Tandläkare - för- och nackdelar med utvecklingen

Tandvård som bransch har haft en enorm utveckling. Från att ha varit statligt bundna och baktunga både sett till utveckling för behandlingar och sett till den egna ekonomin så har man nu alla möjligheter att kunna öppna en egen mottagning och, så att säga, bli sin egen dräng. Detta som en följd av en nödvändig avreglering.

Tandläkare var ett av de första områden som reformerades och där även privata aktörer och mottagningar blev tillåtna. Det kan således vara dags att summera detta och ge några plus och minus. Vi börjar med fördelarna:

  • Bättre för kunderna: Som patient så har man ett större urval (beroende på var man bor, något vi ska återkomma till) och man kan även få till stånd bättre priser än förr. En tandläkare på exempelvis Södermalm kan erbjuda en undersökning för en bråkdel av priset jämfört med en konkurrent vars mottagning ligger på Östermalm. En tandläkare har fri prissättning och det är på det stora hela en stor fördel för kunderna.
  • Bättre tjänster: Antalet specialisttandläkare har ökat. Det är extremt positivt då även svårare dentala problem kan lösas utan någon längre väntetid. Även den rent estetiska tandvården har kommit att blivit bättre och fått ett större urval. Tandblekningar, botox och fillers är enbart några exempel på vad man kan få utfört hos en tandläkare.

På det stora hela: väldigt, väldigt positivt. Men, det finns även två stycken negativa aspekter som måste nämnas:

  • Centraliseringen: Att det finns ett gigantiskt urval av tandläkare på Södermalm är en sak som får anses som positiv - om det inte vore för det faktum att många av dessa behövs mer i andra svenska städer och orter. Hur ser det ut i Junsele, Bräcke, Lycksele och i Sveg? Där - och i andra orter - tvingas invånare åka långt enbart för att få sina tänder undersökta av en tandläkare. Det hela är orättvist och här måste en lösning - lägre skatt, avskrivet studielån? - hittas.
  • Felbehandlingar: Om du exempelvis besöker en tandläkare för att få ett tandimplantat inopererat och du drabbas av komplikationer så är det självklart att detta ska gå att anmäla och får korrigerat. Tyvärr så är detta lätt att säga i teorin; i praktiken har det visat sig vara svårare. Många tandläkare väljer att stå utanför olika branschorganisationer - PrivatTandläkarna exempelvis - och det gör det hela svårare. Många patienter upplever attd e får kalla handen. Något som även kan bevisas av tandläkare (privata sådana) har en väldigt låg andel av Lex Maria-anmälningar. Att det kan bli fel är en sak - att man som tandläkare inte står för sitt misstag är en helt annan. Som patient så bör man därför alltid se över om den tandläkare man besöker är bunden till någon branschorganisation. Det är en kvalitetsstämpel.
30 Apr 2018

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.