Hur en asylansökan går till

Lagarna inom migrationsrätt kan för många kännas lite luddiga. Särskilt svårt kan det vara för dem som kommer hit, som i de flesta fall inte talar det svenska språket. Lyckligtvis ska tolkar finnas tillgängliga så att processen kan fortlöpa utan missförstånd. Att söka asyl i Sverige innebär, som i de allra flesta länder, en viss process. Lite om hur den går till kan läsas i den här texten.

Första kontakten

Första kontakten sker ofta med en gränspolis då den asylsökande reser in i landet. Till exempel finns de vid passkontroller på större flygplatser, vid terminaler för färjor och på de platser dit tåg och bussar stannar när de kommer till Sverige.

Asylsökande som redan befinner sig i Sverige kan kontakta Migrationsverket på egen hand. Migrationsverket har enheter för ansökningar utplacerade på många stället i landet. Närmare bestämt kan en asylsökande som redan befinner sig i Sverige ansöka om asyl i Gävle, Boden, Flen, Göteborg, Norrköping, Malmö, Märsta eller i Stockholm.

Den asylsökandes identitet

Bland det första som myndigheterna vill göra är att ta reda på den asylsökandes identitet. Om den asylsökande har med sig ett pass, ID-kort eller andra former av identitetshandlingar, skall dessa lämnas in till berörda personer på Migrationsverket.

Alla har dock inte identitetshandlingar med sig. Då vill Migrationsverket att den asylsökande ska visa vem han eller hon är på andra sätt. Det här kan till exempel göras genom att visa upp ett födelsebevis, en familjebok, ett vigselbevis eller en militärbok. Ett enskilt sådant dokument anses inte vara tillräckligt för att styrka någons identitet. Däremot kan de olika handlingarna tillsammans anses vara tillräckligt för att den asylsökandes identitet ska vara styrkt.

Fotografering och fingeravtryck

Fotografering och fingeravtryck ingår även det i asylprocessen. Inom migrationsrätt krävs det enligt lag att vissa mått av identifiering görs om möjligt. Det här görs dock inte på alla. Barn som ännu inte har fyllt 14 behöver inte göra detta.

Fingeravtrycken används i syfte att se om den asylsökande har gjort en ansökan tidigare i ett land inom Schengen. Det används även för att se om det finns något förbud för personen mot att vistas i något annat land inom Schengen. Om fingeravtrycken visar att en asylansökan tidigare har gjorts i ett av dessa länder, kommer Migrationsverket att tillsätta en utredning för att besluta om vilket land som skall ansvara för asylansökan.

Samtal med utredare

Efter identifieringsprocessen kommer den asylsökande att få träffa en utredare. Tillsammans med en tolk, om det behövs, kommer han eller hon förklara varför hemlandet lämnades och resan till Sverige gjordes. Här ställer utrederan även frågor kring den sökandes familj och det generella måendet.

När ansökan lämnats in

När ansökan lämnats in väntar den asylsökande på ett besked. Vid ett beslut som denne inte är nöjd med, kan en överklagan lämnas in. Denna kan då, tillsammans med jurister inom migrationsrätt, lämna in en överklagan till migrationsdomstolen. Först skickas den tillbaka till Migrationsverket som tittar på ärendet en gång till. Om beslutet inte ändras skickas det vidare till en migrationsdomstol. Även här kan jurister kunniga inom migrationsrätt vara avgörande för om personen får stanna i Sverige eller inte.

25 Feb 2017

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.