Juridisk vägledning för att få umgängesrätt

Separerade föräldrar kan ha samarbetsproblem när det gäller gemensamma barn. Kan man själv inte lösa det kan man anlita juridisk expertis som hjälper till att ta upp det i familjerätten.

Att vara separerad förälder innebär många gånger en inre sorg. Det är jobbigt när man bara får träffa och se sina barn varannan vecka, på helgerna eller ännu mer sällan. Som separerad förälder får man arbeta på relationen till sitt barn på ett annat sätt än de som bor ihop.

Att ringa sina barn de dagar man inte träffar dem kan vara ett sätt. Ett bra tips är också att försöka ha en hyfsat bra kommunikation med den andra föräldern i saker som rör barnen.

När samarbetet inte fungerar

Som alla vet är samarbete inte alltid det lättaste. Det är lätt hänt att man hamnar i konflikt med den andra föräldern men då finns det hjälp att få. Om ett samarbetssamtal inte fungerar kan man behöva gå den rättsliga vägen och stämma den andra föräldern. Det är viktigt här att skilja på vårdnad och umgänge. En förälders rätt till umgänge med sina barn väger ofta starkt. Detta oavsett om den andra föräldern har enskild vårdnad eller om det är delad vårdnad. I vårdnadsbegreppet ingår att göra olika övergripande livsval som dyker upp i barnets liv.

Några av de valen är att välja skola för barnen, passinnehav och var barnet ska bo. Ju äldre barnet blir desto större blir även barnets egen vilja och åsikt, vilket också väger tungt i besluten. Läs mer om familjerätt på denna hemsida: familjerätthelsingborg.nu

17 May 2021

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.