Bra ombud ökar chansen att få ensam vårdnad

Det är för många ett stort steg att stämma sin forne partner – den man en gång har älskat – och där man söker om ensam vårdnad om de gemensamma barnen. Det är också så man måste se ensam vårdnad – en stämning sker sällan på uppstuds utan de finns i de flesta fall belägg och väl grundade skäl till varför någon ansöker om just ensam vårdnad. Varför är det då så svårt att vinna en vårdnadstvist – processen som följer om den andre parten motsätter sig stämningen; något som i de flesta fall händer - och finns det några saker som kan ge bättre möjligheter till att få ensam vårdnad om sina barn?

Sanningen är att det de facto är svårt att vinna en vårdnadstvist och att det också ska vara så. Det man utgår från statens sida är nämligen att gemensam vårdad är att föredra framför ensam vårdnad och att man gör detta helt sett från barnens perspektiv. Även om det sker i två hem istället för ett sådant så är det bättre rent generellt för barnen att ha båda sina föräldrar i sin närhet och som försörjare.

Dock: det är svårt att vinna en vårdnadstvist, men det är på något sätt inte omöjligt och det som ger bättre chanser är alltid att dels ha konkreta bevis och dels ett skicklig ombud som kan presentera dessa samt föra sin talan i Tingsrätten. En jurist som specialiserat sig på just en vårdnadstvist ger alltid en bättre chans till att en part ska få ensam vårdnad om barnen och här får man vara beredd på att detta kostar lite mer pengar än om man bara anlitar ett ”vanligt” juridiskt ombud.

Ensam vårdnad kan vara absolut nödvändigt

Det finns olika skäl till varför man ska tilldelas ensam vårdnad och de fall där sådan måste tilldelas är sådana som innehåller följande:

  • Grov kriminalitet hos den ene föräldern
  • Pedofili
  • Övergrepp och incest
  • Missbruk
  • Grav psykisk sjukdom där barnen riskerar att skadas
  • Våld i hemmet
  • Risk för kidnappning

I sådana miljöer ska inte barn vistas och där måste också den andre förälder – naturligtvis – få ensam vårdnad. Ett tillägg kring ensam vårdnad gjordes år 2006 i föräldrabalken och detta innebar att ensam vårdnad kan tilldelas på grund av samarbetssvårigheter.

Det vill säga, lämnar- och hämtar inte exempelvis pappan barnen på överenskomna tider, dyker han inte upp, betalar inte eller på andra sätt missköter sitt föräldraskap så kan detta vara skäl nog för att mamman ska få ensam vårdnad. I sådana fall så underlättar verkligen en skicklig jurist processen som följer.

Läs mer här: www.ensamvårdnad.org.

17 Mar 2017

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.