Blev inte familjelivet som du tänkte dig?

I en vårdnadsförhandling beslutas det vem av föräldrarna som får vårdnaden av barnen. Gemensam vårdnad är ofta att föredra, men när det inte är möjligt kan det bli aktuellt med ensam vårdnad.

Livet kan vara ohyggligt grymt på många sätt och vis. Ofta är det orättvist på de mest ironiska sätt som finns. När du träffade din partner och ni bestämde er för att skaffa barn och familj hade ni säkert en vision ni såg framför er. Ibland blir det inte som man tänkt sig. Ibland kommer livet emellan och det är inte möjligt att leva tillsammans. När man som föräldrar på västkusten separerar eller skiljer sig uppstår en juridisk fråga om vårdnad i Göteborg för era barn i fråga. Ofta, tillsammans med juridiska ombud, förhandlas det om hos vem barnen ska bo och vilket inflytande föräldrarna ska få ha i sina barns liv. Det absolut vanligaste är att man beslutar om delad vårdnad, även kallad gemensam vårdnad. Då har föräldrarna lika mycket att säga till om i barnens liv och man har en plan för att barnen bor hos båda föräldrarna.

Om föräldern inte bedöms lämplig

Ibland bedöms en förälder inte vara lämplig att ha vårdnaden om sitt barn. Det kanske finns missbruk eller våld med i bilden. Då kan tingsrätten besluta om att ge en av föräldrarna ensam vårdnad. Då är det den föräldern som barnen bor hos på heltid och den föräldern som får information och tar besluten om barnens angelägenheter.

8 Dec 2020

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.