Så ser rättsskydd ut vid misstanke om brott

Rättssystemet i Sverige är byggt på att en tingsrätt, eller hovrätt ska döma en person efter bevis som inte lämnar något utrymme för tvivel att den som pekas ut av åklagaren är skyldig till brottet. "Utan rimligt tvivel", så lyder lagtexten. Det innebär att en åklagare måste ha riktigt bra bevis på att den som är skyldig har gjort sig skyldig till brottet. 

Därför är advokater viktiga

Tyvärr händer det då och då, att oskyldiga utpekas som skyldiga även när det saknas bevis. Vi har flera exempel på sådana fall; fall som har uppmärksammats av media, då det är journalister som har kunnat leda i bevis att vissa personer är oskyldiga. Här tänker vi på fallet med Joy Rahman, bröderna som bedömdes ha mördat lille Kevin, Kaj Linna, och många fler. Alla de är bevis på att det trots allt händer att oskyldiga blir dömda för ett brott som de inte har begått, och att tingsrätten har dömt dem som skyldiga trots att de inte har utfört brottet. Det är därför försvarsadvokater är viktiga. Hade de som blev dömda för ett brott som de inte har begått, haft riktigt duktiga advokater kanske de aldrig hade blivit utpekade som skyldiga när de bevisligen var oskydliga.

Så kan ett fall gå till

Säg att du är ute och har riktigt roligt en kväll ute på stan. Alkoholen flödar och du är ute med dina kompisar och ni roar er. Plötsligt ser du en av dina kompisar som har hamnat i ett slagsmål, och du vill hjälpa din kompis. Du tar dig fram till slagsmålet och försöker gå emelllan din kompis och den som slår kompisen. Tyvärr är det du som får ett knytnävsslag i magen och i rena rama självbevarelsedriften slår du tillbaka. Tyvärr råkar polisen komma precis när du gör det och ser bara att det är du som slår en person. 

Nu behöver du en duktig advokat

De tar med dig till polisstationen och låser in dig. Du blir misstänkt för misshandel, när det i själva verket är den andra personen som slog din kompis och som slog dig. Du försvarade bara dig själv, och det får man göra. Det är då som du behöver en riktig duktig advokat som kommer till din hjälp. Får du en duktig advokat, kan den personen övertyga polisen om att det bara var ett försvar från din sida som de såg, och att det inte är du som är skyldig till slagsmålet eller för misshandeln.

20 Jun 2019

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.