Vikten av korrekta vägmarkeringar

Att vägarna vi kör på är målade överallt är förmodligen någonting du har noterat, och är du bilförare har du förhoppningsvis också ett hum om vad de olika markeringarna i vägen betyder, till exempel varför mittlinjen ibland är heldragen och ibland streckad, eller vad en triangel innan du ska svänga innebär.

Att kunna tyda vägmarkeringarna är precis lika viktigt som att veta vad trafikskyltarna betyder och är en del av ditt trafiksäkerhetstänk. Bryter du mot något som avses med en vägmarkering gör du dig skyldig till ett brott. Faktum är att vägmarkeringarna och trafikskyltarna har ett helt eget avsnitt i lagboken, det kallas vägmärkesförordningen. Vägmärkesförordningen innehåller direktiv till den som ska uppföra en väg, oavsett om den är statlig eller privatägd.

Du ska kunna lita på markeringarna

Som bilförare ska du kunna lita på att en väg är korrekt markerad för att förhindra missförstånd och olyckor. Sker en olycka på en väg måste man alltid konstatera att inget fel föreligger i vägmarkeringarna innan skuldfrågan avgörs. Du kan och bör så gott som alltid lita på vägmarkeringarna, de kontrolleras regelbundet, men det händer faktiskt att vägmarkeringar utsätts för sabotage och målas om, något som naturligtvis är livsfarligt och straffbart, men säkert roligt för stunden för den antagligen berusade gärningsmannen.

Vem ansvarar för vägmarkeringarna?

Om du råkar ut för en olycka på grund av felaktigt målade vägmarkeringar kan du inte antas vara skyldig till något brott, utan skulden ligger hos den som ansvarar för vägen, oftast staten. Dock ska du inte åka runt och fundera över om vägmarkeringar är rimliga eller äkta, utan alltid förhålla dig till dem som om de vore korrekta. Om du är osäker, sakta ner och håll koll på trafiken runt om dig. En del vägmarkeringar förekommer bara sällan och kan se märkliga ut för en ovan förare. Dra ner på tempot och följ övriga bilförares exempel.

Gula markeringar först

Övergår vägmarkeringarna i gult någonstans är det dessa du ska följa. Gula markeringar betyder att trafiken läggs om tillfälligt och du kommer att se att de vita och gula markeringarna leder olika. Ofta är det rätt uppenbart hur man ska köra men ibland kan det vara svårare. Lita alltid på gult, är tumregeln.

Vägmarkeringar utomlands

De flesta vägmarkeringar på europeiska vägar är snarlika dem i Sverige. De följer en europeisk standard som funnits sedan 1968. Kör du bil i Storbritannien eller på Irland där det är vänstertrafik ska du helt enkelt tänka tvärtom, något som kan kännas en smula ovant till en början, men man vänjer sig snabbt.

De första vägmarkeringarna målade i USA 1911, och det var mittlinjer som först började användas. Tidigare hade sunt förnuft fått avgöra, och vänstertrafik var det som gällde när man möttes med hästdragna kärror. Allteftersom trafiken blev alltmer komplicerad uppkom behov av allt tydligare och mer omfattande vägmarkeringar, och det ledde slutligen fram till det reglerade system av vägmarkeringar och trafikskyltar vi har idag.

Tyck till om vägmarkeringar

Vägmarkeringar är påbjudna enligt lag, och du ska kunna lita på att de är dragna i enlighet med vägmärkesförordningen. Upptäcker du en vägmarkering som du tycker verkar märkligt, kontakta vägverket omedelbart så att de kan kontrollera den. Tycker du att en vägmarkering kanske är korrekt men kunde dras på ett bättre eller tydligare sätt, gör din röst hörd genom att skicka in ett medborgarförslag till kommunen så hjälper de dig att ta upp frågan till rätt instans.

Vill du veta mer? Här finns ett företag som arbetar med vägmarkeringar.

15 Apr 2018

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.