Affärsjuridik i Göteborg för dig och ditt företag

Behöver du skaffa en pålitlig samtalspartner när det gäller ditt företag? Kanske står du inför ett viktigt vägval och behöver prata med någon som har sakkunskap? Anlita en affärsjurist.

Man kanske funderar, vad händer om jag gör si eller så? Vad säger lagen, och vad har jag för valmöjligheter. Sådant kan en expert på affärsjuridik i Göteborg svara på. Att gå i konkurs är oftast en otrevlig tanke, men tänk om det gör att bolaget blir av med gamla skulder och kan börja om på nytt? Kanske sitter du på ett gammalt, osäljbart varulager och drömmer om att få rensa ut allt och prova på en ny verksamhet.

Kunskaper om lagen

Genom att man konsulterar en affärsjurist slipper man också undan en mängd fallgropar. Affärsjuristen kanske direkt avråder dig från en åtgärd som både är riskabel och dyrbar. I så fall har du redan direkt sparat in vad konsulten kostar. När det gäller investeringar gäller det att vara försiktig, och med sina kunskaper om gällande lagar och regler kan affärsjuristen vara ett bollplank för dig och ditt företag.

Vilka affärer är tillåtna? När kan man riskera att få betala böter eller skadestånd? Vilka kostnader är avdragsgilla och vilka bidrag kan man söka? Gå till en affärsjurist med dina drömmar och funderingar, så får du handfasta råd, antingen på vad du kan göra eller vad du helt enkelt måste undvika att göra. En affärsjurist är din rådgivare och behandlar dina frågor konfidentiellt och yrkesmässigt, och det är en fördel. Läs mer om affärsjuridik på denna hemsida: affärsjuridikgöteborg.se

13 May 2021

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.