälja vidare, att bearbeta narkotika på något sätt, förvara narkotika åt någon annan. vidare är det förbjudet att bjuda ut narkotika för försäljning, förmedla kontakter mellan köpare och säljare och att på något sätt främja narkotikahandel. Skulle man bli skyldig till något av detta kan man få fängelse i högst 3 år. Det som inte är olagligt är att missbruka narkotika, vilket är lite märkligt eftersom ett bruk, eller missbruk av narkotika, ju innebär att man måste äga det för att kunna bruka det. Så har man narkotika i kroppen , är det inte olagligt.

Man skiljer på ringa och grovt narkotikabrott

Det ringa narkotikabrottet brukar handla om att man kanske har en mindre del narkotika i sitt hem, eller bland sina saker (innehav). Då brukar man oftast få böter om man blir skyldig till detta. Grovt narkotikabrott brukar ge fängelser i högst tre år, och för att blir dömd till fängelse för grovt brott innebär det som oftast att man har hanterat stora mängder narkotika, så pass mycket att man inte kan förvänta sig att man ska ha allt det till egen bruk. Allt är väldigt beroende på om man har haft kontakter, om polisen kan bevisa att man har en historia av narkotikaförsäljning och andra omständigheter.

Alla behöver en duktig advokat

Oavsett hur det är eller har varit, behöver alla som blir misstänkta för narkotikabrott alltid en advokat som kommer och underlättar för att kunna bevisa sin oskuld. En advokat visar på brister i polisens misstankar och deras utredning och ser till så att lagen följs och att ingen fuskar med den som blir misstänkt. De är ju mycket viktigt för en rättsstat som Sverige, att allting går rätt till. Även misstänkta och även skyldiga har rättigheter som ska tas till vara och det är alltid en advokats uppgift att se till så att rättigheter respekteras och att den som är misstänkt får all hjälp och moralisk och juridiskt stöd som den behöver. En advokat som är duktig bör ha god erfarenhet och kunskap, just om olika narkotikabrott och vad som brukar föregå en rättegång om narkotikabrott och hur polisen brukar arbeta. Den personen bör vara kompetent och kunna tänka klart och redigt, kunna tänka analytiskt och logiskt och samtidigt vara kreativ och självständig. Här kan du läsa om en sådan: https://www.narkotikabrott.nu.

20 Jul 2019

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.