Sagor med dåliga slut

Som bekant slutar de flesta sagor lyckligt. Inte alla dock, och vi lever inte heller i sagans värld. Många förhållanden tar slut och då finns det problem att reda ut. Vårdnad kan vara ett.

Det är sant att många gifter sig eller blir sambor och sedan lever lyckligt om än inte friktionsfritt i många år. Att leva friktionsfritt är inte heller något idealtillstånd. Det är lika sant att många förhållanden leder till separation varje år och i inte så få fall finns det barn att ta hänsyn till.

För de lyckligt lottade kan allt fortsätta att fungera bra. Föräldrar som inte sätter sina särintressen framför barnens kan samarbeta och skapa en situation där barnen fortsätter vara glada och trygga. Ibland blir det tyvärr inte så. När en av parterna medvetet försvårar samarbetet runt de gemensamma barnen kan det uppstå en situation där man kan söka enskild vårdnad.

Enskild vårdnad handlar inte om umgängesrätt

Grundtanken i svensk lagstiftning är att barnets behov är det primära. Barnen har alltså rätt till sina föräldrar, inte nödvändigtvis tvärtom. En förälder kan ha enskild vårdnad medan den andra föräldern fortfarande har umgängesrätt. Vanliga anledningar till att domstol utdömer enskild vårdnad är att en förälder inte är kapabel pga missbruk eller sjukdom.

Behöver du hjälp i en vårdnadstvist i Varberg? Då ska du starta resan med att hitta en bra jurist med rätt erfarenhet. Ni påbörjar samarbetet med att gå igenom ditt specifika fall. Därefter kan juristen antagligen göra en bedömning och tillsammans bestämmer ni hur ni ska fortsätta.

14 Feb 2021

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.