Underhållsskyldigheten vid vårdnadstvister

Varje år sker många vårdnadstvister runt om i landet. Givetvis är detta inte något att sträva efter, men ibland är föräldrarna oförmögna att samarbeta av olika skäl, och då kan juridisk hjälp krävas för att situationen ska lösas. Något som ibland kan ge upphov till problem är att föräldern som inte bor med barnet inte betalar underhållsbidrag. Det här gäller oavsett om det handlar om ensam eller gemensam vårdnad.

Båda föräldrarna ska bidra

Det är upp till båda föräldrarna att förse barnet med det han eller hon behöver. Åtminstone är det upp till båda föräldrarna ekonomiskt. Om den ena förälder har ensam vårdnad är det han eller hon som kommer att stå för den mesta faktiska vårdnaden, så som att köpa mat och kläder till exempel. Dock ska den förälder som inte gör detta fortfarande bistå på ekonomisk väg. Det här står skrivet i lagboken.

Men det finns inga krav på att en förälder ska betala mer än vad denne egentligen har resurser till. Båda föräldrarna ska bidra barnets underhåll på ett som är skäligt och som görs efter ekonomisk förmåga. Utöver det här räknas även barnets egna inkomster in, om det finns några. Exempel på det är barnbidrag eller andra intäkter. Om två föräldrar har gemensam vårdnad, men den ena inte bidrar efter förmåga? Då kan det bli tal om en rättslig process om de inte kommer överens. I längden kan det här leda till en vårdnadstvist.

En formel används

För att räkna ut den exakta summan på underhållsbidraget, använder man sig av en särskild formel. Vidare används några schabloner, i administration av Försäkringskassan. Utöver det här kan föräldrarna dessutom avtala om ett underhåll. Genom ett avtal kan man eventuellt ha mer skydd om det skulle bli en vårdnadstvist lite längre fram i tiden.

Vissa undantag finns dock. Om föräldrarna har gemensam vårdnad, men inte bor tillsammans, är det inte alltid som underhållsbidrag behöver betalas. Det här gäller främst när boendet sker växelvist, det vill säga att barnet vistas ungefär lika mycket hos respektive förälder. Om en vårdnadstvist har skett, eller att en talan i domstol helt enkelt har väckts, kan underhållsbidrag krävas tre år framåt i tiden. Snarare gäller detta visserligen konflikter ett tag efter, och ersättning kan då alltså krävas tre år tillbaka istället.

Barnbidraget betalas till mamman

Vad gäller barnbidraget, betalas det till mamman. Det här sker visserligen inte om det är så att föräldrarna har anmält något annat till Försäkringskassan. Har man barnet ungefär lika mycket, kan det delas lika.

30 Jan 2018

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.