Den enkla vägen till arbetstillstånd

För den hugade som vill arbeta i Sverige finns inga genvägar att gå. Däremot finns det mer eller mindre effektiv hjälp. En certifierad byrå är enklaste vägen till ditt arbetstillstånd.

Arbetstillstånd kan vara enkelt eller snårigt beroende på omständigheterna. Är man inte EU-medborgare är chansen eller risken att man behöver skaffa arbetstillstånd stor till mycket stor. Det finns en mängd kriterier som spelar in när en ansökan ska skickas in och allt är inte självklart.

Det primära som gäller i en majoritet av fallen är att den som ska söka arbetstillstånd ska ha ett erbjudande om arbete redan innan ansökan påbörjas. Arbetet ska ha varit utannonserat på ett korrekt sätt och fackföreningen som hanterar det aktuella arbetsområdet ska också ha godkänt det hela.

Vägen till arbetstillståndet

När dessa kriterier uppfyllts är det arbetsgivaren som påbörjar ansökan. Då detta är gjort ska den som söker arbetstillstånd fylla i resterande punkter i ansökan och sedan se till att lämpliga dokument medföljer. Det kan gälla betyg eller intyg om tidigare arbeten. Dessa dokument ska vara översatta till svenska eller engelska av en godkänd översättare.

Då ansökan är korrekt ifylld ska den betalas och skickas in för behandling. Väljer man att använda en certifierad advokatbyrå som hjälp kommer beskedet om beslut att komma mycket snabbt. Detta pga att ansökan antas vara korrekt och fullständig redan vid ankomsten. Förenkla livet inför den nya tjänsten i Sverige och använd en certifierad advokatbyrås erfarenhet och kompetens för en lyckad utgång och ett godkänt arbetstillstånd.

27 Feb 2022

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.