Fundamental demokratisk rättighet

Att åtnjuta rättsskydd är en fundamental del i vår demokrati. De flesta som har en fungerande inkomst, har en hemförsäkring. I den egna hemförsäkringen ingår ett skydd vid någon juridisk tvist. Har man en årsinkomst över cirka 200 000 kronor förväntas det att man har en hemförsäkring som ska falla ut vid en juridisk tvist. Saknar man däremot en inkomst på beloppet, kan man få rättshjälp. Det innebär att då betalar domstolen ut en ersättning för en advokat, som täcker de mest basala kostnaderna, såsom resor, och liknande.

Att tvista om barns vårdnad, boende och umgänge gäller absolut inte alla hemförsäkringar. Många gäller endast om tvisten handlar om något annat än just tvister om barn och efter en skilsmässa. Det finns dock undantag och det finns hemförsäkringar som även faller ut om någon råkar inleda en tvist om barns vårdnad, boende eller umgänge. Googla hemförsäkringar och läs alla villkor som rör dem. Läs det finstilta, som man brukar säga.

Svårt att inleda tvister om barns vårdnad, boende och umgänge

Att inleda tvister om barn är en väldigt knivig historia. Det är svårt, om inte säga omöjligt att förutsäga om man ska inleda en tvist om barn då man är förälskad och får barn tillsammans med någon. Det är lättare att gifta sig. Den personen kan man alltid skilja sig från. Svårare är det att få barn tillsammans med någon, den personen kan du inte ”skilja” dig från. Den som är barnens pappa, ska du komma överens med för många år framöver. Att ett barn behöver båda sina föräldrar har hamrats in med en envishet som saknar motstycke. Viktigast är att barn får växa upp utan infekterade gräl, och vuxna som kommer överens. Även om ett barn kanske saknar den ena föräldern kan andra komma in och vara ett föredöme för barnet. Man ska inte vara så rädd för att det saknas någon förälder. Det är värre att kriga om barn.

Råd när man väl inlett en vårdnadstvist

I alla lagar som rör barn står det entydigt att barnets ”bästa” ska gälla. Det kan vara svårt för två föräldrar som inte kommer överens. Men det bästa kan vara att bortse från det man som vuxen önskar sig och helst av allt vill. Som vuxen kanske det är viktigare att se till vad som är bäst för ens barn, och inte vad som är bäst för en själv. Om barnet riskerar att fara illa, till exempel om den andra föräldern är våldsam, missbrukar alkohol eller droger, eller är mentalt sjuk eller i obalans, ja då måste man ta fighten för barnets bästa, för då är det som är bäst för barnet i fara. Befinner man sig i en sådan situation, ja då bör man ta kontakt med en jurist som kan familjerätt.

22 Dec 2017

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.