Vad innebär en vårdnadstvist?

Om man ser till en skilsmässa så är det i sig en jobbig process som är känslomässigt påfrestande för både parterna. Det vill säga; har man en gång bytt ringar med varandra så har man också gjort detta med en förhoppning om att resterande delen av livet också ska spenderas tillsammans. Då detta sedan – av någon anledning – inte fungerar så blir det hela både uppslitande och väldigt jobbigt. Dock – en skilsmässa innebär sällan slutet och även om den är jobbig så finns det alltid möjlighet att ta sig vidare. Det som man dock ska ha i åtanke gällande det känslomässiga och jobbiga som kommer med en skilsmässa är att den blir än mer påtaglig om det finns barn inblandat i äktenskapet och speciellt om man som förälder inte kan komma överens om hur vårdnaden av dessa ska se ut.

Är man gift så har man per automatik gemensam vårdnad om sina barn – skiljer man sig så måste man också lösa denna fråga i och med att man inte kommer att dela hem. I de flesta fall så fortsätter man även efter en skilsmässa med denna lösning; man delar på vårdnaden och låter barnen bo enligt uppgjorda scheman – varannan vecka hos mamma, varannan hos pappa – och det är också den typ av vårdnad som rekommenderas sett ur barnens perspektiv. I några fall så leder tyvärr en skilsmässa till att den ena föräldern stämmer den andre, ansöker om ensam vårdnad och därmed har också en vårdnadstvist tagit sin början.

Lös en vårdnadstvist med samarbetssamtal

En vårdnadstvist handlar alltså om att föräldrarna inte kommer överens om vårdnaden och där den ene ansöker om ensam sådan – en väldigt jobbig process som sällan slutar på ett bra sätt; åtminstone inte om man ser det hela ur barnens perspektiv. För – ett barn saknar nämligen förmågan att dra korrekta slutsatser och kan tro att en vårdnadstvist handlar om att ingen vill ha dem snarare än att föräldrarna bråkar om dem. Därför har också en vårdnadstvist en förmåga och potential att skapa själsliga sår hos barnen som följer dem genom hela livet. Kort sagt – en vårdnadstvist är något som man som förälder till varje pris ska försöka undvika, för sina barns skull.

Dock: i vissa fall så måste en vårdnadstvist äga rum och detta om den ena föräldern visat sig vara direkt olämplig som vårdnadshavare – om fadern exempelvis är tung narkoman, yrkeskriminell, pedofil eller lider av någon allvarlig psykisk sjukdom så är naturligtvis inte detta en miljö där man ska ha sina barn. Där måste en vårdnadstvist och en dom om ensam vårdnad ske och äga rum.

Vid de andra fallen – de ”vanliga” skilsmässorna som sker – så måste man dock göra sitt bästa för att lösa detta innan det går så långt som till Tingsrätten. Varje kommun är därför skyldiga enligt lag att erbjuda föräldrar i en vårdnadstvist hjälp i form av ett samarbetssamtal. Detta innebär att man tillsammans med professionell hjälp – under några tillfällen, så många som behövs – får sitta ned och samtala fram en lösning. Samarbetssamtal brukar fungera väldigt bra och har förhindrat att vånga tvister hittat en lösning innan de når Tingsrätten. I grund och botten handlar allt om barnen och ibland är några civiliserade samtal det som krävs för att man som förälder ska inse detta.

Här kan du läsa mer om vårdnadstvister.

8 Sep 2017

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.