Offentlig försvarare

En offentlig försvarare, eller försvarsadvokat, är en advokat som har som första och enda uppgift att försvara sin klient i rätten och se till att denne får en rättvis rättegång. Blir du misstänkt eller anhållen för ett brott som anses kunna ge fängelsestraff i mer än sex månader kommer tingsrätten att tilldela dig en offentlig försvarare. Likaså om det är oklart om vilken strafföljden kommer att bli, eller om du är under 18 år. Vanligtvis bekostas den offentliga försvararen av allmänna medel, dvs skattepengar. Blir du dömd för brottet kan du dock bli skyldig att återbetala hela eller delar av kostnaden för försvararen. Frias du betalar du ingenting.

Bevisbördan

I en rättegång är det åklagarsidan som har bevisbördan, dvs det är de som måste bevisa att du har begått brottet. Detta görs genom bevisinsamling och förhör med dig och andra eventuella vittnen. En offentlig försvarare har som uppgift att ifrågasätta bevis och vittnesmål, men kan även verka för att bevis och vittnesmål som talar till din fördel inkommer till rätten.

Byta offentlig försvarare

Om man är missnöjd eller inte kommer överens med sin försvarare kan man kräva att få en annan advokat, detta är dock ingen absolut rättighet utan tillgodoses om möjligheten finns. Du bör även ha goda skäl för att få tillåtelse att byta försvarare. Du har också alternativet att anlita en privat advokat eller annan juristutbildad person som försvarare, men då får du stå för kostnaden själv. Det kan finnas många skäl till att man vill byta juridiskt ombud, man känner sig kanske inte trodd av sin försvarare, eller så finns det uppenbara kunskapsluckor hos advokaten inom det område som du misstänks för.

Inte specialister

En offentlig försvarare är av naturliga orsaker oftast inte specialist inom ett specifikt område. Om du är misstänkt för ett grövre brott som kräver specialkunskaper inom ett visst område av lagen kan det därför vara läge att anlita en advokat med sådana kvalifikationer, exempelvis familjerätt eller ekobrottslighet

Skaffa försvar så fort som möjligt

Se till att få en offentlig försvarare redan när du blir kallad eller intagen till förhör. De första förhören hos poliser är oftast de viktigaste och vad som sägs här kan ha stor utgång för resten av rättegången. Är du kallad, ring polisen innan och förklara att du vill att en offentlig försvarare tilldelas dig och sitter med vid förhöret. Se även till att du får lite tid innan förhöret att tala med advokaten. En erfaren försvarare ser till att dina rättigheter tillgodoses i de här frågorna.

Vill du kontakta en bra offentlig förvarare så rekommenderar vi detta företag: www.offentligförsvarare.se

4 Nov 2017

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.