Viktigt att söka hjälp även om man är osäker på om det var våldtäkt

Har man blivit utsatt för en våldtäkt är det viktigt att man så snabbt som möjligt söker hjälp och kontaktar polis eller sjukhus för att säkra spår. Men det går även att anmäla ett brott senare.

En våldtäkt är ett allvarligt brott och ibland kan det beroende på omständigheterna vara svårt att veta vad som räknas som en våldtäkt. Men mår man dåligt efter sex och är osäker på vad som egentligen hände ska man inte dra sig för att kontakta polis eller sjukhus.

Man kan också vända sig direkt till en advokatbyrå som arbetar med fall rörande våldtäkt i Göteborg. Att rådfråga en advokatbyrå är kostnadsfritt och de kan hjälpa till och berätta hur man ska gå vidare. Det är heller inte alls ovanligt att man förtränger en våldtäkt och struntar i att anmäla. Men det går att få hjälp och att anmäla brottet även senare.

Ett målsägandebiträde betalas av staten

Att som brottsoffer tilldelas ett målsägandebiträde innebär att det är staten som står för kostnaden. Som brottsoffer är man ofta i en väldigt utsatt situation med traumatiska förhör med polisen under själva förundersökningen och sedan även vid en eventuell rättegång. Att då ha ett målsägandebiträde med sig genom hela processen underlättar mycket. Man har rätt att själv välja målsägandebiträde och behöver inte ta den advokat som rätten utser. Det är viktigt att man väljer ett målsägandebiträde som man känner stort förtroende för och som man känner sig bekväm med.

16 Apr 2021

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.