Aktieägaravtal – skydd för delägare

Ett onoterat bolag som har fler än en ägare, bör upprätta ett aktieägaravtal. Ta hjälp av en advokatbyrå som har bred erfarenhet av frågor kring bolagsrätt.

Det är lätt att bli entusiastisk i samband med uppstart av ett bolag. Du är övertygad om att affärsidén är hållbar och du ser ditt nystartade bolag som ett framtida livsverk. Men det är inte alltid lätt att göra prognoser. Det erforderliga utvecklingsarbetet tar längre tid och framför allt räcker den ursprungliga finansieringen inte hela vägen.

Bolaget behöver mer kapital och någon bank ställer inte upp med lån utan säkerhet. Hypoteket räcker inte och du behöver ställa upp med borgen och pantsätta din villa. Den risken vill du inte ta. Ett alternativ är naturligtvis att ta in en eller flera delägare i bolaget. Men som grundare till bolaget gäller det att tänka sig för.

Aktieägaravtal – ett regelverk

Företaget du driver vilar helt och hållet på dina idéer. Genom att ta in nya delägare riskerar du att tappa kontrollen över företaget. Du är beredd att minska din kapitalandel men makten i bolaget vill du behålla. Ett sätt är att emittera aktier med olika röstvärden. Med ett aktieägaravtal reglerar du detta.

Du får in nya ägare, men de vill helst tjäna pengar på bolagets värdetillväxt och avyttra aktierna efter en kort tid. Din planeringshorisont är att jobba med företaget fram till din pension. Du vill inte att de andra delägarnas aktier säljs till vem som helst. I ett aktieägaravtal kan du säkerställa det med att exempelvis införa en hembudsklausul.

11 Apr 2023

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.