När ska målsägandebiträde anlitas?

När livet ibland tar oväntade vändningar är det ofta svårt att veta vilket nästa steg ska bli. Handlar det om att du blivit utsatt för ett brott behöver du någon kunnig person vid din sida.

Det är inte alla av oss som kommer att bli utsatta för ett brott under vår livstid. Det finns å andra sidan heller inga garantier som säger att det inte kommer att hända. Livet fungerar helt enkelt inte så. Det går inte att leva ett fullödigt liv inlindad i bomull eller ständigt ängslig. Vad som är en vettig strategi är att ta reda på lite om vad som gäller om en sådan situation skulle inträffa. Troligen har många av oss hört ordet målsägandebiträde men sedan inte vidare reflekterat över vad detta står för. Att det hela rör sig inom området juridik förstår vi. Men vad gör en sådan person?

Ett målsägandebiträdes arbetsområde

Hjälp av ett målsägandebiträde kan du alltså få om du blivit utsatt för ett brott. När brottet rubriceras som ett våldsbrott eller ett sexualbrott har du som brottsoffer rätt till ett sådant. Den som arbetar med dylika uppgifter är antingen advokat eller biträdande jurist i en advokatfirma.

Som beteckningen antyder är uppgifter att hjälpa och ge råd till den som utsatts för ett brott. För att man ska ha rätt till denna hjälp krävs det att brottet ska ha fängelse med i straffskalan. Hjälpen ges vanligen inom ett flertal områden och syftar alltid till att tillvarata målsägandens intresse. Det kan exempelvis handla om stöd vid polisförhör. Därefter hjälper personen till genom hela förfarandet, genom rättegång och dom. Ofta handlar det också om skadeståndstalan som är en viktig bit i rättvisan för ett brottsoffer.

Om man inte själv utsatts för brott men man är nära anhörig till någon som bragts om livet kan man också få hjälp med ett målsägandebiträde.

Kan jag själv välja vem som ska representera mig?

Om inte mycket speciella omständigheter råder är det målsäganden själv som bestämmer vem som ska biträda hen. Är det så att man själv inte önskar någon speciell person får man hjälp av ett målsägandebiträde som utses av domstolen. Oberoende av om du själv valt ett ombud eller fått ett ombud utsett åt dig är hjälpen kostnadsfri för brottsoffret. Det är staten som ersätter kostnaderna. Om förövaren fälls kan denne däremot tvingas betala den kostnaden. Du har rätt till en bra jurist.

Advokat Salmi & Partners i Stockholm och Göteborg kan anlitas som målsägandebiträde.

15 Apr 2020

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.