Ger hemförsäkringen rättsskydd?

Ger hemförsäkringen rättsskydd? Vi kan alla riskera att hamna i en tvist med en annan person och i och med detta också vara i behov av ett juridiskt stöd. Det kostar pengar att ha en advokat- eller en jurist vid din sida och då tvister sällan blir lösta på ett snabbt sätt så kan det dessutom handla om en längre tid och således om ganska höga kostnader. Vem betalar?

För de allra flesta så finns lösningen i hemförsäkringen. I den så finns det inkluderat ett rättsskydd som täcker en stor del av kostnaderna som kan uppkomma i samband med en tvist. Hur mycket som rättsskyddet täcker är varierande och beror på vilken typ av hemförsäkring man tecknat och här brukar de flesta försäkringsbolag använda sig av tak för hur höga kostnader som täcks.

Det är alltid bra att se över detta i samband med att man tecknar sin hemförsäkring. Rättsskyddet är en punkt som är viktig. Som sagt: man kan hamna i ett tvistemål då man minst anar det.

Det är även viktigt att se vilka typer av tvister som inkluderas och som rättsskyddet gäller för. En tumregel är att tvisten ska vara av det slag att den kan prövas i Tingsrätten eller i någon annan rättslig instans. Vi ska även säga att rättsskyddet sällan gäller för tvister mellan tidigare äkta makar eller samboende. Det kan dock vara giltigt och användbart om tvisten i fråga rör barnen och där två äkta makar hamnar i en vårdnadstvist.

Teckna en hemförsäkring och påbörja ett tvistemål?

Vissa tvister kan man kanske ana att de kommer att inträffa. Om det exempelvis finns en risk att en närstående börjar bli gammal och snart kommer att avlida så kan en arvstvist ligga i horisonten. Man kanske inte kommer överens med den övriga familjen och saknar kommunikation - men där man har rätt till en del av arvet och är i behov av en juridisk kunnig person för att få detta.

Det vi ponerar här är att man vet att den arvstvist kan inträffa och att man, i och med detta, väljer att teckna en hemförsäkring enbart i syfte att få ta del av rättsskyddet och därmed också ha en bättre chans att vinna ett framtida mål.

Är detta möjligt? Nej, det fungerar inte riktigt så. För att kunna använda sitt rättsskydd så krävs det att man haft en giltigt hemförsäkring i två års tid och där det handlar om en obruten sådan tid. Du kan således inte spekulera i en framtida tvist och lösa en mer lukrativ hemförsäkring - är taket för rättsskyddet är högre - enbart för att ge dig en bättre möjlighet att vinna ett tvistemål.

Två år är den gräns som de flesta försäkringsbolag satt upp, men däremot så behöver du inte ha använt samma försäkringsbolag genom hela tiden. Du ska ha haft en hemförsäkring i två års tid utan uppehåll - men det kan har varit två olika försäkringsbolag som du använt sig av.

Finns det andra alternativ?

Om man då saknar en hemförsäkring och således inte har något rättsskydd att använda för att betala arvodet som en jurist eller en advokat begär - innebär det att man måste betala allt ur egen ficka? Inte nödvändigtvis.

Det finns en möjlighet att ansöka om rättshjälp och där staten täcker kostnaderna. Detta är emellertid en lösning där den egna ekonomin är det som avgör kring huruvida en ansökan godkänns eller avslås. För att beviljas rättshjälp så får man inte ha en ekonomiskt underlag som överstiger 260.000 kronor per år. Detta underlag baseras och räknas ut genom en formel där man ser över inkomst, förmögenhet, skulder och försörjningsbörda. Detta gör att de flesta ansökningar de facto avslås.

Den bästa lösningen och den säkraste vägen till ekonomiskt stöd i samband med en tvist är att alltid se till att ha en giltig hemförsäkring där man noggrant läst igenom hur rättsskyddet ser ut.

14 Sep 2020

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.