Svensk arvsrätt – en sambofälla?

Då en person avlider så fördelas kvarlåtenskapen efter denne ut i en given ordning hos de efterlevande. Detta i form av vår arvsrätt och här kan vi lite snabbt visa hur ordningen ser ut. Vi kan säga att din partner avlidit efter en tids sjukdom och att du som äkta maka således står ensam. Ni har två stycken gemensamma barn också som även de ska ärva. I övrigt finns det även annan släkt. Så här ser vår arvsrätt ut och så här kommer du, dina barn och övrig släkt att ärva din avlidne make:

Första arvsklass: Särkullsbarn (om din man haft barn sedan tidigare), du som maka och dina barn (som kommer att gå under benämningen bröstarvingar).

Andra arvsklass: Mor och far till din make (50%) och syskon till denne. Efter syskonen kommer syskonens eventuella barn.

Tredje arvsklass: hit räknas fastrar, mostrar, farbröder och morbröder till din make. Inga kusiner dock.

Så ser alltså den givna ordningen ut då det kommer till vår arvsrätt; men vi kan här göra två stycken antaganden och ponera lite kring två stycken olika scenarion.

Det första scenariot ser ut som följer: vad händer med den avlidnes kvarlåtenskap om det inte finns några arvingar. Här skulle allting gå till den Allmänna Arvsfonden. Här skulle pengarna också göra stor nytta – de försvinner inte ner i något svart, statligt hål. Nej, den Allmänna Arvsfonden ser till att föreningar, organisationer och privatpersoner får det ekonomiska stöd som behövs för att förvandla en idé till verklighet. Inte sällan gäller det frågor som rör exempelvis utanförskap och hur man bryter sådant.

Skrivet testamente och arvsrätt

Vårt andra scenario gäller om du och din avlidne make i själva verket inte varit gifta – ni hade enbart levt ihop under ert gemensamma liv. Hur skulle du som sambo placerars enligt vår arvsrätt? Här skulle förmodligen de flesta svara att du som sambo förmodligen skulle sättas i samma arvsgrupp som makan; att man helt enkelt placerade dig i samma grupp. Så är dock inte fallet och här har vår svenska arvsrätt lite av en brist. Som sambo så ärver du nämligen inte mer än det som ni gemensamt har köpt.

Du har således ingen plats överhuvudtaget i de arvsklasser vi räknat upp. Det kan handla om att ni levt tillsammans under 50 år eller det kan handla om två månader; i sammanhanget är tiden oväsentligt – enligt vår arvsrätt så spelar heller inte den gemensamma tiden någon roll.

Vi skulle här vilja slå ett slag för det skrivna testamentet. Det går nämligen ”utanpå” vår arvsrätt. Om du och din sambo haft ett skrivet testamente där valda delar av kvarlåtenskapen testamenterats dig så hade du också fått ärva det. Således: planerar du och din partner att leva era liv som sambos och där ni inte har några planer på att gifta er – skriv ett testamente för säkerhets skull.

Ta gärna hjälp av en jurist inom arvsrätt för detta och se till att det finns två stycken vittnen som undertecknar testamentet i fråga.

8 Apr 2017

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.