Rätt advokat vid en våldtäkt

Många tror att en våldtäkt är något som sker i skydd av mörkret och där en okänd gärningsman ligger bakom dådet. Det finns åtskilliga exempel på där en sådan våldtäkt ägt rum - men faktum är att de flesta våldtäkter sker i hemmet och av en gärningsman som man känner. Det är också det dom gör det hela så svårt. Mannen - vi säger att det är en man då de är i klar majoritet bland förövare - hävdar att han var berusad, att han inte minns, att det aldrig kommer att ske igen, att kvinnan var vag i sina nekanden - att kvinnan kanske ville - och där kan de personliga känslorna stå i vägen för en anmälan.

En våldtäkt är en våldtäkt, oavsett vem som är gärningsman. Är det något som MeToo-upproret visat så är det att män i alla samhällsklasser finns representerade bland de utpekade. En våldtäkt utförd av en närstående är att jämföra med det första slaget som en misshandlad kvinna mottar av sin make/sambo/pojkvän. Hur mycket han än bedyrar att det var sista gången så är det aldrig så. Man måste anmäla och man måste lämna: annars fortsätter detta beteende och drabbar andra kvinnor. Vi säger ordet måste med viss reservation. Det är aldrig enkelt att anmäla en våldtäkt.

En anmäld våldtäkt kan leda till förnedrande frågor vid både polisförhör och vid rättegången. Vad hade du på dig, hur mycket hade du druckit och sa du verkligen nej? Irrelevanta frågor som en skicklig advokat avleder

Därför krävs det ofta stöd. Dels så finns det kvinnojourer som erbjuder psykologiskt stöd vid en våldtäkt. Dels så är rätt stöd rent juridiskt också avgörande. En advokat som har specialkunskaper vid våldtäktsmål kan verkligen hjälpa till att få en fällande dom. Ditt målsägarbiträde - som en advokat kallas om du som offer behöver hjälp kan dels hjälpa dig vid förhör och dels också vid rätten.

Inte minst så kan denne få dig att slippa de irrelevanta frågor som kan ställas; hur mycket hade du druckit, vilka kläder bar du och var inte ditt nej i själva verket mer av ett kanske eller ett svagt ja? Du sa inte behöva svara på sådana kränkande frågor och det ser också ditt målsägarbiträde till.

Även en i efterhand anmäld våldtäkt kan leda till en fällande dom

Det handlar om en process som sätter det mentala och känslomässiga på sin spets. Har du blivit våldtagen så är de psykiska skadorna ofta mer svårläkta än de rent fysiska. Därför fungerar den advokat du anlitar även som ett stort stöd rent psykiskt. En axel att luta sig mot och gråta ut mot då det är som allra värst.

Om våldtäkten skett nyligen eller för flera år sedan spelar ingen roll. Det går att bevisa att en våldtäkt ägt rum för flera år sedan. Naturligtvis är det lättare om den skett nyligen då man kan säkra fysisk bevisning på sjukhuset och där exempelvis sperma och annan dna kan bindas till gärningsmannen. Men, det är definitivt inte omöjligt att få upprättelse även om det flutit vatten under broarna.

Läs mer: https://www.våldtäkt.com.

19 Feb 2018

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.