Konkurs – Så hanterar du situationen på bästa sätt

När man startar ett företag är det oftast med en dröm om att lyckas och nå framgång. Men ibland blir det inte som man har tänkt sig och företaget hamnar i ekonomiska svårigheter som inte går att lösa. Det är en tung och svår situation att behöva ansöka om konkurs, men det finns sätt att hantera den på bästa sätt.

Anlita en erfaren konkursförvaltare

När det står klart att konkurs är den enda utvägen är det viktigt att ta kontakt med en erfaren konkursförvaltare. En sådan person har kunskap och erfarenhet av att hantera liknande situationer och kan guida dig genom processen. Genom att analysera företagets skulder och tillgångar kan konkursförvaltaren hjälpa dig att hitta möjliga lösningar för att undvika konkurs. Ibland kan det till och med vara möjligt att göra en företagsrekonstruktion och fortsätta driva verksamheten.

Fastställ orsakerna till konkursen

Konkursförvaltaren kommer även att hjälpa till med att fastställa orsakerna till konkursen. Det kan handla om bristande lönsamhet, dålig kreditvärdighet eller bristande likviditet. Genom att identifiera problemen kan man lära sig av misstagen och undvika att hamna i en liknande situation i framtiden.

Försök undvika personliga skulder

En annan viktig aspekt att ha i åtanke är att försöka undvika personliga skulder. Om man är ensam ägare till företaget och ansvarar för skulderna kan det innebära en stor ekonomisk börda. Konkursförvaltaren kan ge råd om hur man kan minimera risken för personliga skulder.

9 Jun 2023

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.