Att tänka på för en bättre skilsmässa

En skilsmässa är nog något som sällan går helt smärtfritt till. Visserligen kan skilsmässan i många fall vara ömsesidig, men med mycket känslor inblandade, bodelning och frågor om vårdnad som ska lösas är det lätt att konflikter uppstår under processen.

Vid sådana tillfällen kan en jurist inom familjerätt anlitas. Ansökan om skilsmässan sker hos tingsrätten där ni, om ni är överens, kan fylla i ett gemensamt formulär. Är ni däremot inte överens, kommer den ena parten att behöva stämma den andra till skilsmässa. Vid sådana separationer är det inte förvånansvärt att en jurist inom familjerätt behöver anlitas för att hjälpa att medla i konflikten och för att komma med sakupplysningar.

Vårdnaden

Domstolarna försöker alltid utgå ifrån att delad vårdnad är det bästa. Det går att ansöka om att få ensam vårdnad, vilket dock kan bli svårt. Domstolarna försöker så långt det går att fatta beslut som är för barnets bästa. Ensam vårdnad är i många fall inte det som anses gynna barnet bäst. Däremot kan ensam vårdnad under vissa omständigheter ges, särskilt om den ena föräldern har visat sig mycket opålitlig eller farlig.

Om ni inte kan lösa situationen på egen hand finns det hjälp att få. Till exempel kan ni vända er till den socialtjänst eller familjerätt som finns i er kommun. Där får ni hjälp att lösa problemen efter era behov och förutsättningar. Idag är växelvis boende mycket vanligt. Dock har de flesta barn primärt en boendeförälder.

Bodelningen

Bodelningen är ofta något som kräver hjälp från en jurist med kunskap inom familjerätt. Det är nu som alla ägodelar ni haft ska delas upp. Ofta brukar en av parterna flytta till ett nytt boende medan den andra stannar kvar, men det är inte ovanligt att både maka och make flyttar till en ny bostad. En annan lösning som vissa väljer att göra är att låta barnen bo kvar i huset och turas om att vara med dem där.

Att låta barnen bo kvar, åtminstone i området, är eftersträvansvärt. Detta eftersom barnen då har kvar sina kompisar och slipper gå till en ny skola. Många väljer därför att skaffa ett lite mindre och billigare hus i närheten av det gamla.

Efter uppbrottet

Efter uppbrottet kan en lång tid av sorg och förtvivlan följa. Något som brukar rekommenderas är att fundera på vad man gjorde innan man ingick i äktenskapet. Hade man något särskilt intresse eller hobby kan det vara bra att ta upp det efter separationen. Om du varit den i relationen som dragit det största lasset i hushållet kommer du förmodligen märka att du får massa tid över, vilket kan kännas skönt. Den här tiden kan då användas till att exempelvis plocka upp en gammal hobby, eller på att lägga ner mer tid på barnen.

20 Jul 2017

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.