Advokat Malmö - tips och råd

Är du misstänkt för ett brott i Malmö? Om brottet i fråga kan leda till fängelse så har du också - i de flesta fall - rätt att få en offentlig försvarare utsedd av rätten. Du kan även i dessa fall lämna in en begäran om vilken advokat i Malmö du vill ska sköta ditt försvar. Det är ytterst sällsynt att en sådan begäran avslås och med detta så öppnar sig också en möjlighet för dig att välja en advokat som du verkligen känner förtroende för.

Genom att man som misstänkt ges en möjlighet att själv välja en advokat från en advokatfirma i Malmö så får man också chansen till bästa tänkbara försvar. Valet bör med detta också vara väl genomtänkt och grundat på exempelvis historik - hur länge har denna advokatfirma i Malmö funnits - och kompetens - hur brukar det gå i de fall de anlitas för? Valet av advokat bör även ske med tanke på att advokaten kommer att fungera som en länk till omvärlden.

Välj rätt advokat för ditt försvar

Sitter man anhållen så blir kontakten med omvärlden ytterst begränsad och den advokat man väljer ska, baserat på detta, också vara någon som man kommer överens med på ett mer personligt plan. Givetvis är kompetensen viktigast, men även de sociala bör vägas in.

Man ska även veta att en advokat kan säga nej till en begäran och göra detta exempelvis som en följd av tidsbrist. Även om du skulle vilja ha ett högprofilerat namn så är det långt ifrån givet att denne har tiden som krävs för att representera dig i rätten.

Kostnaden däremot, den behöver du inte oroa dig för rent initialt. Vårt svenska system bygger på att alla har rätt till ett bra försvar och att detta gäller oberoende av hur ekonomin ser ut. Det innebär att kostnaden för en offentlig försvarare tas av staten - och att du sedan, vid en eventuell fällande dom, betalar tillbaka den kostnaden, eller delar av den. Skulle du bli frikänd så behöver du inte betala någonting.

1 Jun 2023

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.