När har man rätt till en offentlig försvarare?

Om det brott som man är misstänkt för kan leda till mer än sex månaders fängelse har man oftast rätt till en offentlig försvarare. Detta betyder att det är staten som står för advokatkostnaden.

Sitter man häktad eller är anhållen har man alltid rätt till en offentlig försvarare. Men som brottsmisstänkt har man bara rätt till detta om brottet kan ge mer än ett halvt års fängelse. Det är tingsrätt som fattar beslut om man ska få en offentlig försvarare. I samband med detta har man möjlighet att önska vilken brottmålsadvokat man vill ha. Gör man inte det får man i stället en försvarare utsedd till sig av rätten. Tyvärr är det inte alltid som den personen är specialiserad på brottmål eller är särskilt erfaren. Det är därför det är så viktigt att man själv väljer vem man vill ha till sin försvarare.

Hitta en brottmålsadvokat

Det är inte alltid man känner till namnet på en brottmålsadvokat. Att vara misstänkt för ett brott innebär också för många psykisk press och det kan därför vara bra att ta hjälp av vänner och familj med att hitta en advokat. Genom att söka på internet på exempelvis brottmålsadvokat i Helsingborg, får man upp flera advokatbyråer. På deras hemsidor finns presentationer av deras olika advokater, men det kan även vara bra att dubbelkolla deras namn och erfarenhet hos Advokatsamfundet. När man sedan kontaktar advokaten brukar man först få presentera sitt ärende och advokaten bestämmer sedan om den kan åta sig uppdraget.

13 Mar 2021

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.