Så kan man få ensam vårdnad om sina barn

Skilsmässor är vanligare i dagens samhälle än det var tidigare och det hela har avdramatiserrats; äktenskapet i sig är inte längre lika heligt som det en gång var och detta är naturligtvis bra. Att kärleken tar slut eller att man av någon annan anledning inte längre klarar av att leva tillsammans är på intet sätt att anse som brottsligt. Det man kan säga gällande detta är att många par kanske tar förhastade beslut så de gifter sig och att man lite för lättvindigt ger sig in i äktenskapet.

Detta åsido dock. En skilsmässa slutar i Sverige för det mesta lyckligt så till vida att man ser att inga större konflikter bryter ut. Man kommer överens om vem som ska ha vad, vem som ska bo kvar, vad man ska göra av bilen, båten, sommarstugan med mera. Finns det barn så brukar vårdnaden kring dessa även fortsatt att vara gemensam, med skillnaden att barnen i fråga nu får två stycken hem istället för ett.

Dock: det finns även fall – ibland långt efter det att en skilsmässa ägt rum – där vårdnaden kring barnen blir ett stort problem och där man inleder en vårdnadstvist för att den ene föräldern vill ha ensam vårdnad. Av olika skäl.

En ansökan om ensam vårdnad och en vårdnadstvist kan handla om allt ifrån att den ene föräldern inte samarbetar – att han inte lämnar- eller hämtar barnen på överenskommen tid – till att den ene föräldern ska flytta till en annan stad eller där man ser mer självklara anledningar till en ansökan om ensam vårdnad såsom följande:

  • Kriminalitet
  • Pedofili
  • Grav psykisk sjukdom
  • Missbruk
  • Våld i hemmet

Vid de uppräknade punkterna så finns det sällan – nästan aldrig - någon tvekan; där måste ensam vårdnad tilldömas den andre föräldern. Men, vid de förstnämnda anledningarna till en ansökan om ensam vårdnad så blir inte utfallet lika självklart. Från statens sida så ser man nämligen gemensam vårdnad som den bästa lösningen för barnen och det kan därför vara svårt att påvisa varför man ska tilldelas ensam vårdnad.

En sak som hjälper och som man redan på ett tidigt stadium bör överväga att kontakta är ett skickligt ombud. En advokat med stor erfarenhet av vårdnadstvister ger alltid större chans till ensam vårdnad. Men – även med ett sådant vid sin sida så kan det vara svårt att vinna en vårdnadstvist och det måste man vara medveten om då man som förälder lämnar in en stämning och s

4 Jul 2017

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.