Livet som förälder

Föräldrar som hamnar i rätten gällande vårdnadsärenden behöver inte vara osams i övrigt. De kan bara ha olika åsikter gällande barnen. Det finns hjälp att få för föräldrar med vårdnaden.

Det sägs att ha barn och uppfostra dem är det svåraste man kan göra. Ännu svårare kan det bli om man är två föräldrar som har mycket olika åsikter om hur barnet ska leva och uppfostras. Och bor man inte längre tillsammans så kan det bli ännu svårare. Men de ärenden som rör vårdnad är inte alltid så allvarliga att det handlar om att en förälder anser att barnet far illa hos den andre. Det kan lika gärna vara att man har svårt att komma överens om boendets uppdelning eller var barnet ska gå i skola och vara skrivet.

Regler för att förenkla

Med hjälp av socialen i första hand och rätten i andra hand, kan man skapa regler som gäller barnets vårdnad. Det kan vara fördelning av barnets boende, var barnet ska vara skrivet, hur barnets liv ska vara gällande beslut om skola, vård med mera. Är det mycket stora åsiktsskillnader eller fall där rätten anser att barnet behöver endast en vårdnadshavare så kan även det beslutas.

Det kan också vara så att den ena föräldern har en sjukdom, missbruk eller annat som begränsar. Då kan det beslutas att det enklaste och bästa för barnet är att endast den andra föräldern har vårdnaden. Ensam vårdnad har däremot inget som helst med uppdelningen av barnets boende att göra.

31 Jan 2021

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.