En fastighetsjurist har ett brett arbetsområde

En fastighetsjurist utför en rad olika juridiska uppdrag. Många förknippar fastighetsjuridiken med stora bolag, krångliga fastighetsöverlåtelser och omfattande kommersiella byggentreprenader. men en fastighetsjurist gör betydligt mer än så.

Fastighetsjuridik kan lika ofta handla om olika frågor som både privatpersoner och bostadsrättsföreningar kan komma i kontakt med till vardags. Det kan handla om frågor i både mindre och större skala. En fastighetsjurist bör behärska alla sidor av området, det kan handla om en mängd olika frågeställningar och det kan även variera om det kommer att behövas en domstolsprövning eller inte.

Viktigt med juridisk kompetens i fastighetsfrågor

En fastighetsjurist kan hjälpa till med alla de olika detaljer och frågeställningar som kan dyka upp i samband med bostads- och fastighetsaffärer. Allt från föreningsjuridik till hyresrättsliga frågor - och allt däremellan kan dyka upp. Konsumententreprenader, försäkringsfrågor, frågor som gäller undersökningsplikt vid överlåtelse, skattefrågor – handlar det om bostadsaffärer.Området kan även ibland benämnas bostadsjuridik om det är den typen av frågor som det handlar om i första hand.

Företräder ofta bostadsrättsföreningar

Många fastighetsjurister företräder på daglig basis bostadsrättsföreningar med rådgivning över ett brett område: upphandling om stambyten, byggen av balkongen eller vindar. Hur man skriver avtal och hjälp vid tvister för medlemmar och hyresgäster är andra frågor där det ofta krävs fastighetsjuridisk kompetens. En fastighetsjurist kan dessutom vara till mycket god hjälp inför och vid föreningsstämmor, där det är viktigt att alla skrivningar och dokument håller på ett juridiskt plan.

Hjälper till med tydliga formuleringar i stadgar

Ett vanligt juridiskt problem som kan uppstå mellan medlem och styrelse i en BRF är hur stadgarna är formulerade. Ansvarsfrågor är inte alltid enkla att uttolka och de uppfattas ofta helt olika av medlemmen och styrelsen. I ett sådant läge kan en fastighetsjurist bistå i den aktuella tvisten och dessutom förebygga framtida problem genom att skapa tydlighet i stadgarna och i kommunikationen mellan parterna. En erfaren jurist inom fastighetsfrågor kan bistå med hjälp av skapa med tydliga och lättförståeliga stadgar som kommer att gynna alla parter på lång sikt.

Viktigt med en oberoende expert

Det kan också vara mycket viktigt att anlita en fastighetsjurist som är oberoende i förhållande till de stora medlemsföreningarna, exempelvis HSB. Många efterfrågar en jurist som är oberoende till föreningens ekonomiska och tekniska förvaltare. Anlitar man en sådan fastighetsjurist så är chansen stor chans att det juridiska arbetet kommer att utföras på ett opartiskt och proffsigt sätt som är fördelaktigt för alla. Har man tänkt att göra det så tipsar vi att läsa mer på denna hemsida: https://www.fastighetsjuriststockholm.se/

1 Jul 2020

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.